Nhà văn Phan Nhật Nam trên Paltalk

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhà văn Phan Nhật Nam trên Paltalk:Phần một - Phần hai - Phần ba - Phần bốn - Phần năm - Phần sáu - Phần bảyXin Đọc: Mùa Hè Đỏ Lửa - Phan Nhật Nam-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 11, 2005

Answers

Response to NhĂ  văn Phan Nhật Nam trĂªn Paltalk

http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 11, 2005.

Response to NhĂ  văn Phan Nhật Nam trĂªn Paltalk

Đọc không được v́ bị firewall , xin để ở Greenspun hợặc chuyển qua ykien.net.Cám ơn

-- pham tran (contutaigia@yahoo.com), March 13, 2005.

Response to NhĂ  văn Phan Nhật Nam trĂªn Paltalk

bác Nhật Nam nói chuyện rất hay , thế hệ trẻ của chúng tôi rất khâm phục sự hi sinh của thế hệ đàn anh như bác .

Tuy nhiên , chúng tôi cũng có vài ư kiến xây dựng cho anh và cho cộng đồng VN hải ngoại. Mong anh hiểu cho , chúng ta đặt trên nhân bản người Việt và người Việt .

Văn hoá và cơ bản người Việtnam là tha-thứ, thông cảm , bao dung và rộng lương , đặt trên triết lí của các tôn giáo Đông phương tốt đẹp.

Nếu chúng ta muốn những thế hệ VN kế tiếp th́ có lẽ chúng ta tạm quên quá khứ , để xây dựng tương lai cho con cháu chúng ta.

Bác Nhật Nam nghĩ sao ?

-- tran le nguyen (lenguyen 751@yahoo.com), March 13, 2005.


Response to NhĂ  văn Phan Nhật Nam trĂªn Paltalk

Tại sao máy tôi bị như thế này vậy quư vị?

Here was the bad news from the database:

Database operation "dml" failed (exception 1691, "ora8.c:1468:ora_exec: error in `OCIStmtExecute ()': ORA- 01691: unable to extend lob segment GREENSPUN.SYS_LOB0000024487C00009 $$ by 65 in tablespace GREENSPUN ORA-27059: skgfrsz: could not reduce file size Linux Error: 22: Invalid argument Additional information: 1

SQL: [too long]")

Don't quit your browser. You might be able to resubmit your posting five or ten minutes from now.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 13, 2005.


Response to Nhà văn Phan Nhật Nam trên Paltalk

Tại sao như vậy?

Cookie Expired in LUSENET --------------------------------------------------------------------- ----------- Your browser will no longer offer defaults for your name and email address when you use these forums. --------------------------------------------------------------------- -----------

philg@mit.edu

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 13, 2005.Response to NhĂ  văn Phan Nhật Nam trĂªn Paltalk

Gui? chau' TranLeNguyen,

Ma^y' chu' ra^t' do^ng` y' voi' chau' ve^` quan nie^.m : "Van hoa' va` co* ban? nguoi` VN la` tha thu*', tho^ng cam? va` bao dung ...", die^`u na`y chinh' nhu*ng~ nguoi` mie^`n Nam (thua tra^.n) da~ bie^u? lo^. trong ga^`n 30 nam qua. Ba(ng` chu*ng' la` sau nhu*ng~ tra^.n don` thu` va` tu` da^`y (cai? ta.o) da~ man cua? bo.n CS, nhu*ng~ nguoi` linh' mie^`n Nam chi? tranh da^u' cho mo^.t VN da^n chu? va` TU-DO trong hoa` binh`, kho^ng bao gio*` chu? truong mo^.t cuo^.c chie^n' khac' de^? huy? die^.t da^n Viet (chi? co' CS mo*i' la`m die^u` na`y).

Cuo^.c tranh da^u' cho mo^.t VN TU-DO chinh' la` tuong lai cua? nhu*ng~ nguoi` tre? sau na`y, nhu*ng~ nguoi` linh' mie^`n Nam chi? nha (c' la.i qua' khu*" nhu* mo^.t ba`i ho.c "da^m~ ma'u" da~ ga^y tang toc' cho da^n Vie^.t ma` nhu*ng~ the^' he^. sau phai? tran'h, cho du` ba^t' cu*' mo^.t hoa`n canh? na`o. Mo^.t cuo^.c chie^n' tu*o*ng ta`n da~ huy? die^.t mo.i tuong lai cho tuo^i? tre?.

Mo.i nguoi` phai? nho*' rang`, cuo^.c chie^n' tranh huynh de^. tu*o*ng ta`n na`y kho^ng phai? la` do nha^n da^n mie^`n Nam mong muo^n' !!! Da^y chinh' la` tham von.g banh` truong cua? chu? nghia~ CSan? noi' chung va` che^' do^. mie^`n Ba(c' noi' rie^ng !!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), March 14, 2005.


Moderation questions? read the FAQ