Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao Khát Ǵ ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Có nhời chào mọi người. Lâu lắm nhà lăo mới có dịp vào thăm diễn đàn này xem các thằng công an mùng mạng ăn dầm đái dề lo việc phá thối và bươi phân bắc như giống bọ hung cùn ra mà ngửi với nhau đến khúc quanh lịch sử nào rồi ? Chẳng biết bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn mắt trắng môi thâm đầu như thủ lợn luộc dạo này đă có những đổi mới tư duy nào chưa ? Và có đầu óc sáng tạo hẳn hoi chưa hay vẫn chứng nào tật nấy? Chẳng lẽ bọn này nó cứ khư khư ôm lấy cái rét vô sản chuyên chính mà run ư !? Ông bà nhà ta đă bẩu "Ngựa quen đường cũ" là thế ! Những con lợn tiên tiến đă được vỗ béo trong chuồng chủ nghĩa bằng ba thứ cám xú nay đă 'vươn ḿnh' làm những con lợn nặng cân chỉ biết "ăn no ỉa to băi cứ..." th́ nhân dân ta chỉ có nước nhăn răng ra mà đứng đường. Nhân dân ta đă rành ba cái thằng thủ lợn luộc này rồi, chỉ có những thằng ngu dại mới hóng vào ba cái ngữ này lănh đạo mà chớ !

Nhà lăo có đọc bài báo trên tờ Thanh niên của thằng cháu đảng viên Trần Bạch Đằng, lấy uy danh là con cháu của Đại tướng quân Trần Hưng Đạo và chiến công Bạch Đằng đây, thật là khí khái ! Nhưng mà đọc chưa qua cái hàng đầu là nhà lăo đă ngửi thấy mùi của thằng cháu Đằng đă "chân ướt chân ráo" rê băi cứ... vào chân thối hoăng vào mũi người đọc rồi ! Thật là không chịu nổi làm nhà lăo đây tụt hứng. Nhà lăo lại mới khám phá ra một điều là ṭan những bọn lợn muốn "vươn ḿnh" làm anh hùng như Quang Trung, như Ngô Quyền, như Hưng Đạo Đại Vương, như Phù Đổng Thiên Vương là thành phần các cán các cấp không thôi, th́ ra "cơm no th́ giổng hồng mao" là thế ! Thật là cái bọn bị dẵm phải cứ... Mỹ chỉ thích làm lợn bay (phờ-lai-ing bích) chứ thật ra cả lũ chúng nó đă được đảng ta tài t́nh cho cả họ nhà chúng nó đi chuyến tàu suốt Thống nhất làm lợn luộc thử nghiệm (ghi-ni-a bích) mà có thằng nào mở mắt ti hí lợn luộc ra đâu ??
Thằng cháu Đằng bốc phét trong Báo Thanh niên (ngày 3 tháng 2) thế này nghe có khiếp không cơ chứ :

Nhà lănh đạo cộng sản nổi tiếng của Pháp Vaillant Couturier có nói: “Chủ nghĩa cộng sản là tuổi thanh xuân của thế giới”. Câu nói hàm nghĩa bao quát lẫn nghĩa cụ thể. Nghĩa bao quát là chủ nghĩa cộng sản xốc thế giới dậy, như chữ mà bây giờ chúng ta dùng, “đổi mới” thế giới. Nghĩa cụ thể là lư tưởng cộng sản đi vào đại chúng qua lớp trẻ - lớp khao khát thế giới đổi mới.
Bây giờ chúng nó mới chịu quẳng ba cái tư duy khập khiễng Hồ chiếu manh vào xó nhà và lôi thằng thực dân Pháp dẵm phải cứ... cộng sản quốc tế để mà học hỏi ! V́ sao ? Để nhà lăo đây có vài hàng luận bàn với các anh, các bác trong này cho thủng cái lỗ nhĩ nhá.

1. Về cái nghĩa bao quát - thằng cháu Đằng phát biểu rất là "ninh tinh", từ chữ xốc là xốc vác, đưa lưng vào làm, thắng cháu lái mẹ nó qua lănh vực 'như chữ bây giờ chúng ta dùng', là chữ đếch ǵ thế ? Th́ ra là chữ "cú sốc" (shờ-ốc-kờ), thằng cháu nó "đánh chữ tác ra tộ" mất rồi. Thế mới tài t́nh cho các thằng học đ̣i làm văn nô cho đỉnh cao trí tuệ ! Thế rồi thằng cháu Đằng lại c̣n phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Việt theo tŕnh độ i tờ lớp 3 trường làng của các thủ lợn luộc tại Phủ bộ cho là chữ xốc là đổi mới, càng nghe thằng cháu Đằng nói càng như thằng mù rờ voi, tội nghiệp là thằng cháu Đằng rờ ngay hậu môn con voi vĩ đại như các bản mặt phèn phẹt của các thằng thủ xôi thịt nhà lợn ở Phủ bộ mà vẫn chưa thấy thủm !?
Cái chủ nghĩa CS ngày nay đă bốc mùi thối hoăng như băi cứt chó khô phơi ba nắng, hoặc nặng cứ như cái xác thằng chết chương śnh trôi sông có mà xốc nổi ? Những thằng CS to béo vạm vỡ như trâu bên các nước Đông Âu và Liên Xô đă lăn quay ra chết tốt cả rồi. Hiện t́nh th́ chỉ c̣n có 4 thằng CS (Việt, Hàn, Trung, Cu) tứ cố vô thân cù bất cù bơ (v́ mất mẹ nó cái nôi cách mạng tháng 10 Nga !!!) ôm lấy nhau mà chuyền sinh lực thoi thóp, chứ có vực, có xốc được thằng nào mới mẻ chịu vào chết chung một lỗ huyệt đă đào sẵn cho chủ nghĩa CS. Cứ nói là già lăo, trung niên c̣n chửa kiếm ra chứ đừng nói ǵ đến lớp thanh xuân của thế giới ? Ṭan là lũ bốc phét quen thói !!

2. Về nghĩa cụ thể đi vào đại chúng qua lớp trẻ: Cái khỏan này th́ thằng cháu Đằng lại c̣n nói nhăng nói cuội hơn ai hết ! Những con người thanh niên trẻ ngày nay đă được cởi trói tư duy chỉ có biết vung vít sáng đi móc ngoặc, chiều chơi xả láng, sáng về sớm thôi. Không tin cứ nh́n vào mấy các sinh họat tiêu biểu của các câu lạc bộ Thanh niên, hay thành đ̣an thành quỷ ǵ đó mà xem. Thanh niên thiếu nữ đất nước ta giờ chỉ giỏi ăn chơi và hồ hởi hát xướng. Cái nghiệp mà ông bà xưa có bẩu là "xướng ca vô ḷai" nhưng coi bộ cả nước ngày nay xem cái nghề xướng ca c̣n đỡ "vô ḷai" hơn nghề của những thằng lợn luộc Phủ bộ. Chúng nó c̣n "vô phúc mạt ḷai" gấp bao nhiêu lần so với cái "vô ḷai" của đám trẻ trong nước học hát để mộng làm ca sĩ. Các quán hàng nếu có tí tươi mát và nhạc ngọai, nhạc ka-ra-ô-kê, nhạc ôm bây giờ rất thịnh hành và phát triển vào thời kỳ quá độ ! Cứ cái đà này th́ chả mấy chốc cả nước ta hiện đại hóa thành ca sĩ chuyên nghiệp hết. Không khéo trong tương lai sẽ có chỉ thị xuất khẩu ca sĩ ra nước ng̣ai cho cả thế giới thưởng ngọan !!! Nước Nhật có công sáng chế ra cái máy Ka-ra-ô-kê nhưng đó là nhạc "bán sống bán chết", c̣n riêng cái phần xuất khẩu người ca sĩ nhạc (ḥan ṭan sống) th́ phải nói Việt Nam chẳng bao lâu sẽ đứng đầu thị trường này trên thế giới. Cái ǵ có dính dáng đến 'sức người' mà hái ra tiền là đảng ta vận dụng mua bán triệt để, từ ông già bà cả đến đàn bà, con nít cũng chẳng từ, miễn sao tiền vào túi là mắt các thằng thủ lợn híp lại v́ sung sướng. Đảng ta c̣n tài t́nh hơn thế nữa là đă dùng âm nhạc để đi vào đại chúng qua lớp trẻ, để ru ngủ những con người trẻ vào cái ủy mị 'một cơi đi về' , làm cùn nhụt những tư tưởng tiến bộ, dân chủ, chiến đấu cho một đất nước có công bằng trật tự trong xă hội và đào tạo những con người Việt Nam đầy nhân ái không lọc lừa xảo quyệt, không lưu manh thủ đọan như xă hội ngày nay đang nảy sinh ra. Nỗi khao khát của lớp trẻ ngày nay tại Việt Nam tuy không c̣n ràng buộc phải 'ăn cho no' nữa nhưng đua đ̣i 'phải chơi cho lịch' mới là chơi !! Những đổi mới mà lớp trẻ đang khao khát chỉ là những ước muốn vật chất nông cạn, những ăn chơi đua đ̣i chưng diện. Chứ không thế mà cả đất nước hằng bao nhiêu triệu thanh niên chỉ có vài tiếng nói đơn lẻ khao khát thật sự ngày mai cho dân tộc như Nguyễn Vũ B́nh và Phạm Hồng Sơn thôi sao ? Ai đă có đủ can đảm để nh́n thẳng vào thực trạng Việt Nam, nh́n thấy cuộc diện đất nước đang tán gia bại sản, nh́n thấy sự đổi mới cần phát triển để đưa tinh thần dân chủ đi lên ?
Ba cái mớ hổ lốn tư tưởng bác Hồ nhặt nhănh về nom như cám lợn mửa trông chả khá tí nào ! Các thằng thủ lợn luộc Phủ bộ có gạ gẫm, có lường gạt thế hệ thanh niên đến mấy đi nữa th́ cũng như "cái kim bọc giẻ lâu ngày". Cứ nh́n thành quả ăn cướp của các thủ lợn nhớn, thủ lợn bé của đảng ta th́ thấy rơ nét ngay, thằng nào cũng đi ăn cướp trốc tay nhân dân về làm giầu riêng tư. Lớp trẻ Việt Nam đang khát khao những cái cụ thể như những thứ xa xỉ hàng ngọai, cái xe rim (đờ-rim), xe TQ, a-c̣ng, ś-bây-x́, cao cấp hơn th́ xe ô-tô con và tiền đô-na rủng rỉnh chất đầy ngân hàng ngọai, đầy túi, ăn chơi cho bằng thích như kiểu các thằng thủ lợn ăn bẩn đă nhanh tay nhanh chân ăn cắp. Những thứ khác ở đẩu đâu "rờ không thấy, lấy không được" th́ chả c̣n hơi sức đâu nữa mà khao với khát. Thanh niên Việt nam ta ơi !!!

-- Long Quân (but_chang_ta@yahoo.com), March 11, 2005

Answers

Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

Xin thanh that khen ngoi ong Long Quan viet bai rat hay.Voi nen giao duc tu chuong nhoi so mot chu nghia khong tuong,nguoi tre nhin thay cac lanh dao HN la mot bon nguoi noi nhu thanh nhung hanh dong nhu ma quy.Canh trong danh xuoi ken thoi nguoc la nhung dieu nguoi ta thay nhan nhan trong xa hoi CSVN.Khong phai moi day ma tu nam 1954 xa hoi mien Bac da bien thanh cai o diem khong lo roi.Mot em tho det nha may Nam Dinh,mot em van cong muon leo len nhung nac thang xa hoi phai ngu voi nhung thang thu kho,thu truong.Nhu PVDong be ngoai luc nao cung to ra dao mao ,nhung chinh han la thang ban Hoang Sa cho TC,ngoai ra han da de hiep dam mot co gai mien Nam ra hop,vi viec nay vo cua Dong da tro thanh dien loan.Nhung nguoi da tung song duoi XHCN tu nam 1954 den 1975 deu biet ro ,bon lanh dao CSVN la bon dit lang.

-- Lin Ho (Lin@hotmail.com), March 11, 2005.

Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT, DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT

SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ M̉N

SONG CHÂN LƯ ẤY, THẰNG PHẠM VĂN ĐỒNG CÚI MẶT XUỐNG

KƯ GIẤY DÂNG ĐẤT CHO BỌN TẦU

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 11, 2005.


Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

Long Quan viet rat trung.

That het suc dung. Nghiep cua suc sinh dang hoanh hanh o VN. Nhung ke dau thai quay lai, khong phai la nhung nguoi xung dang ma la nhung nguoi chet vi dich benh, cac cuoc chien... nen nhu vay thoi.

That dang tiec, thuc trang VN hien nay la cai bai rac ung thoi.

-- (aaa11111@yahoo.com), March 11, 2005.


Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

Heartedly Welcome BACK LongQuân !!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 11, 2005.

Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

The^' he^. tre? Viet Nam !!

Trong tha^.p nie^n 30, 40, 50, the^' he^. tre? VN da~ du*ng' le^n la^.t do^? su*. do^ ho^. cua? thu*.c da^n Phap' mang la.i do^.c la^.p cho da^t' nuoc', nhu*ng ra^t' tie^c' cuo^.c tranh da^u' na`y da~ bi. CSan? lo*.i dun.g va` da~ du*a toa`n da^n va`o tham? ho.a cua? ngheo` doi' va` tham nhung~ !!

Trong tha^.p nie^n 50, 60, 70, the^' he^. tre? mie^`n Nam VN mo^.t la^`n nu*a~ du*ng' le^n de^? ngan cha(.n la`n song' do? tra`n xuo^ng' tu*` phuong Bac', nhu*ng da~ tha^t' ba.i. Chu? nghia~ CS sau do' da~ tan ra~ nhu*ng che^' do^. CS mie^`n Ba(c' va^n~ ngoan co^' cai tri. VN.

Tu*` 30 nam nay, tha^.p nie^n 80, 90 va` 2000 the^' he^. tre? VN da~ bi. CS cum` ke.p va` ru ngu? bang` mo.i hinh` thu*c', nhu*ng chac' cha (n' da^y chi? la` ma^m` mong' cua? mo^.t su*. chuye^n? do^n.g lo*n' man.h trong tuong lai. Mo.i nguoi` de^`u cho*` mo^.t NGAY` MAI !!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), March 14, 2005.Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

Anh rất hân hạnh được tiếp chuyện với chú nhà quê LongQuăn.

Chú đặt ra ra 1 câu hỏi rất vĩ đại bác Hồ rằng th́ là : -Giới trẻ VN nghĩ ǵ ?

Anh trả lời giản dị cho chú rằng : -Chúng nó chỉ nghĩ đến gái .

Sự thật mất ḷng,nhưng đó là sự thật, giới trẻ ở Mỹ th́ c̣n tệ hơn giới trẻ ở VN . Từ HIV [sida] đến cờ bạc , chôm chỉa và uống cafe] Ở Mỹ ,từ 9am dến 12 giờ đêm , giới trẻ VN ngồi đặc trong các quán cafe làm FBI cũng ngạc nhiên , tụi thất nghiệp này sao mà đông quá và tiền đâu chúng uống cafe sáng chiều tối khua ???

Đại khái là thế. chú nhà quê longQuăn có hiểu anh nói ǵ không ?

-- cậu ruột của chí-bựa (domingo@yahoo.com), March 15, 2005.


Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

Chi-bua, foodstamp nên cút khỏi Forum này
Chi-bua, foodstamp 30 năm trả lời nhảm nhí và ngu dốt, chẳng có bằng cớ ǵ. Chi-bua, foodstamp, nên cút xéo khỏi forum này là xong. Chú chi-bua vô liêm sĩ có hiểu Anh dạy bảo chưa?

-- (test@test.test), March 15, 2005.

Response to Những Người Tuổi Trẻ Việt Nam Khao KhĂ¡t Gì ?

Giới trẻ Việt Nam khao khát ǵ?

Đơn giản thôi! Đó là:

Lật đỗ CSHN!

Tẩy chay bọn chệt!

T́m cách xúi giục bọn chệt tiêu diệt lẫn nhau để thế giới loài người được an b́nh.

-- Viet Quoc Nhan (vietquocnhan@yahoo.com), March 15, 2005.


Moderation questions? read the FAQ