Phiếm loạn: Cung tn điểu tận

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Khi chim chc hết th cy cung phải vứt đi v khng c chổ xi! Vừa rồi tn Đổng Kiến Hoa - tổng ti Hongkong đ được chấp thuận cho resign bởi tn bạo cha Hujintao - Butcher of Tibet. Sau khi nắm vững Hongkong bạo cha cho tn bo họ Đổng biến ngay. Khng chừng t hm lại c tin khứa mập ny t ... giếng m ngũm lắm . Mấy thằng st nhn Bắc bộ Fủ thiệt l ngu. Khi thin triều thn tnh xong VN th tụi Đứt Ku với Fiu diu chắc chắn được đi phiu diu miền Cực Khổ! Mấy thằng tu taiwan-ni giờ ny đang sn đi trong quần. Kể củng đng. Qua VN kiếm gi tơ nh nhố - by giờ sửa soạn đem vợ con cống nạp cho cc tồng-ch Bắc Kinh! Tsunami vậy m c l! Mấy thằng bị nước cuốn ton l tụi ch đẻ hải tặc - Thi, Nam dương, M. Đng đời! Nghỉ lại mấy cha xin cứu trợ cho tụi bị tsunami đng loại fuck-up nặng. Xin gip cho thương phế binh VNCH qu nh th đo thấy. Gip tsunami để kiếm t danh hảo v ra vẻ ta đy củng ... ngon lắm th nhanh như chớp! --- Đm mấy thằng gian bt chẳng t. Đm mấy em (gi) Vẹm bt cng GN!!! :}

-- (tamgaco@yahơ.com), March 09, 2005

Answers

Response to Phiếm loạn: Cung tàn điểu tận

ng b gọi l "Được chim qun n được c qun nơm" v gọi những người ny l "v ơn bạc nghĩa" , thế CSHN c thuộc "v ơn bạc nghĩa" khng? chng cn tệ hơn v:

CSHN l loại "ăn cho đ bt"

Tại sao ni vậy?

 • Khi khng chiến chống Php tụi Hồ Chết Xnh quỳ lạy những người điền chủ ph ng để gip đỡ nhưng khi cướp được chnh quyền chng đấu tố st hại họ. Nếu ai khng tin th đi hỏi những người gi th r v dn Bắc rất đi lm g c gạo dư gip Hồ Chết Xnh.
 • Sau khi lập chnh quyền VNDCCH th Hồ Chết Xnh thủ tiu rất nhiều đảng vin giỏi v Hồ sợ những người ny sau chống Hồ.
 • Sau khi chiếm MNVN CSHN đ loại bỏ bọn MTGPMN, bọn thnh phần thứ ba Trương Như Tảng, Quỳnh Hoa . . . bọn 30-4.
 • Sau khi chiếm MBVN v MNVN CSHN đ bắt mấy em giao lin hộ l cn si được lấy bọn thương phế binh ci hủi bệnh tật.
 • Sau khi chiếm MNVN CSHN dựa vo Lin S tnh ăn quịt sng đạn Chệt nn bị giết te tua năm 79. V cn di di khng kể hết . . .


 • -- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 09, 2005.

  Response to Phiếm loạn: Cung tàn điểu tận

  B con ta nhớ lấy điều ny:

  Về mặt lnh đạo để xy dựng đất nước th Việt cộng khng bằng ai. Về mặt lươn lẹo, lừa bịp, lưu manh, ăn cắp, du cn, đn p tr dập nhn dn th khng ai bằng Việt cộng

  -- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 10, 2005.


  Moderation questions? read the FAQ