Trả Lời những người Gửi Email riêng cho tớ......

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread
From: "Tuoi Tre Online" Add to Address Book
To: ke_si_bac_ha@yahoo.com
Subject: Tuoi Tre Online
Date: Tue, 8 Mar 2005 16:05:04 +0700

lồn
Gửi tới bạn

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=69416

Với lời nhắn Mày là thằng chó nào phát biểu láo thế?? Ngậm mồm thúi lại điDate: Tue, 8 Mar 2005 21:12:46 -0800 (PST)
From: "redbeanmeo redbeanmeo" Add to Address Book
Subject: ban khien toi thay to mo ( no bat dau tu long tu ai cua mot "ke si" )
To: ke_si_bac_ha@yahoo.com

Neu chi co the thi ban qua la mot ten bo di trong ca mot xa hoi dang chien dau het minh de cai thien nhung khiem khuyet con ton du tu che do cu, nhung vet htuong sau chien tranh va muon van nhung kho khan thu thach cua cuoc song hoi ha toan cau. BAN _ vang ko ai khac dang tu huy chinh ly tuong va uoc mo trong sang von co cua Vietteen chinh hieu. That dang buon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Answer:

To: Message 1: Tư cách và tuổi trẻ Việt Cộng hiện nay chỉ biết "Ní Nuận" đến cở đó thôi sao??

To: Message 2: Anh có vẽ ăn nói lịch sự nhưng bản chất trong lời nói là "Bất Lương". Tại sao tôi gọi anh là Bất Lương. V́ Lư tưởng mà anh nói không phản ảnh đúng lương tâm cũa anh. Tên Việt Cộng nào là tên tự vổ ngực xưng danh ḿnh "Chiến đấu để cải thiện nhựng khiếm khuyêt cũa xả hội". Xả hội hiện nay thối nát từ đâu mà ra??Anh lại đổ thừa cho xả hội từ thời chiến tranh trước 1975?? Ngu Xuẩn!!!Và Dốt Nát và Mị Dân???30 năm năm trôi qua rồi??Đời người có đuơc bao nhiêu cái 30 năm. Anh là con cháu cũa tên VC Đổ Mười tên là Dổ Thừa ??

Anh chỉ cho tôi biết tên VC nào là tên có ..."Lư tưởng và ước mơ trong sáng vốn có cũa Việtnam chính hiệu"??? Tên nào chỉ ra xem??? Xin hỏi nhỏ có thằng VC nào nghèo hơn thằng dân đen?? Những thang VC muc đích vào đảng làm cái gọi là đảng viên VC để làm ǵ vậy?? Làm giàu cho chính hắn v́ hắn qúa ngu dốt nên cạnh tranh không lại trong nền kinh tế thị trường??

Tóm lại, những tên VC hèn hạ chỉ thích cái tṛ lén lút, gửi mail riêng làm cái giống đếch ǵ vậy?? Sợ bàn dân thiên hạ biết cái NGU , cái DỐT NÁT, cái chữi rũa tục tỉu cũa chính ḿnh hả??? Nếu biết ḿnh dơ dáy th́ làm ơn tự ḿnh tắm rữa sạch sẽ đi.

C̣n nữa, những tên VC Ngu Xuẩn có bao giờ thấy cái đồng hồ nào nó chạy nguợc không hả??. Chúng mày đ̣i send Viruses vào email gửi cho tớ?? Uí chời ơi là chời !!!

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 09, 2005

Answers

Response to Trả Lời những người Gửi Email riĂªng cho tớ......

Bàn Tiếp.... Subject: ban khien toi thay to mo ( no bat dau tu long tu ai cua mot "ke si" )

Từ Subject trên anh đă tự nhận anh là 1 kẻ sĩ??

Anh có biết điều kiện ắc có và đủ để trở thành 1 kẻ sĩ?? Definition of Kẻ Sĩ:

 • 1. Tŕnh độ ít nhất biết đọc biết viết, biết hiểu
 • 2. Biêt thế nào là nhục nhă. Cái nhục cũa chính ta, nhục cũa những người chung quanh, cái nhục cũa cả 1 dân tộc.

  Xin cho hỏi anh RedBean, tạm gọi là Đậu Đỏ. Anh hội đủ điều kiện ǵ trong 2 điều kiện trên??


  -- Đại Lăo Đại Thiền Sư thich đủ Thứ (thien_su@yahoo.com), March 09, 2005.

 • Response to Trả Lời những người Gửi Email riĂªng cho tớ......

  Sound On Please!!!

  Người Yêu Tôi Đó - Việt Dzũng

  -- Đại Lăo Đại Thiền Sư thich đủ Thứ (thien_su@yahoo.com), March 09, 2005.

  Response to Trả Lời những người Gửi Email riĂªng cho tớ......

  LIÊN HIỆP VỚI CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT

  -- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 09, 2005.

  Response to Trả Lời những người Gửi Email riĂªng cho tớ......

  Ke Si la bac Anh Tai Ha~y lo*` tieng ba^?n cua loa`i nhop nho

  -- (aaa11111@yahoo.com), March 09, 2005.

  Moderation questions? read the FAQ