Đảng cộng sản Việt Nam đục khoét toàn dân, phá hoại đất nước ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Voanews 08-March-2005.

Việt Nam đứng hàng thứ ba trong danh sách các nước tham nhũng nhất tại Châu Á

Theo cuộc khảo cứu của một công ty tham vấn được công bố hôm thứ ba, các nước tham nhũng nhất tại châu Á là Việt Nam, Indonesia và Philippin, nhưng tệ nạn tham nhũng tại Trung Quốc đề ra mối đe dọa lớn nhất trên toàn cầu bởi v́ ảnh hưởng kinh tế ngày càng gia tăng của nước này.

Báo cáo của công ty tham vấn rủi ro chính trị và kinh tế nêu ra rằng t́nh h́nh tham nhũng tại Trung Quốc tệ hại đến độ các nhà lănh đạo cộng sản đă cảnh báo rằng vấn đề này có thể làm đảo lộn sự ổn định xă hội và làm nền kinh tế đi chệch hướng.

Công ty có trụ sở tại Hồng Kông này nói rằng bởi v́ Trung Quốc đang đóng một vai tṛ lớn hơn trong nền kinh tế thế giới, một cuộc khủng hoảng trầm trọng do tệ tham nhũng tại Trung Quốc khơi ra có thể đưa đến một hậu quả trầm trọng trên toàn cầu. Các công ty đa quốc đă trở nên ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, v́ thế một cuộc khủng hoảng có thể gây nên sự đảo lộn căn bản.

Trong tất cả các quốc gia được nêu danh trong báo cáo này, Trung Quốc là nước mà tệ nạn tham những tuy không nhất thiết là tệ hại nhất, nhưng có tiềm năng gây thiệt hại nhiều nhất.

Việt Nam đứng hàng thứ ba trong danh sách bởi v́ tệ tham nhũng lan tràn trong các công ty quốc doanh và các bộ của chính phủ. Báo cáo nói rằng Việt Nam đang t́m cách diệt trừ tệ nạn này bằng cách trấn át một vài mục tiêu nổi bật, tỷ như các giới chức trong các công ty lớn của nhà nước.

-- (ho-chu-tich-ngủm@yahoo.com), March 09, 2005

Answers

Response to Đảng cộng sản Việt Nam đục khoét toàn dân, phá hoại đất nước ?

Next, but far behind, were Taiwan at 6.15, South Korea at 6.50, Malaysia at 6.80, Thailand at 7.20, China at 7.68, India at 8.63, Vietnam at 8.65, the Philippines at 8.80 and Indonesia at 9.10.

Xin đọc:

CHXHCN được đứng hàng thứ ba trên Chệt hàng thứ 5 hoan hô CSHN ăn cướp giỏi hơn chệt.-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 09, 2005.

Response to Đảng cộng sản Việt Nam đục khoĂ©t toĂ n dĂ¢n, phĂ¡ hoại đất nước ?

LŨ VC HẢI QUAN VẪN C̉N HẠCH SÁCH VÀ GÂY PHIỀN PHỨC CHO

BÀ CON VIỆT KIỀU TẠI CÁC PHI TRƯỜNG Ở VN ĐỂ KIẾM TIỀN HỐI LỘ

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 09, 2005.


Response to Đảng cộng sản Việt Nam đục khoĂ©t toĂ n dĂ¢n, phĂ¡ hoại đất nước ?

Ngay xua cac cu ta thuong noi,cuop dem la TROM cuop ngay la QUAN.Ben TC va VC bon cuop ngay la cac quan chuc lanh dao va cai dam an theo ,la con chau bon lanh dao.Day cung la dau hieu tot,an mai khong biet con an duoc cai gi nua ,phai quay ra an tren dau quan nhan cap nho va cong nhan vien,nhu vay moi di vao cai the TU .

-- Lin Ho (Lin@hotmail.com), March 09, 2005.

Moderation questions? read the FAQ