Có kiểu viết nào mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chibua viết như sau. Có kiểu viết nào mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

van de cam trom , an cap la " van hoa lau doi ' CUA VIETNAM . bung doi thi dau goi phai bo! nhat la cac dong bao viet nam o My tu 1975 den nay ! o Duc thi chi dam ba dua con nit VN an cap , nhung ben My thi day du nam phu lao au.... nhieu truong hop o mien Nam Texas hay Lousiana , moi khi co nguoi Vietnam vo tiem [ market hay cac cua hang ban le , thi manager hay chu-tiem di theo xat nut !...vay ma cac anh chi VN van an cap duoc , the moi tai gioi !... Vietnam an cap rat gioi nen mot so my-den va Mexican ton Vietnam la Su-phu trong nghe ! Vi vay , bi gio thinh thoang chung ta thay 1 chu nhoc-con VN lam hoi-truong mot hoi an cap va co cac hoi -vien la cac chu my-den hay Me rat to con di kem .... Cam on chu le trung nam bac da cho doc gia biet them ve Van Hoa cua Vietnam !

-- chi bua (tommy ngong @yahoo.com), March 08, 2005.
Với tôi bài của chibua chứng tỏ chibua chỉ muốn phá đám và cố t́nh bôi bẩn người Việt ở hải ngoại. Có ai chấp nhận bài trên của chibua. Yêu cầu quư vị cho ư kiến, nhất là phe thân cộng. Tôi cảm ơn quư vị nhiều.

-- (ho-chu-tich-ngủm@yahoo.com), March 09, 2005

Answers

Response to CĂ³ kiểu viết nĂ o mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

Theo đề nghị của Vas là không để ư tới những bọn mành mùng như Chí Bựa, chúng ta không trả lời bất cứ một post nào của bọn chúng ngoài một vài chữ ngắn nhứt như " Chí Bựa là thằng Chệt Cộng".

Chúng ta tập trung vào những tin tức, những biến chuyển về "Nhân quyền, Tự Do, Dân chủ, họa Chệt Cộng, tội ác của bọn ác quỷ CSHN . . .-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 09, 2005.

Response to CĂ³ kiểu viết nĂ o mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT, DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT

SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ M̉N

SONG CHÂN LƯ ẤY, THẰNG PHẠM VĂN ĐỒNG CÚI MẶT XUỐNG

KƯ GIẤY DÂNG ĐẤT CHO BỌN TẦU

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 09, 2005.


Response to CĂ³ kiểu viết nĂ o mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

TDT noi dung. Cu de cho bon ban thiu chung no noi, cang tot. Vi co nhu vay nguoi doc moi phan biet duoc bo mat that cua che do voi nhung san pham nhu vay va moi lam long nguoi tu hoi duoc.

Hay de tam suc khong bi khuay dong ma hoang duong chinh nghia. Bon thieu than dang muon tu sat ke bon no. Thoi dai nay, thong tin dai chung that loi hai, vi nho co nhu vay ma chuot khong giau noi mat chuot duoi chuot

-- (aaa11111@yahoo.com), March 09, 2005.


Response to CĂ³ kiểu viết nĂ o mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

An com chua phai mua toi ngay,hay de cho loai CAU lam phan su cua no.

-- Lin Ho (Lin@hotmail.com), March 09, 2005.

Response to CĂ³ kiểu viết nĂ o mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

Street sign after 1975


-- (Tosu_cs@yahoo.com), March 09, 2005.


Response to CĂ³ kiểu viết nĂ o mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

Vẻ vang cho dân chệt chôm chỉa của Thế Giới

Xin vào Google sẽ thấy 961.000 web nói về:

China theft.

Xin vào:Chệt vua chôm chỉa.

Bà con sẽ thấy tài ba của ông bà cha mẹ anh em họ hành bạn bè Chí Bự và cả Chí Bựa chôm chỉa ra sao.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 11, 2005.


Response to CĂ³ kiểu viết nĂ o mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

Kinh gửi quí vị 3 phe, 4 phái.

thực t́nh mà nói, mỗi người đều có ư kiến hay cả. Tôi tôn trọng ư kiến người khác th́ người khác sẽ tôn trọng ư kiến tôi.

Con sâu làm rầu nồi canh, thực chất xă hội VN hải ngoại cũng có những điểm xấu xa của nó, không thể hoàn toàn được .

V́ vậy ông Chí bựa cũng co điểm đúng và ông Hồ chủ tịch ngủm cũng có phần đúng .

Riêng cá nhân tôi ,lại phải bắt chước cố tổng thống Nguyễn văn Thiệu ,toi tạm kết luận :

-Việc chôm chiả khong MẮC MỚ G̀ ĐẾN TÔI CẢ!

-- tran van giau (dannytran@netscap.net), March 13, 2005.


Response to Có kiểu viết nào mất dạy hơn kiểu viết của chibua?

ui !hơi nào quan tâm đến cái thằng việt cộng con chí búa

thằng Bác của nó NGU , thằng Bố nó thất học , con Mẹ của nó bũn xĩn bần tiện hôi thối đến đời nó đương nhiên nó sẽ trở thành thằng ma cô mất dạy , ăn nói láo lếu , hay tuyên bố vung vít những tin tức chó cán xe thôi

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), March 14, 2005.


Moderation questions? read the FAQ