xin qui vi ddoc bai nay ... cuoi lon ruot a.Năm 2005, khắc phục nạn nhũng nhiễu, lm phiền dn

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Năm 2005, khắc phục nạn nhũng nhiễu, lm phiền dn Ngy 8/3, Hội nghị cng tc dn vận ton quốc năm 2005 đ khai mạc tại H Nội. Bo co của Ban Dn vận T.Ư tại hội nghị chỉ r, những kết quả khả quan về pht triển kinh tế - x hội của năm 2004 đ khiến cho nhn dn cả nước phấn khởi; nhn dn biểu lộ sự đồng tnh, tiếp thu v chấp hnh tốt cc chủ trương, đường lối của Đảng, chnh sch v php luật của Nh nước.

"Tuy vậy, tm trạng của nhn dn vẫn cn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh, nhiều loại hng ha v thuốc chữa bệnh tăng gi", bo co nhấn mạnh. Bn cạnh đ, theo Ban Dn vận T.Ư, "vấn đề nh ở, đất ở cho hộ ngho c thu nhập thấp vẫn l niềm mong chờ chưa được giải đp của nhiều người dn... cải cch hnh chnh ở một số ngnh, lĩnh vực chưa đp ứng yu cầu. Một bộ phận cn bộ, cng chức cn mất dn chủ, quan liu, xa rời quần chng".

Thi độ nhũng nhiễu dn v sự yếu km của bộ my hnh chnh cũng chnh l vấn đề được Ủy vin Bộ Chnh trị, Thường trực Ban B thư Phan Diễn dnh nhiều thời gian đề cập trong bi pht biểu của ng tại hội nghị. Theo ng Phan Diễn, "trọng tm cng tc của cả bộ my trong năm 2005 l khắc phục được nhũng nhiễu, thi độ lm phiền dn". ng ni: "Người nước ngoi nhận xt thế ny, ở Việt Nam hng ngũ từ bộ trưởng trở ln cơ bản l v dn phục vụ, từ thứ trưởng trở xuống v nhất l hng ngũ chuyn vin cn nhiều nhũng nhiễu. Chng ta khng vơ đũa cả nắm, khng ni tất cả nhưng r rng bộ my trung gian của chng ta đang cn nhiều vấn đề". Cc "vấn đề" ở đy c thể l thi độ sch nhiễu dn, l tham nhũng, lng ph, cũng c thể l sự yếu km trong việc tham mưu chnh sch. ng Phan Diễn dẫn chứng: "Vừa rồi một số cơ quan tham mưu cho Thủ tướng điều chỉnh tăng gi điện, hay tham mưu cho Chnh phủ để cc đơn vị được mua bn quota... cuối cng đều phải hủy bỏ cả". "Ti khng hiểu xuất pht từ năng lực, trnh độ km hay c động cơ g nhưng tham mưu như thế th chỉ c hại cho đất nước, lm mất uy tn của lnh đạo khiến lng dn hoi nghi", ng Phan Diễn kết luận.

ng Phan Diễn yu cầu những người lm dn vận trong năm 2005 phải lm tốt hai việc, thứ nhất l lm tốt cng tc dn tộc v tn gio. Để lm tốt điều ny, ng Phan Diễn cho rằng, ci gốc phải l nng cao dn tr cho đồng bo dn tộc, vng su vng xa bằng cc chnh sch "cụ thể v đặc biệt" về gio dục cho khu vực ny thay v cc chnh sch "thường" như hiện nay. Thứ hai, kết hợp với Mặt trận Tổ quốc v cc đon thể gim st chặt chẽ đối với cn bộ, đảng vin trn địa bn khu dn cư. Theo ng Diễn, "đặc điểm tham nhũng ở Việt Nam, cấp cao th khng c nhưng c ở khắp nơi, nhũng nhiễu từ vấn đề nh cửa, đất đai đến hộ khẩu, khai sinh, đi học... Tức l chủ yếu xuất pht từ cơ sở. Việc gim st cn bộ, đảng vin ở cơ sở v vậy rất quan trọng".

Hội nghị lm việc hết ngy hm nay 9/3.

Tuyết Nhung

In Phản h

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 08, 2005

Answers

Response to xin qui vi ddoc bai nay ... cuoi lon ruot a´.Năm 2005, khắc phục nạn nhũng nhiễu, làm phiền dân

LIN HIỆP VỚI CỘNG SẢN L TỰ ST

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 08, 2005.

Response to xin qui vi ddoc bai nay ... cuoi lon ruot a´.Năm 2005, khắc phục nạn nhũng nhiễu, làm phiền dân

Trch bi trn.

ng Phan Diễn yu cầu những người lm dn vận trong năm 2005 phải lm tốt hai việc,
  1. thứ nhất l lm tốt cng tc dn tộc v tn gio. Để lm tốt điều ny, ng Phan Diễn cho rằng, ci gốc phải l nng cao dn tr cho đồng bo dn tộc,1 vng su vng xa bằng cc chnh sch "cụ thể v đặc biệt" về gio dục cho khu vực ny thay v cc chnh sch "thường" như hiện nay.
  2. Thứ hai, kết hợp với Mặt trận Tổ quốc v cc đon thể gim st chặt chẽ đối với cn bộ, đảng vin trn địa bn khu dn cư. Theo ng Diễn, "đặc điểm tham nhũng ở Việt Nam, cấp cao th khng c nhưng c ở khắp nơi, nhũng nhiễu từ vấn đề nh cửa, đất đai đến hộ khẩu, khai sinh, đi học.2.. Tức l chủ yếu xuất pht từ cơ sở. Việc gim st cn bộ, đảng vin ở cơ sở v vậy rất quan trọng".
    1) Lnh đạo i tờ th lm sao nng cao dn tr?
    2) Cả mt bộ my lnh đạo, cầm quyền tham nhũng, ăn cắp v đục khot c hệ thống?


    -- (test@test.test), March 08, 2005.

Response to xin qui vi ddoc bai nay ... cuoi lon ruot a´.Năm 2005, khắc phục nạn nhũng nhiễu, làm phiền dân

Chỉ c dẹp bỏ độc đảng v phải c đa nguyn cho Việt Nam.

-- (test@test.test), March 08, 2005.

Response to xin qui vi ddoc bai nay ... cuoi lon ruot a´.Năm 2005, khắc phục nạn nhũng nhiễu, làm phiền dân

Hi Baclieu.
Baclieu v link sau coi những so snh VN với Đức. Baclieu sẽ cười khng lun. Với đ pht triển của VN như vầy th cần 100? năm nữa để bằng Đức by giờ.

http://www.drmartinus.de/menu.php?topic=laender_vietnam&no=53
Vẹm chỉ biết ni pht v lừa bịp?

-- (test@test.test), March 08, 2005.

Response to xin qui vi ddoc bai nay ... cuoi lon ruot a´.Năm 2005, khắc phục nạn nhũng nhiễu, làm phiền dân

so+? di? toi noi la cuoi lon ruot la vi .... tham nhung chi tu cap thu truong tro*? xuo ^´ng con bo truong thi ko !!!!!!!!!! hiiihihi

Ông nói: "Người nước ngoài nhận xét thế này, ở Việt Nam hàng ngũ từ bộ trưởng trở lên cơ bản là vì dân phục vụ, từ thứ trưởng trở xuống và nhất là hàng ngũ chuyên viên còn nhiều nhũng nhiễu. Chúng ta không vơ đũa cả nắm, không nói tất cả nhưng rõ ràng bộ máy trung gian của chúng ta đang còn nhiều vấn đề". Các "vấn đề" ở đây có thể là thái độ sách nhiễu dân, là tham nhũng, lãng phí, cũng có thể là sự yếu kém trong việc tham mưu chính sách. Ông Phan Diễn dẫn chứng...

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 08, 2005.Moderation questions? read the FAQ