TU DO Theo Kieu VIET CONG VIET NAM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- Ho Chi Minh Dam Tac (Vietnamcongsans@yahoo.com), March 08, 2005

Answers-- Ho Chi Minh Dam Tac (Vietnamcongsans@yahoo.com), March 08, 2005.

LŨ VC HẢI QUAN VẪN CN HẠCH SCH V GY PHIỀN PHỨC CHO

B CON VIỆT KIỀU TẠI CC PHI TRƯỜNG Ở VN ĐỂ KIẾM TIỀN HỐI LỘ

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 08, 2005.


CSan? da~ tu*. chu*i? cha minh` khi vie^t' chu*~ "Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc" trong gia^y' mo*`i O. Do Nam Hai?. Tha^.t mia? mai va` .... kho^n' na.n !!!!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 08, 2005.

HOAN HO BOBO....

NOI' DUNG' QUA'....

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), March 08, 2005.


Tui no bi cng an mi ln la do vi tinh cua chung ch nhng tai liu phan ng ch con gi na! Lu phan ng tui bay nu nhn dn bit c la ho xach c tui bay ln ch k cng an mi lich s vy u! Con nhng bon kia k bit ch gi ma cung oi binh lun ri chi nay chi no!!!

-- ang cng san VN (CngsanVN@quangvinh.munnm), March 10, 2005.


Moderation questions? read the FAQ