Khi niệm về thống k. Qu vị cũng cần biết.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chp từ mt quyển sch. Tiếng Mỹ hay qu? Thn phục.

Sampling. An unknown fraction p of a certain population are smokers, and
random sampling with replacement is to be used to determine p. It is desired to find p
with an error not exceeding 0.005. How large should the sample size n be?

Denote the fraction of smokers in the sample by p1. Clearly no sample size can give absolute guarante that |p - p1| < 0.005
because it is conceivable that by chance the sample contains only smokers.
The best we can do is to render an error exceeding the preassigned bound 0.005 very improbable.
For this purpose we settle for an arbitrary confidence level α, say
α = 0.95, and choose n so large that the event |p - p1| < 0.005 will have a probability >= α.-- Tị nạn cs (tinancs@yahoo.com), March 07, 2005

Answers

Response to Khái niệm về thống kê. Quý vị cũng cần biết.

nam nay la nam 2005 , deo phai la nam 1978 , ti voi nan ? ti cai gi va nan o dau ? what's the fuck !

-- chibua (tommy@yahoo.com), March 07, 2005.

Response to Khái niệm về thống kê. Quý vị cũng cần biết.

Chi Bua sao m ngu ngơ, khờ qu. u phải chỉ c đi vượt bin bằng đường biển , đường bộ thập nin năm 70...80...mới gọi l tị nạn CS. Ở bất cứ thời no v ở đu cũng c thể gọi l tị nạn CS. Dn H.O., giới văn nghệ sĩ mới đy như Thu Phương, Băng Kiều v ti tử g đ đng trong phim We are Solders, Green Dragon. Họ đều được gọi l tị nạn CS. Gần đy mấy trăm người dn Bắc Hn đến VN, cũng đều được gọi l tị nạn CS.

Tị nạn CS l I.D. cũa bất cứ người no tị nạn chn chnh. Như tớ đy ln Paulau Bidong Malay năm 1983 tuy cn rất nhỏ nhưng khi Cao Ủy Tị Nạn hỏi ti "Tại sao my rời VN??" - Ti trả lời "Sống đếch nổi với tui Vit Cộng". Từ đ v mi sau ny cho đến khi chết ga. I.D. cũa ti l....

Dn Tị Nạn Việt Cộng-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 07, 2005.

Response to Khái niệm về thống kê. Quý vị cũng cần biết.

cn CHIBUA th cho đến chết vẩn cn được ci ID l

Ăn Phn Cọng sản

Suốt đời bị nguyền rủa bn Việt nam nay chạy qua lấy ci ID khc

Bưng b giặc Tu-- (XTC@shotmail.com), March 08, 2005.

Response to Khái niệm về thống kê. Quý vị cũng cần biết.

cam on 2 chu ke-si va xtrung-cong da tra loi anh , du sao thuyet chinh danh cua anh van dung.

Cac chu phai theo kip trao luu van minh tien hoa cua nhan loai , cac em thu-phuong,bang kieu tuoi tre dai dot , nen tha thu , chi co 2 dua ca si khong the dai dien cho hang ngan ca si VN yeu nuoc di trinh dien van nghe khap the gioi va tro ve VN .

Voi con mat nhin thien can cua cac chu thi duoc goi la ti-nan , nhung duoi mat nguoi ngoai-cuoc [ anh dung tren loi nhin cua nguoi My ] thi VN bo tron khoi VN o the ki 21 nay chi con ti-nan kinh te [ thich an ngon ,mac dep va tuong rang My va the gioi ngu xuan ....chap nhan ho ]

dit-me, cang noi voi cac chu cang chan-mo-doi, nhung van phai noi de day do .

-- chi-bua. (Tommy ngong@yahoo.com), March 08, 2005.


Response to Khái niệm về thống kê. Quý vị cũng cần biết.

NƯỚC VIỆT NAM L MỘT, DN TỘC VIỆT NAM L MỘT

SNG C THỂ CẠN, NI C THỂ MN

SONG CHN L ẤY, THẰNG PHẠM VĂN ĐỒNG CI MẶT XUỐNG

K GIẤY DNG ĐẤT CHO BỌN TẦU

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 08, 2005.Moderation questions? read the FAQ