Trẻ em nghèo nông thôn ngày càng thiệt tḥi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trẻ em nghèo nông thôn ngày càng thiệt tḥi TS Trần Tuấn - GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng

Nên có chính sách ưu tiên cho trẻ em nông thôn. Kết quả nghiên cứu từ 2002-2004 trên 2.000 trẻ 1 tuổi và 1.000 trẻ 8 tuổi, và cha mẹ thuộc dự án nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" tại Lào Cai, Hưng Yên, Đà Nẵng, Phú Yên và Bến Tre cho thấy trẻ em nghèo nông thôn ngày càng bị tụt hậu; các chính sách cần tập trung ưu tiên cho nhóm đối tượng này. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Anh) thực hiện.

T́nh trạng suy dinh dưỡng trẻ em Số liệu phân tích cho thấy tỉ lệ trẻ nhẹ cân ở nông thôn cao hơn 50% (trẻ 8 tuổi) và 80% (trẻ 1 tuổi) so với tỉ lệ ở thành thị. Tỉ lệ c̣i cọc ở trẻ nông thôn cao hơn 40% (trẻ 8 tuổi) và 120% (trẻ 1 tuổi) so với trẻ thành thị. Đặc biệt, trẻ ở nhóm các hộ gia đ́nh nông thôn rất nghèo bị suy dinh dưỡng, nhẹ cân cao hơn từ 1,6 đến 3 lần so với trẻ ở các hộ khá giả.

Khả năng đọc viết và tính toán Mặc dù tỉ lệ nhập học ở cấp tiểu học rất cao (99%), các trường học tại vùng nông thôn đă không cung cấp được các dịch vụ đào tạo chất lượng cho học sinh. Tỉ lệ biết đọc viết và tính toán ở nhóm trẻ 8 tuổi tại các vùng nông thôn thấp hơn 10% so với trẻ khu vực thành thị. Dưới 50% trẻ ở nhóm gia đ́nh kinh tế rất nghèo có khả năng viết tốt so với trẻ cùng độ tuổi ở nhóm kinh tế khác. Mức độ phát triển nhận thức của trẻ em nghèo sống tại vùng nông thôn cũng thấp hơn so với các trẻ khác. Giáo dục về môi trường và sức khoẻ

Gần như tất cả trẻ em 8 tuổi cho rằng nguồn nước gia đ́nh đang dùng là "tốt", mặc dù thực tế có 68% các hộ gia đ́nh hiện không có nước sạch để sinh hoạt. Điều này chứng tỏ cần giáo dục cho trẻ về những nguy cơ tiềm tàng liên quan đến sức khoẻ do ô nhiễm môi trường.

Xét trên phương diện tích cực, nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ em nghèo có tỉ lệ mắc bệnh không cao hơn trẻ em khá giả; trẻ em gái không bị suy dinh dưỡng nhiều hơn trẻ em nam; trẻ ở các hộ gia đ́nh nghèo được cha mẹ dành thời gian cho con cái cao hơn ở các gia đ́nh khá giả.

Nghiên cứu kiến nghị Các chính sách can thiệp của Chính phủ để xoá đói giảm nghèo cần ưu tiên tập trung cho trẻ em nghèo vùng nông thôn. Trẻ em ở khu vực nông thôn thiếu tiếp cận các dịch vụ cơ bản và có nguy cơ suy dinh dưỡng ở mức độ cao hơn. Đây là những nhu cầu cấp thiết đ̣i hỏi cần có các hành động can thiệp ngay lập tức để cải thiện t́nh h́nh sức khoẻ và giáo dục cho trẻ em, mở rộng các dịch vụ cơ bản tới người nghèo và đa dạng hoá các nguồn thu cũng như các hoạt động tạo thêm thu nhập nhằm tăng cường cơ hội được chăm sóc sức khoẻ và hưởng hệ thống giáo dục có chất lượng cho trẻ em các hộ nghèo.

theo bao LAO DONG

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 07, 2005

Answers

Response to Trẻ em nghèo nĂ´ng thĂ´n ngĂ y cĂ ng thiệt thĂ²i

Do.c ta`i lie^.u ve^` lic.h su*? cua? dang? CSVN cung~ gio^ng' nhu* do.c ho^`i ky' cua? mo^.t "Con Di~ Gia`". Ra^t' la` la^m ly, bi dat' va` .... nao~ long` !!!!!

-- vn (vn@fpt.vnn.vn), March 07, 2005.

Response to Trẻ em nghèo nĂ´ng thĂ´n ngĂ y cĂ ng thiệt thĂ²i

NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG, HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG

RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ