1 Sang kien Moi phat minh ..Chong cong huu hieu..???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Theo y kien toi ,,Anh em nao ranh cu viec thau DADAO CONG SAN hay chui noi bat cu cai gi cung duoc ,,,

Mien sao thanh loai MP3 ...dung kazzaa lite K+ hoac kazzaa thuong cung duoc cu dac ten yeu quai gi cung duoc mien sao ten nhac viet la duoc roi de trong phan share de duoc upload len,, neu ba con vn tim nhac ,,,thi chac chan ba con xa gan nghe duoc huu hieu ...

neu dam tre search nhac (search= anh yeu em ) thi se gap ngay ,,,,so what do you think ?

-- To cha cong san chi bua (Vietnamcongsans@yahoo.com), March 07, 2005

Answers

y kien rat hay !

Vay nhung websites ULOAD la gi vay ??

search : anh yeu em, tim ban, tinh yeu, nhac tinh, ...

-- Nguyen (congchuaxuhoa177@yahoo.com), March 07, 2005.


Hiện nay người ta dùng hệ thống SW gọi là P2 P để download nhạc, movie, SW hay e-book. . . .

Nguyên tắc là một người A muốn D/L một bản nhạc thì P2 P sẽ tự động search người B, C, D. . . nếu có thì A sẽ D/L được.

Người A được gọi là người download, người B, C, D, . . . gọi là cho upload.

Để được an toàn phần mà mình muốn cho D/L hay U/L chỉ chứa những dữ kiện không có cá nhân (phải chia hard driver làm nhiều files và chỉ cho u/l một file cố địngh nào đó).

Hãy nhấn vào:Download nhạc free.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 07, 2005.


Hiện nay người ta dng hệ thống SW gọi l P2 P để download nhạc, movie, SW hay e-book. . . . Nguyn tắc l một người A muốn D/L một bản nhạc th P2 P sẽ tự động search người B, C, D. . . nếu c th A sẽ D/L được.

Người A được gọi l người download, người B, C, D, . . . gọi l cho upload.

Để được an ton phần m mnh muốn cho D/L hay U/L chỉ chứa những dữ kiện khng c c nhn (phải chia hard driver lm nhiều files v chỉ cho u/l một file cố địngh no đ).

Hy nhấn vo:Download nhạc free.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 07, 2005.


hey , stupid people do you try to bring more virus to your pc ???

day la y kien xay -dung cua anh voi cac chu , kazaa or P2P la nhung program lead virus to your fucking pc .

Try to grow-up ,will you ? ....nothing Free in this fucking free- land !

-- chi-bua (tommy ngong@yahoo.com), March 07, 2005.


CB understands NOTHING about PC Viruses and how they spread out. Learn MORE!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 07, 2005.


Kỵ binh đỏ-spammer::spammer::spammer (kybinhdo@walla.com)
Ch muốn lấy tất cả bi trn forum ny ch c thể viết một ci Program (xử dụng LWP của Perl) để đọc bi ra. Cần g m phải ba hoa chch cho. Kỵ binh đỏ-spammer đng l loại vẹm chỉ biết sủa v pht lc?

-- (khoaimi@yahoo.com), March 08, 2005.

Bo khi cac bac moi post bai choc que chu chi bua ma chu ay da san so vao sua vang xich cho, chu chi bua biet me gi ve con virut pc ma cu noi lang quang. Chu co toi la gui ba cai e-mail re tien voi con virut attach vao tho roi dinh pha pc cua to va 1 vai nguoi o cai VAS nay.

Toi Pha Hoai cua chi bua FBI linhkin ma bat duoc cau la cau bi my den no cho an nhu tu trong tu da ngen dung lon son

-- (KhoaiMon@Hawaii.Islands), March 08, 2005.


NHỜ ƠN CH V ĐẢNG, HNG NGN TRẺ THƠ V PHỤ NỮ VN Đ ĐƯỢC XUẤT CẢNG

RA NƯỚC NGOI ĐỂ LM N LỆ TNH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ