Sound On PLS!!!Hotel Rwanda - Million Voices:::Xin Tran Trong Gioi Thieu Phim Hotel Rwanda

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn, phim the Hotel Rwanda, đă đoạt được nhiều giăi thưởng. Nói chung từ lâu nay tôi không hề thiện cảm với hầu hết những phim đoạt giăi quốc tế. Very and very Boring!!!. Cũng giống như phim Untouchable do Clint Easwood đạo diễn và thủ vai chánh. Phim dài gần 4 tiếng mà tớ coi chẳng hiểu cái giống ǵ. Bây giờ cũng thế phim do ông ta thầu từ đầu tới đuôi là phim Million Dollars Baby. Phim này được báo chí ca ngợi là phim hay nhất trong năm 2004, đoạt hàng dozen giăi thưởng. Nhưng tớ chỉ cố gắng xem được 15' rồi đành tắc đèn đi ngủ...

Có lẽ Clint Easwood đóng mấy bộ phim Cao Bồi hay Dirty Harry coi bộ ăn khách và hào hứng.

Phim Hotel Rwanda là bộ phim mà tự tôi đánh giá là exactly copy version cũa phim The Killing Field nói thời Pon Pot Kampuchia. Các bạn hảy cố gắng t́m xem, để thấy nước mắt ḿnh cay cay, để thấy thế nào là ghét sự ngu dốt, độc tài ...

Để thấy được Con NGười là Một Con Vật Ngu Xuẩn Nhất trên trái đất!!
This wrenching political thriller, based on fact, performs the valuable service of lending a human face to an upheaval so savage it seemed beyond the realm of imagination when news of it filtered into the West.

The movie certainly isn't the first screen depiction of a nation consumed in ethnic strife. But its vision of the slaughter of 800,000 Tutsis by the ruling Hutu tribe in Rwanda during a hundred-day bloodbath in 1994, offers a devastating picture of media-driven mass murder left unchecked.

The story is based on the real-life experiences of Paul Rusesabagina (Don Cheadle), the soft -spoken Hutu manager of the Hotel Des Mille Collines, in Kigali, who with his Tutsi wife, Tatiana (Sophie Okonedo), and children, narrowly escapes death several times. Mr. Rusesabagina was directly responsible for saving the lives of more than 1,200 Tutsis and Hutu moderates by sheltering them in the hotel and bribing the Hutu military to spare them. The movie, which is squeamish about showing the full extent of savagery, hammers every button on the emotional console.

— Stephen Holden, The New York Times

Hotel Rwanda Review


-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 07, 2005

Answers

Didn't really get the attention it deserves,

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), March 07, 2005.

http://chandungbacho.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 08, 2005.

Moderation questions? read the FAQ