ai Loan biu tinh chng Trung Quc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tui trung Hoa Do no co manh gi dau ma Cong San Viet Nam lai so bon nay. Hay xem guong Dai Loan khi bon chet buon lau gian diep dinh xam pham hai phan Dai Loan, khong chiu ngung lai cho Tau Dai Loan Luc xet nen da bi tan cong. [ Viec chet goi la tau buon lam to nghi den khi ho dem tui Thuy Binh Luc chien gia dan trai len chiem dao spratley cua Phi Luat Tan roi tui no xay san bay truc thang va Barrack de tui cuop bien Chet Cong tha ho tung hoanh ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin dai Radio BBC :

ai Loan biu tinh chng Trung Quc

Ca chuc ngan ngi min nam ai Loan i biu tinh chng d lut cua Trung Quc.

Theo d oan ao lut mi v chng ly khai se c quc hi Trung Quc thng qua trong tun nay.

Mt s lo lng ai Loan cho rng ni dung lut co th c dung bin minh cho hanh ng tn cng ai Loan nu ao quc nay tip tuc con ng oi c lp.

Cuc biu tinh do Lin minh oan kt t chc, thu hut c khoang 15.000 ngi tham gia.

Trong s cac biu ng cua oan biu tinh co cu ku goi "Bao v ai Loan khoi bi nut tri".

T trc ti gi Trung Quc vn lun coi ai Loan la tinh ly khai, nhng gii chc Bc Kinh khng inh la lut nay khng thng qua chun bi tn cng.

-- (Viet Nha @ FILSONS.Net), March 06, 2005

Answers

Response to ÐaÌi Loan biêÒu tiÌnh chôìng Trung Quôìc

Đài Loan bỉu tình ch́ng Trung Qúc Dn Đài Loan ký kháng nghị thư Nhìu người dn đã ký kháng nghị thư Cả chục ngàn người ở mìn nam Đài Loan đi bỉu tình ch́ng dự lụt của Trung Qúc.

Theo dự đoán đạo lụt mới v̀ ch́ng ly khai sẽ được qúc ḥi Trung Qúc thng qua trong tùn này.

Ṃt ś lo lắng ở Đài Loan cho rằng ṇi dung lụt có th̉ được dùng đ̉ bịn minh cho hành đ̣ng t́n cng Đài Loan ńu đảo qúc này típ tục con đường đòi đ̣c ḷp.

Cục bỉu tình do Lin minh đoàn ḱt t̉ chức, thu hút được khoảng 15.000 người tham gia.

Trong ś các bỉu ngữ của đoàn bỉu tình có cu ku gọi "Bảo ṿ Đài Loan khỏi bị nút tri".

Từ trước tới giờ Trung Qúc ṽn lun coi Đài Loan là tỉnh ly khai, nhưng giới chức ở Bắc Kinh khẳng định là lụt này khng thng qua đ̉ chủn bị t́n cng.

Chet ma con so bi chet nuot! Khong biet dang CSVN nghi gi!-- Viet Quoc Nhan (vietquocnhan@yahoo.com), March 07, 2005.

Response to ÐaÌi Loan biêÒu tiÌnh chôìng Trung Quôìc

Chet con so bi chet nuot. Khong biet dang CSHN nghi gi!

-- Viet Quoc Nhan (vietquocnhan@yahoo.com), March 07, 2005.

Response to ÃaÃi Loan biÃÃu tiÃnh chÃÃng Trung QuÃÃc

China reserves right to use force as outlines Taiwan anti-secession law.

Xin bấm vo:Chệ t cảnh co i Loan.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 08, 2005.


Response to ÐaÌi Loan biêÒu tiÌnh chôìng Trung Quôìc

Chu Ba hay noi oang oang ra deu ta day danh, nhung thuc ra run bo bu!!!

Tai Sao?

-Dai Loan la cai xuong chan cuong hong Trung Cong.

-My + Nhat + Dai Han khong noi ra nhung luon luon ung ho Dai Loan Doc Lap vi` sao?

-Dai loan la cai shield bao ve thuy lo hang hai cho Nhat va Dai Han cung nhu Ham doi 7 va Luc Luong Dac Nhiem 77 dong o Yukoshaka.

-Tu Quan Dao Okinawa den Dai Loan la 1 chuoi dao nho thuoc chu quyen Nhat ma Chet Cong nay dang doi lam chu nhung so Hai Quan Nhat khong giam lam gi.

-Ham Doi Bac Hai, va Qing Dao khong ra khoi duoc vi bi cac day nui ngam va dao thien nhien thuoc chu quyen Nhat ngan chan du De Ham Doi Chu Luc My Nhat lam thit.

-Dai loan sort of an Early warning station.

-China gets lost and leak you wound

-- (Sau Bi Da @ Sai Genh. Net), March 08, 2005.


Response to ÐaÌi Loan biêÒu tiÌnh chôìng Trung Quôìc

Noi nao bon CS lanh dao la noi do co ngheo,doi,lac hau,di diem,thuan phong my tuc dao lon.Dan Dai Loan rat so bon hui TC,lam sao hoa hop noi khi loi tuc hang nam cua DL la 13000 Do ,trong khi TC chi co 1000.TC chi hu thoi chu khong dam lam vi do choi cua DL cung du dan lam.TC thu choi di la biet ngay!

-- Lin HO (Lin@hotmail.com), March 08, 2005.


Response to ÐaÌi Loan biêÒu tiÌnh chôìng Trung Quôìc

B con ta nhớ lấy điều ny:

Về mặt lnh đạo để xy dựng đất nước th Việt cộng khng bằng ai. Về mặt lươn lẹo, lừa bịp, lưu manh, ăn cắp, du cn, đn p tr dập nhn dn th khng ai bằng Việt cộng

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 08, 2005.


Moderation questions? read the FAQ