Thanh tra nội dung tố co Tổng gim đốc Vietnam Airlines anh 2 NGUYEN XUAN HIEN sap v' VA(N DIE ^?N

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thanh tra nội dung tố co Tổng gim đốc Vietnam Airlines

Vietnam Airlines nằm trong kế hoạch thanh tra năm nay. Thủ tướng vừa giao Thanh tra Chnh phủ chủ tr cng Bộ Ti chnh bổ sung nội dung tố co Tổng gim đốc v Trưởng ban Ti chnh Tổng cng ty hng khng VN vo kế hoạch thanh tra năm 2005. Nội dung thanh tra xoay quanh vấn đề quản l, chi tiu ti chnh.

Đ l nội dung cng văn 993 của Văn phng Chnh phủ, ngy 2/3.

Trước đ, Thủ tướng đ c kiến chỉ đạo nhiệm vụ của Thanh tra Chnh phủ trong năm 2005. Theo đ, sẽ tiếp tục tiến hnh hoặc chủ tr việc thanh tra mua sắm động cơ, phụ tng thay thế my bay của Tổng cng ty Hng khng VN (Vietnam Airlines). Việc tổ chức hoạt động của cc đại l bn v my bay ngoi nước v hoạt động kinh doanh của một số cng ty trực thuộc Tổng cng ty hng khng Việt Nam cũng bị thanh tra.

Hai tổng cng ty lớn khc cũng nằm trong kế hoạch năm nay của Thanh tra Chnh phủ l Tổng cng ty Than v Tổng cng ty Xi măng Việt Nam. Trong đ, cơ quan thanh tra sẽ ch trọng đến việc mua sắm đổi mới trang thiết bị của 2 đơn vị ny.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 05, 2005

Answers

Response to Thanh tra nội dung tố cáo Tổng giám đốc Vietnam Airlines anh 2 NGUYEN XUAN HIEN sap vê' VA(N DIE ^?N

Làm rõ thông tin về sai phạm của Tổng Giám đốc TCT Hàng không Việt Nam Mới đây, một số cán bộ trong Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về những sai phạm khá nghiêm trọng của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trong việc quản lý, chi tiêu tài chính tại đơn vị này.

Ngày 4-3, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa yêu cầu Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành thanh tra, làm rõ những thông tin về sai phạm của Tổng giám đốc và Trưởng ban Tài chính của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và coi đây là một trong những nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong năm 2005.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 06, 2005.


Moderation questions? read the FAQ