Xin nhờ Bác TDT trả lời giùm.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin Bác TDT cho ư kiến về 2 câu hỏi sau. Thành thật cảm ơn Bác TDT.
Tôi có nghe kể từ nhiều người Việt về VN chơi. Họ có kể như sau. Xin Bác TDT cho ư kiến về các câu hỏi sau:
 1. Lợi dụng thời cơ.
  Bây giờ Saigon nhà cao, cửa rộng toàn là của dân ngoài Bắc vào. Vũng Tàu hay Nha Trang , nói chung là những khu làm ăn ra tiền là toàn dân miền Băc ở. Tụi vẹm ngày xưa in tiền th́ cha con nó chia nhau. Tụi vẹm lớn thiếu ǵ tiền (tiền tự in ra mà).
 2. Ăn cướp một cách xảo trá.
  Dân Bắc có gịng họ làm lớn vào tiếp thu (ăn cướp). Họ được chia những căn nhà lớn và sang. Họ khôn lắm. Sau một thời gian họ bán và mua những căn nhà khác có bằng khoán rơ ràng v́ họ sợ mai mốt người Việt hải ngoại có giấy tờ đ̣i lại (khi vẹm sập) giống như bên Tây Đức này. Nhiều người Tây Đức ngủ một đêm dậy thành triệu phú. Chính dân miền Bắc này cũng tin là tụi vẹm phải bị sập.

Thế mà sao lại có nhiều người Việt bên xứ ngoài nhẹ dạ đi tin việt cộng đầu tư vào Việt Nam. Thật không hiểu nổi?
Cấm mấy chú vẹm, theo cầm quyền vẹm bán nưóc xía vô.

-- (ho-chu-tich-ngủm@yahoo.com), March 04, 2005

Answers

Response to Xin nhờ BĂ¡c TDT trả lời giĂ¹m.

Anh "(ho-chu-tich-ngủm@yahoo.com)," Chuyện dễ thôi:
 1. Ăn cướp một cách xảo trá.

  Theo thông lệ th́ muốn làm cách mạng người là khởi đầu bằng "dựng cờ khởi nghĩa, hay lập ra tuyên ngôn, hiến pháp, hay chủ thuyết nên

  "chủ thuyết cộng sản đă ra đời"

  Chủ thuyết này khởi đầu bằng ăn cắp tư tưởng của thiên chúa giáo là mọi người b́nh đẳng, phải thương yêu nhau và giúp đỡ nhau. V́ đă là con người ai cũng tham, cũng ích kỷ nên chủ thuyết cộng sản đă dùng bạo lực để thực thi đường lối cách mạng của họ chính v́ vậy chúng ta thấy có nhiều nhóm cộng sản khác nhau và cuối cùng nhóm Lê Nin diệt hết nhóm ôn hoà và lật đổ Nga Hoàng.
  Hồ Chết X́nh đă hô hào

  "cướp chánh quyền đó là cuộc cách mạng tháng 8"


  Trước khi xâm chiếm miền nam tôi đọc thấy nhiều tài liệu cho biết là Mỹ, Liên Sô chủ trương 2 miền chứng tỏ chủ thuyết nào đúng bằng tự phát triển kinh tế.

  Hồ v́ hắu quyền c̣n Chệt v́ vựa lúa MNVN nên phát động xâm chiếm MNVN


  Ngày nay bọn CSHN ăn cước của dân chẳng qua chúng thực thi chủ trương đường lối ăn cướp của đảng cộng sản

 2. Lợi dụng thời cơ.


  Đó là cách mà cộng sản áp dụng triệt để để bành trướng cũng như để triệt hạ những tổ chức khác như: lợi dụng đám bần cố nông, lợi dụng đám yêu nước ngu dốt, lợi dụng đám thương người ngu dốt ,lợi dụng sự sở hăi của những người chống chúng, lợi dụng ḷng tham của một số người để hoạt động cho chúng . . . . .


-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 05, 2005.

Moderation questions? read the FAQ