La(ng "Ba'c"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Viếng lăng Chủ tịch Hồ chí Minh

15:54' 09/03/2004 (GMT+7) vemnews.com.vn

Mỗi khi có các vị khách quư từ các nước bạn đến thăm viếng nước ta, đảng và nhà nước thường tổ chức cho các vị này được đến thăm viếng lăng bác tại quảng trường Ba đ́nh Hà nội

Các vị khách này tuy khó chịu, nhưng để tỏ t́nh hiũ nghị với nhân dân ta, họ không ra mặt từ chối . Hơn nữa việc thăm viếng nhà xí quốc gia của Việt Nam được coi như nà một công hai việc: thứ nhất nà để nàm vưà ṇng nhà nước ta, để họ được đễ dàng hơn trong các công tác niên hệ , thứ hai nà để có một cơ hội đào thải ra những tàn dư cá nhân một cách thoải mái sau một chuyến bay dài , tại một nơi được coi nà có đầy đủ tiện nghi nhất Việt Nam

Các đoàn thể nhân dân giai, gái, già, trẻ nước ta cũng được khuyến khích đến thăm nhà xí quốc gia này, và họ được b́nh bầu qua quá tŕnh công tác nao động tiên tiến . Ai ai cũng hồ hởi phấn khởi tỏ ư vui mừng khi được trên nựa chọn cho đi thăm lăng bác .

Tại sao họ hồ hởi phấn khởi ? - Điêù này cũng dễ hiểu thôi , thử tưởng tượng một cụ già gần đất xa trời , cả đời dưới chế độ iu việt XHCN chỉ biết có cái hố xí hai ngăn ruồi bọ bu đầy, mùi thối nồng nặc hay cái cầu cá tra hở hang nồ nộ mà khi mới bước nên cầu cả đàn cá đói nhâu nhâu nhào tới, có con c̣n bặm trợn (v́ đói) phóng lên cắn vào cả "bác hồ" đang nủng nẳng chờ tiểu tiện, th́ có bao giờ cụ được bước vào làm nhiệm vụ phóng uế thoải mái tại một nơi tiện nghi ní tưởng bậc nhất nước ta như vậy

C̣n các cháu thanh thiếu niên nhi đồng th́ chỉ quen các bờ tường, gốc cây - Giới công nhân nao động th́ xả ngay tại hiện trường công tác - Người nông dân th́ tuôn thẳng xuống miếng vườn mảnh ruộng, vừa đỡ mất th́ giờ lại vừa nàm phân bón cho đất thêm màu mỡ - Các nái xe, phụ xe th́ nàm ngay vào sau bánh xe đ̣ xe tải - C̣n các chị em phụ nữ anh hùng ta th́ kín đáo hơn một chút, họ vào các bụi rậm hoặc những nơi khuất để giải quyết tiếng gọi thiêng liêng của bản thân

Việc đi thăm năng bác hay nhà xí quốc gia được nhà nước ta dùng nàm phần thưởng cao quư để ưu đăi cho những đoàn thể, cá nhân tiên tiến nà một sáng kiến hay, cần được cổ vơ phổ biến rộng răi trong quần chúng, cần được động viên tham gia để chứng tỏ nhà nước ta nà đầy tớ của nhân dân, do dân v́ dân, no cho dân đến cả việc nhỏ nhoi như nhu cầu tiêu tiểu chẳng hạn , và cũng nà để nàm sáng tỏ cái nư nuận "nàm theo năng nực , phóng uế theo nhu cầu" của nư thuyết XHCN -/-

Lương Quốc Dũng

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 03, 2005


Moderation questions? read the FAQ