Cac luc luong quan su trong CTVN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Quân đội Nhân dân Việt Nam tính đến 30-4-1975 (tạm chưa tính các sư đoàn pḥng thủ miền Bắc, không tham gia chiến đấu trực tiếp).

Bộ binh : - Quân đoàn 1 Quyết Thắng gồm 3 sư đoàn bộ binh : 308 (Quân Tiên Phong), 312 (Chiến Thắng), 320b (Đồng Bằng). - Quân đoàn 2 Hương Giang gồm 3 sư đoàn bộ binh : 304 (Vinh Quang), 324, 325 (B́nh Trị Thiên). - Quân đoàn 3 Tây Nguyên gồm 3 sư đoàn bộ binh : 10 (Đắc Tô), 316, 320a (Đồng Bằng). - Quân đoàn 4 Cửu Long gồm 3 sư đoàn bộ binh : 6, 7, 341 (Sông Lam). Sư đoàn 6 chủ lực QK7, sư 341 chủ lực QK4 được phối thuộc cho quân đoàn 4. - Đoàn 232 (đơn vị lâm thời) gồm 3 sư đoàn bộ binh : 5, 8, 9. Sư đoàn 5 và 8 là chủ lực QK8, c̣n sư 9 vốn thuộc quân đoàn 4, được phối thuộc cho Đoàn 232. - Các sư đoàn độc lập : sư đoàn 2, 3 (Sao Vàng) và 711 chủ lực QK5, sư đoàn 3 chủ lực B2, sư đoàn 4 chủ lực QK9, sư đoàn 968 trực thuộc Đoàn 559 (binh đoàn Trường Sơn). Sư đoàn 2, 3, 711 của QK5 được giải thể vào năm 1970, sao đó tái lập để chuẩn bị cho cuộc tiến công 1972. Sư đoàn 4 QK9 và 8 QK8 thành lập sau khi hiệp định Paris kí kết. - Các đơn vị khác : lữ đoàn 52 chủ lực QK5, trung đoàn 95a trực thuộc Bộ, trung đoàn 24 và 88 chủ lực QK8, trung đoàn 25 Tây Nguyên, trung đoàn 866 và 335 quân t́nh nguyện Lào.... - Đoàn 559 (binh đoàn Trường Sơn) là 1 đơn vị đặc biệt, có quy mô tương đương quân đoàn, với tổ chức gồm : 4 sư đoàn công binh (470, 472, 473, 565), 2 sư đoàn ô tô vận tải (471, 571), 1 sư đoàn pḥng không (377), 1 sư đoàn bộ binh (968), lực lượng trực thuộc gồm 6 trung đoàn cao xạ, 1 trung đoàn bộ binh, 4 trung đoàn đường ống xăng dầu, 2 trung đoàn cầu, 1 trung đoàn vận tải sông, 1 trung đoàn giao liên cơ giới, 1 trung đoàn kho, 1 trung đoàn huấn luyện an dưỡng và 4 đoàn TNXP.

Xe tăng thiết giáp : - Trung đoàn 202 thuộc quân đoàn 1. - Lữ đoàn 203 thuộc quân đoàn 2. - Trung đoàn 273 thuộc quân đoàn 3. - Trung đoàn 206 thuộc quân đoàn 4. - Trung đoàn 574 trực thuộc QK5. Lực lượng tăng thiết giáp của QĐNDVN được trang bị các loại xe tăng T-34, T-54/55, T-62, tăng lội nước PT-76, thiết giáp BTR-40/50/60/152, pháo tự hành SU-76 của LX; T-59, tăng nhẹ Type-62, tăng lội nước PT-85 (Type-63), thiết giáp K-63 (Type-63) của TQ. Xe chiến lợi phẩm có M-24, M-41, M-48, thiết giáp M-113 của Mĩ.

Không quân : Sư đoàn 371 (Thăng Long) gồm có : - Trung đoàn vận tải 919 trang bị máy bay vận tải An-2, An-3, IL-14... - Trung đoàn trực thăng 918 trang bị Mi-4, Mi-6... - Trung đoàn tiêm kích 921 (Sao Đỏ) trang bị MiG-21. - Trung đoàn tiêm kích 923 trang bị MiG-17.. - Trung đoàn tiêm kích 925 trang bị J-6 (MiG-19 do TQ sản xuất). - Trung đoàn tiêm kích 927 (Lam Sơn) trang bị MiG-21.. - Trung đoàn huấn luyện bay 910. - 1 tiểu đoàn máy bay ném bom chiến thuật (không rơ phiên hiệu và trang bị, có thể là IL-28 và máy bay vận tải An-2, IL-14 mang bom). Sau năm 1975 KQNDVN có thêm sư đoàn 370 (Lê Lợi) và sư đoàn 372 (Hải Vân).

Pḥng không : - Sư đoàn 361, 363, 365, 367, 375, 377.... - Các trung đoàn pháo pḥng không (hiện chưa thống kê được v́ nhiều quá). PKVN được trang bị súng máy cao xạ 12,7mm, 14,5mm; pháo cao xạ 23mm, 37mm, 57mm, 85mm, 100mm; pháo cao xạ tự hành 37mm, 57mm; tên lửa pḥng không SA-2/3, tên lửa vác vai SA-7.

Pháo binh. Chủ yếu là các đơn vị thuộc quân khu, quân đoàn, sư đoàn. Chưa thống kê được. Pháo binh VN có các loại cối 60mm, 82mm, cối tầm xa 120mm, 160mm; pháo tầm xa 122mm, 130mm; pháo chống tăng 76,2mm, 85mm, 100mm; lựu pháo 105mm, 122mm; ĐKZ 57mm, 75mm, 82mm; pháo phản lực A-12, ĐKB, ĐKZB, H-12; tên lửa chống tăng B-72 (AT-3). Pháo chiến lợi phẩm có cối 81mm, cối tầm xa 106,7mm, lựu pháo 155mm, ĐKZ 75mm và 106,7mm.

Đặc công : - Đặc công thủy có đoàn 10 Rừng Sác và đoàn 126. - Đặc công cạn có các đoàn : 113, 115, 116, 117, 429, các đoàn biệt động Z... và các tiểu đoàn đặc công của Bộ, quân khu, quân đoàn. Chưa thống kê được hết. Các đoàn đặc công này được cho là tương đương trung đoàn nhưng thực tế biên chế vượt lên nhiều : như đoàn 367 (tiền thân của đoàn 116) đă từng có 3 tiểu đoàn đặc công cạn, 3 tiểu đoàn biệt động, 1 đội đặc công thủy và 1 tiểu đoàn pháo cối. Tuy nhiên biên chế của tiểu đoàn đặc công ít hơn tiểu đoàn bộ binh rất nhiều. Năm 1975 tại miền Nam tổ chức đặc công cao nhất là sư đoàn, gồm sư đoàn 2 và sư đoàn 316. Sư đoàn đặc công 2 có đoàn 10 Rừng Sác, 113, 116. Sư đoàn đặc công 316 có đoàn Z22, Z23, tiểu đoàn biệt động 81.

Công binh. Thuộc Đoàn 559 có 4 sư đoàn công binh (470, 472, 473, 565). Ngoài ra có các đơn vị công binh thuộc các quân đoàn, sư đoàn.

Hải quân : - 6 phân đội tàu tuần tiễu, trang bị 24 tàu loại 79 tấn của LX). - Đoàn vận tải 125 : là đơn vị "tàu không số" hoạt động trên tuyến đường HCM trên biển, chuyển vũ khí cho các chiến trường xa ở miền Nam. Mĩ-ngụy đă gọi đây là những "con tàu ma". - Đoàn 135 tàu phóng lôi, trang bị 12 tàu phóng lôi của LX. - Đoàn 10 (Rừng Sác) và đoàn 126 đặc công thủy.

VNCH : - Có 13 sư đoàn bộ binh gồm : sư đoàn 1, 2, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 23, 25, và 2 sư đoàn tổng trù bị là sư đoàn Dù và sư đoàn Lính thủy đánh bộ. - Liên đoàn 81 biệt kích dù. - 18 liên đoàn biệt động quân. - 65 tiểu đoàn pháo binh (1.500 khẩu). - 22 thiết đoàn và 57 chi đội xe tăng thiết giáp (gần 2.000 xe). - Hải quân VNCH có khoảng 600 tàu chiến các loại.

Mĩ : - Sư đoàn kị binh số 1 (First Team). - Sư đoàn lính thủy đánh bộ số 3. - Sư đoàn bộ binh số 1 (Big Red One), nổi tiếng với tên tiếng Việt là "Anh cả đỏ". - Sư đoàn bộ binh số 4 (Ivy Division). - Sư đoàn bộ binh số 9 (Old Reliables). - Sư đoàn bộ binh số 23 (Americal). - Sư đoàn bộ binh số 25 (Tropic Lighting), tức sư đoàn Tia chớp nhiệt đới, nổi tiếng với những trận đụng độ với sư 9 chủ lực Miền và những cuộc càn quét căn cứ thép củ Chi. - Sư đoàn dù số 82 (All American). - Sư đoàn dù số 101 (Screaming Eagles). - Sư đoàn bộ binh cơ giới số 5 (Red Diamon). (Thống kê thương vong chỉ thấy có lữ 1 của sư 5 BBCG và lữ 3 của sư dù 82, h́nh như các đơn vị này không tham chiến cả sư đoàn)

- Lữ đoàn dù số 173 (Sky Soldier). - Lữ đoàn bộ binh nhẹ số 11 . - Lữ đoàn bộ binh nhẹ số 196. - Lữ đoàn bộ binh nhẹ số 198. - Lữ đoàn bộ binh nhẹ số 199 (Redcatcher). - Lữ đoàn thông tin số 1 (không biết có dịch đúng không : 1st Signal Brigade). - Lữ đoàn kị binh thiết giáp số 11 (Black Horse). - Lữ đoàn không quân số 1 (có lẽ là trực thăng). Chắc chỉ tính só đóng căn cứ ở Nam VN, chưa kể lực lượng tham gia chiến tranh phá hoại miền Bắc.

- Lực lượng đặc nhiệm đường không số 5 (lính Mũ Nồi Xanh).

Hải quân Mĩ có hạm đội 7 tham gia phong toả và bắn phá miền Bắc VN.

Không quân Mĩ có tập đoàn không quân 8 và không quân của Hạm đội 7.

Tổng quân số của Mĩ vào lúc cao nhất là 531.000 người.

Nam Hàn : - Sư đoàn bộ binh Mănh Hổ. - Sư đoàn bộ binh Bạch Mă. - Lữ đoàn lính thủy đánh bộ Thanh Long (nhà ḿnh gọi là Rồng Xanh, nhưng em để thế nghe cho nó đồng bộ). Tổng quân số : 50.000 người.

Thái Lan : - Sư đoàn bộ binh Hổ Mang. - 1 trung đoàn bộ binh (chưa rơ tên hay phiên hiệu). Tổng số quân ở VN là 13.000 người. Ngoài ra c̣n có lực lượng tham chiến ở Lào cùng quân Vàng Pao, chưa rơ quân số.

Australia : Trung đoàn bộ binh Hoàng Gia, cùng 1 tàu khu trục và 1 biên đội máy bay (không rơ có tham chiến không). Tổng quân số : 7.000 người.

New Zealand : Có 2 đại đội bộ binh và 1 đại đội pháo binh (nổi tiếng với cái tên Giàn giao hưởng Tân Tây Lan). Tổng quân số : 600 người.

Philippines : Có 2 đại đội công binh. (Nói về bọn công binh này có 1 chuyện buồn cười, một lần lính Philippines đến 1 ngôi làng người dân tộc, mang theo 1 phiên dịch tiếng Anh. Nhưng hoá ra là đám lính này lại nói chuyện được với người dân tộc bằng... thổ ngữ. Chuyện này được lí giải là do có thể dân của ngôi làng này ngày xưa cùng nhóm ngôn ngữ với tổ tiên người Philippines).

Đài Loan cử 29 cố vấn quân sự, Tây Ban Nha cử 13 cố vấn quân sự.

Về phía đồng minh của VNDCCH, Bắc Triều Tiên cử sang 1 trung đoàn tiêm kích (trang bị MiG-19) và cố vấn quân sự, Trung Quốc cử một số đơn vị cao xạ, tên lửa pḥng không và công binh giúp xây dựng đường xá và tham gia đánh máy bay Mĩ, Liên Xô có các cố vấn quân sự, giúp huấn luyện QĐNDVN, một số tham gia chiến đấu cùng các khẩu đội tên lửa pḥng không trong giai đoạn đầu chiến tranh phá hoại. Không rơ phiên hiệu, quân số.

Chiến trường khác : - Lào : VN có một số trung đoàn, tiểu đoàn quân t́nh nguyện, biên pḥng. Chưa có thông tin của ngụy Lào, Pathet Lào và Thái Lan. - CPC : quân đội Khmer Đỏ CPC có 9 sư đoàn (164, 170, 290, 310, 450, 502, 703, 801, 920) và 4 trung đoàn (M21, 75, 152, 920). Tổng quân số 72.000 quân. Không có thông tin về quân Lon Nol CPC.-- (@@@.@@), March 03, 2005

Answers

Vẫn c̣n thiếu Lực lượng không quân chiến lược của Mỹ!

-- (@@@.@@), March 03, 2005.

Có một sự trùng hợp la Tiểu đoàn Biệt động của Bắc Việt và Liên đoàn Biệt kích dù (Hai đơn vị gần như cùng chức năng) lấy cùng số hiệu là 81.

C̣n đơn vị ăn lương Mĩ trong liên đoàn 77 của các bác thi em không biết ǵ.Có bác nào biết khong?

-- (@@@.@@), March 03, 2005.


Có bác nào biết về Chiến dịch biển người của Bắc Việt qua trang Web nước ngoài th́ cho em xem với.Bởi v́ vd như toàn bộ lực lượng VN tham chiến dịp Mậu Thân ước tính có 45 vạn quân, so với con số 53 vạn lính Mỹ, 12 vạn lính Nam Hàn, Thái Lan, Úc... và khoảng 70 vạn lính VNCH (VNCH nói có 1,2 triệu, nhưng theo nhiều sử gia, con số thực chỉ khoảng 70 vạn). Trong đó, số sư đoàn chủ lực VN tham chiến chỉ có 6 sư đoàn, c̣n lại là lực lượng các trung đoàn độc lập thuộc chủ lực miền. Con số này hiện không có tài liệu cụ thể để check, bác nào có kiểm tra lại giùm chút.

Chuyện biển người th́ hơi khó tin,bởi v́ CS chỉ có thể đưa quân bằng đường Trường Sơn,và nó không phải là một đại lộ.Đi qua đấy th́ hết một nủa quân số sẽ nằm liệt giường hay chết v́ bệnh tật rồi chứ không chờ các bác bắn phá,thả bom!

-- (@@@.@@), March 03, 2005.


NSVN) Mùa Hè Quảng Ngăi 1972, những cơn gió Lào cháy đất, bóc da người lính trận. Bắc quân từ những vùng rừng núi Tây Trường Sơn ùn ùn vượt biên thùy Lào Việt áp lực khắp nơi trên khắp lănh thổ miền Trung cằn khô "mùa Đông thiếu áo Hè thời thiếu ăn" nàỵ Bắc quân muốn đánh gục Quảng Ngăi bằng mọi giá, muốn xé xác miền Trung ra làm hai bằng mọi giá... trong âm mưu nhuộm đỏ miền Nam. Chỉ trong ṿng một tháng, quận Mộ Đức đă hy sinh hai sĩ quan quận trưởng, chi khu Quế Sơn thất thủ và lọt vào tay Bắc quân thuộc Sư Đoàn chính quy 711. Trong một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với các phóng viên báo chí, Đại tá Ngô Văn Lợi, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Quảng Ngăi chỉ lên tấm bản đồ, ông chưa nói ngay đến các trận đánh, các vị trí giao tranh, ông tức giận nói về những hành động dă man của cộng quân khi đốt nhà, tàn sát đồng bào và bắt dân đưa lên núi: - Các anh chị có tưởng tượng nỗi cảnh quân cộng sản dùng đồng bào làm bia đỡ đạn một cách tàn bạo không? Họ đă làm điều đó khi đánh Pháp thời trước, nay họ sài lại cái tṛ dă man đó khi tấn công các vị trí chúng ta. Họ đốt nhà đồng bào quanh căn cứ mỗi khi tấn công chúng ta. Nỗi đau xót của chúng ta là phải chứng kiến cảnh bà con gục chết giữa hai lằn đạn, trong trong biển lửa. Nơi nào c̣n lại họ lùa đồng bào không được, họ đốt sạch nhà dân! Dường như họ không c̣n là người Việt Nam! Ông đưa bàn tay đặt lên tấm bản đồ với những nét đau uất hằn lên gương mặt. Bàn tay ông thu lại bóp hai bên vầng trán, xong ông chỉ từng điểm trên bản đồ: - Sơn Tịnh, Minh Lang, Ba Tơ... nhà dân thành tro bụi dưới bàn tay cộng sản, không biết bao nhiêu người đă chết, không biết bao nhiêu người đă bị bắt đem vô rừng... và những bàn tay thấm máu đồng bào đó đang bung rộng trên hầu hết lănh thổ Quảng Ngăi. Chi khu Ba Tơ là cái nút chặn chiến lược nằm sát biên giới Lào Việt sẽ là mục tiêu sinh tử cần phải nhổ của địch, và cần phải giữ bằng mọi giá của ta. Ba Tơ mất là Quảng Ngăi lâm nguỵ Mất Quảng Ngăi là miền Trung bị địch cắt làm hai, nhưng chúng ta sẽ bẽ gẫy ư đồ địch! Chi khu Ba Tơ nằm giữa một vùng đồi núi chập chùng liếp liếp rừng xanh tiếp cận biên giới Lào Việt. Ba Tơ dân số khoảng 16 ngàn người với một căn cứ quân sự được Tiểu đoàn 69 BĐQ/Biên Pḥng và 2 đại đội Địa Phương Quân khoảng 160 người trấn giữ . Ba Tơ như một con mắt, một cái ống nḥm bám theo các hoạt động địch, ḍm ngó chân địch. Bắc quân xẻ núi vượt sông vô tận Kampuchea được mà không bứng nỗi Ba Tơ để mở đường chiếm Quảng Ngăi, cắt miền Trung ra làm hai được là một nỗi bực tức của Hà Nội. Nối Quảng Ngăi với Ba Tơ là một con lộ nhỏ như hương lộ, con đường phải qua những khoảng trống và tiếp theo là một hẽm núi hiểm trở chết người, nơi địch đă từng phục kích các quân xa và xe đ̣ của thường dân. Vượt qua được hốc núi hung hiểm này mới tới Ba Tơ. Vô h́nh chung, Ba Tơ bị thiên địa vây kín mà nếu đoạn đường hiểm trở này bị địch cắt đứt, Ba Tơ bị cô lập, và con đường thoát duy nhất của Ba Tơ là máy bay, con đường sống tiếp tế cho Ba Tơ cũng bằng máy baỵ Núp trên một mơm núi xa xa phóng ống nḥm xuống căn cứ Ba Tơ, Tư lệnh chiến trường của Bắc quân thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng lầm bầm: - Theo tin tức t́nh báo ta nhận được th́ quân số địch chỉ khoảng hơn một tiểu đoàn, ta dùng một trung đoàn, tăng cường sơn pháo và một đại đội đặc công cường tập là bứng chúng ngay! Đồng chí nghĩ sao? - Trên cơ bản lô gic, 4 đánh 1 là ta có thể thắng được, nhưng báo cáo đồng chí, quân trú pḥng ngụy là quân Biệt Động Biên Pḥng, khả năng tác chiến của họ không thể coi thường được! Cái đám biên pḥng này không thể xơi chúng dễ dàng. Hai đại đội Địa Phương Quân ngụy cũng là loại khét tiếng khó xơi ở địa bàn nàỵ Đề nghị chính ủy cho họp ban tham mưu sư đoàn, chỉ thị trung đoàn nào thi hành lệnh trên, và cho học sa bàn tấn công gấp trong một tuần! - Nhất trí với các nhận xét khá chính xác của đồng chí! Và tôi đề nghị giao cho Trung đoàn 42 cái vinh dự nhận và hoàn thành trách nhiệm cao cả do đảng và nhà nước ta giao phó! Chúng ta sẽ cho tăng cường thêm một đơn vị sơn pháo để dập Ba Tơ nát như Điện Biên Phủ! Sau khi một số nhà dân bị việt cộng đốt cháy trong trận tấn công ḍ dẫm phản ứng và khả năng pḥng thủ của Ba Tơ, Tiểu Khu đă tiếp tế một khối lượng lớn đạn dược, lương thực và thuốc men cho quân trú pḥng. Tin tức hoạt động địch được theo dơi, cập nhật từng ngày, từng giờ. Trong khi các phương tiện pḥng thủ Ba Tơ được tăng cường th́ bên kia biên giới Lào Việt, cộng quân lập một căn cứ Ba Tơ thứ hai trên sa bàn, đặc công học ngày, học đêm làm sao có thể dứt điểm Ba Tơ ngay trong đêm đầu với một trận cường tập bằng biển người và pháo. Nhưng một điều địch quân không ngờ là ngoài quân số chính thức có số quân, có quân bạ, có thẻ bài... Ba Tơ c̣n có những nữ binh không số quân, những người đàn bà chiến đấu gan ĺ bên các ổ súng của chồng, kể cả những nhóc nhỏ con của các Địa Phương Quân trú pḥng ở chung trong doanh trại. Các dăy giao thông hào, các công sự pḥng thủ, các ổ chiến đấu tua tủa những súng chỉa ra ngoài, những thùng lựu đạn, những thùng đại liên, những ống phóng M72... sẳn sàng ngày và đêm, sáng và tối... bất cứ lúc nào, khi bị tấn công, kháng tuyến bỗng chốc sẽ trở thành lưới lửa phản kích ngay lập tức. Cũng như đa số anh em Địa Phương Quân khác, anh Bẩy Địa Phương Quân, 4 năm lính, một con 9 tuổi, cu Thành, một vợ vừa cấn thai ... sống với anh trong trại từ ngày cưới nhau. Chị Bẩy tâm sự với bạn bè: - Ḿnh xuất giá th́ phải ṭng phu, "anh đâu th́ em đó", tui đâu có bỏ ảnh một ḿnh trên cái chi khu Ba Tơ này được. Tui thương chồng tui, tui sống chết với ảnh. Tui đem cả thằng Cu Thành lên ở với ảnh trong cái tiền đồn heo hút này! - Thế th́ chị không sợ súng đạn sao? - Thét rồi cũng quen! Có mấy lần việt cộng đánh đồn, ảnh bảo tôi ở trong hầm, nhưng khi quay lại, ảnh lại thấy tôi bên cạnh. Cũng đỡ buồn trong những lúc ảnh chong con mắt nh́n ra bóng đêm, rồi khi bắn nhau với việt cộng, anh chỉ tôi cách bắn nữa. Nay th́ tôi rành súng đạn lắm! Tôi ném lựu đạn không xa, nhưng tôi bắn cũng ngon lành không thua ai! Chị biết không, tui bắn rành rẽ cả M16 lẫn M79 đó! Đạn tui bắn hay đạn ảnh bắn, việt cộng trúng đạn cũng lănh thẹo chết lăn quay như thường! - Chị chiến đấu như lính, vậy chị có được phát lương không? - Làm ǵ có chuyện đó chị! Tui thương chồng, tui chiến đấu bên chồng, tui đâu màng mấy cái chuyện lương lậu! Không mất chồng, không mất đồn là tui dui rồi! Thế nhưng, mùa hè năm nay, Ba Tơ bị cộng quân đe dọa nghiêm trọng hơn, anh Bẩy nghe Trung đội trưởng đi họp về họp trung đội và anh biết t́nh h́nh vô cùng nguy hiểm trong những ngày tới, hay có thể cả trong đêm naỵ Anh lo cho an nguy của vợ con, anh muốn chị Bẩy đem cu Thành về phố ở nhà ngoại chờ t́nh h́nh sáng sủa mẹ con hăy trở lại. Anh gọi vợ: - Sáng mai có chuyến trực thăng tiếp tế và máy bay sẽ về lại Tiểu Khu, anh xin phép ông thẩm quyền cho ḿnh và con theo máy bay về ở dưới ít hôm! Trên này bây giờ căng và nguy hiểm lắm! - Không! Em và cu Thành ở lại với anh. Em mà về dưới đó, nghe việt cộng đánh đồn là em bỏ ngủ, bỏ ăn. Em đâu sợ chết! Em không về! - C̣n cu Thành! Con có muốn về ngoại ít hôm không? - Không! Con ở lại với Ba! - Con ở lại vướng chân Ba! Con đâu giúp ǵ được Ba và mấy chú mấy bác khi việt cộng tấn công đồn? Lỡ việt cộng tràn vào đồn th́ làm sao ba xoay xở mẹ và con? - Con không vướng chân ba đâu! Con mang đạn trong hầm ra cho Bạ Lỡ thua Ba chạy, con chạy theo. Ba đâu cần cơng con như hồi nhỏ. Con ở lại với Ba nghe Ba! Anh Bẩy bỏ thùng đạn xuống chân, đến ôm vợ và con vào ḷng: - Thôi được! Sống chết có nhau. Anh c̣n một cái áo giáp cũ để góc giường, tối nay em để bên cạnh và mặc vào khi phải ra giao thông hào với anh! Cu Thành ở trong hầm, khi ba gọi mới chui ra theo đường Ba thường chỉ con đi. Con không được ḅ lên mặt đất lượm dù hỏa châu như mấy lần trước khi súng c̣n bắn nghe chưa! Thế là ụ súng của anh Bẩy lại có thêm một tay súng và một tiếp đạn viên chưa tới tuổi vào Thiếu sinh quân. Anh Bẩy tin ở khả năng pḥng thủ và sức chiến đấu của đơn vị. Chiến đấu bên cạnh một tiểu đoàn Biệt Động Quân Biên Pḥng lừng danh, anh và Đại đội ĐPQ của anh rất an tâm. Anh lại là người tin ở mệnh số. Ngày hai vợ chồng coi tuổi cưới nhau, ông thầy Đạt tướng số ở Quảng Ngăi bảo hai tuổi hạp nhau, không làm giàu nhưng thọ, "trăm năm hạnh phúc", hai số này lấy nhau là tốt. Anh Bẩy nghĩ đi lính Địa Phương Quân đồn trú trên cái đồn dễ ăn pháo địch như vầy th́ số nào giàu cho nổi, c̣n hạnh phúc th́ có là cái chắc, chồng thương vợ, vợ không bỏ chồng trong lúc nguy nan như hôm nay... th́ hạnh phúc là đúng quá rồi, c̣n cái chuyện sống trăm năm đầu bạc, rụng tóc rụng răng ... ui th́ tới đâu hay tới đó, việt cộng bắn th́ ḿnh bắn lại, tên bay đạn gởi, rủi may có số... Ngày nóng đêm lạnh, những cơn gió núi về đêm tràn qua Ba Tơ lạnh se người. Lại một đêm biên trấn chờ địch pháo, chờ địch tấn công bốn mặt. Các điểm nóng có thể địch gom quân làm tuyến xuất phát công đồn đă nằm trọn trên bản đồ không yểm và pháo binh. Các cuộc hành quân bung rộng ban ngày đă để lại cho địch vô số những ḿn và trái sáng gài từ xa đến cận và sát ṿng rào pḥng thủ trước khi rút quân vào căn cứ. Những toán tiền sát kích đêm báo động đă nằm ở các điểm và tuyến dự pḥng... Rừng xanh không có chân, núi không thể ḅ xiết ṿng vây từ những cao độ, chỉ có con người, chỉ có đặc ông, chỉ có Bắc quân mới khả năng di chuyển khép nhỏ ṿng vây Ba Tơ, nhưng ṿng vây đă giăng lưới lửa, ṿng pḥng thủ kín cơ hồ một con kiến chui vào không lọt. Bắc quân không thể chọn cái bất ngờ trong đêm nay, hay ngày mai. Giữa đêm gió ngưng, tiếng xạt xào của lá biến mất, cứ điểm Ba Tơ tưởng chừng đang vùi trong giấc ngủ, nhưng không, cái im lặng chết người của đêm không một tiếng côn trùng đang báo hiệu một cái ǵ bất trắc, nguy biến, một trận tấn công phủ đầu, vùi dập. Tất cả quân trú pḥng đều chong mắt vào đêm đen. Cạnh b́a rừng như có tiếng con chim giật ḿnh hốt hoảng xé kẽ lá bay vụt vào đêm đen. Một loạt trái sáng và claymore tự động nổ vang, chiếu tỏa rực một góc rừng phía Tây Bắc. Đại liên, M16 và phóng lựu từ bên trong dập ra đơn vị địch như mưa. Nhiều bóng đem quỵ xuống và những bóng đen khác giạt ra hai bên và tiến quân ào ạt vào hàng rào pḥng thủ. B40, AK và các loại pháo địch tác xạ tập trung vào ổ đại liên của anh Bẩy dọn đường cho toán đặc công cắt hàng rào kẽm gai mở đường tiếp cận kháng tuyến để tránh phi kích và pháo binh. Cùng lúc, các tuyến pḥng thủ bên Biệt Động Quân cũng bị tấn công đồng loạt, song dường như Bắc quân có kế hoạch áp lực nặng hơn bên tuyến Địa Phương Quân với hy vọng chọc thủng hàng rào mặt nàỵ Các loại thượng liên và pháo địch cày tung tóe những mô bao cát trước mặt anh Bẩỵ Anh Bẩy tay siết c̣, vai đưa bá súng xoa qua lại, lưới lửa đan cheo chéo vào các toán địch quân đông như kiến. Khẩu đại liên của hạ sĩ B́nh bên cạnh và khẩu của anh nổ không biết bao nhiêu thùng đạn anh không nhớ. Anh không quay lại, mắt chong về phía trước, miệng gọi chị Bẩy: - Em chuyển gấp thêm mấy thùng đạn đến sắp sẳn cho anh! Nhanh lên! Cạy nắp kéo sẳn mấy giây đạn ra cho anh! - Chỉ c̣n có 4 thùng anh ơi! - Trời ơi! Tụi nó xă láng suốt đêm nay, 4 thùng sao đủ! Em theo giao thông hào vô hầm gọi Cu Thành phụ đem đạn ra cho anh, tiếp tế thêm vài thùng cho ổ bên phải của hạ sĩ B́nh. Nhanh lên đi em! Từ hôm đến giờ, khẩu đại liên của anh Bẩy bắn không ngừng nghỉ. Khi chị Bẩy trở ra với hai thùng đạn, cu Thành khệ nệ cong lưng mang theo ra một thùng. Anh Bẩy bảo con: - Con mang thùng đạn qua cho chú B́nh! Nhiệm vụ của con là tiếp thêm đạn cho chú B́nh nghe! Xong rồi chạy theo giao thông hào về hầm chờ mẹ! Chợt chị Bẩy la lớn: - Trời ơi! Tụi nó cắt xong một mảng hàng rào ngoài và đang ùa về phía ḿnh anh ơi! - Kệ cha nó! Ḿnh bắn không kịp, ngả bao nhiêu nó tràn vô bấy nhiêu, nhưng c̣n nhiều ṿng tử thần khác mới vô sát ḿnh được. Để anh săn sóc tụi nó! Đạn hai bên nổ như mưa, đan chéo nhau như điện xẹt trên hàng rào kẽm gaị Anh Bẩy la lớn: - Em chụp lẹ cây M16 của anh chơi tụi nó phụ anh! Một đống gắp đạn bên tay phải em đó! Bắn rát tụi nó chỗ cục g̣ mối để anh thay giây đạn! Hết băng đạn, em thọt quả M79 vào chỗ đó cho anh! Chị Bẩy chụp súng, t́ vai bắn thành thạo như một chiến binh từng trải chiến trường. Khi khẩu đại liên của chồng khạc đạn trở lại, chị đổi hướng M16 chỉa súng qua hướng nhấp nhô những bóng đen địch đang tấn kích một điểm khác bên cánh trái anh Bẩỵ Hết băng đạn, chị chụp khẩu M79 phóng cầu ṿng một quả vào mục tiêu anh Bẩy đang tác xạ. Một bóng người núp sát mặt đất tránh đạn súng nhỏ và đại liên bị quả M79 bắn tung lên. Chị kinh ngạc thích thú bật lên tiếng: - Trúng một tên việt cộng anh ơi! Anh Bẩy tay xiết c̣ bắn từng loạt đan, miệng xuưt xoa: - Vợ anh bắn M79 ác thiệt! Ngon lành hơn cả anh! Đúng là tên này tới số! Đến gần hơn 3 giờ sáng, tiếng súng hai bên vẫn nổ dữ dội, một số đặc công chết dính trên các ṿng rào kẽm gai, số khác c̣n sống hoặc bị thương nằm chết dí tại chỗ, nhưng điều đó rất nguy hiểm, v́ những tên c̣n sống có thể âm thầm cắt tiếp hàng rào kẽm gai dần vô kháng tuyến bên trong để gần tầm hiệu quả của B40, trong lúc đó, các đơn vị bộ binh địch lại tiếp tục dồn vào gần căn cứ dường như mỗi lúc mỗi đông để chuẩn bị đợt cường tập dứt điểm Ba Tơ trước khi trời sáng. Anh Bẩy nghe các thẩm quyền nói chuyện: - Xin thẩm quyền gởi phở các loại gấp, tái gầu gân sách TOT ṿng Bắc B́nh số 1. Tụi nó đông như kiến, áp lực nặng về phía pḥng thủ của cánh Đống Đa 1. Cứ từ ṿng Bắc B́nh 1 dập dần ra ṿng số 2, kéo phải 200 mét, kéo trái 200 mét! Xin cho gấp! Khỏi cần điều chỉnh bằng trái khói! Cứ nấu phở như tháng trước! Dọn đúng bàn... Nghe rơ!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), March 03, 2005.

Tiếng đạn trọng pháo xé màn đêm đổ lửa ầm ầm xuống mục tiêu, trải rộng một vùng lửa đỏ và cát bụi tung tóe ngang tầm mắt trước mặt anh Bẩỵ Cây cỏ, đất cát bị cày xới và người ta nghe những tiếng thét kinh hoàng của những toán Bắc quân bị đạn và những toán c̣n sống chạy giạt ra xa biến mất trong rừng câỵ Các mục tiêu c̣n lại bị súng nhỏ và đại liên pḥng thủ thanh toán dần. Cánh quân của sư đoàn Sao Vàng cường tập phía Tây Bắc cứ điểm Ba Tơ bị đập nát, về phía kháng tuyến trách nhiệm của Biệt Động Quân, tiếng súng địch cũng im dần. Địch quân rút lui khi trời hừng sáng về biên giới Lào Việt để tránh bị phi kích ban ngàỵ Chiến trường yên tĩnh trở lại như đầu hôm. Mặt trời đă ḅ ra khỏi đám mây phương đông, ánh sáng mai chiếu rọi những tàng cây trụi lá bên b́a rừng xa xa mà hôm qua chúng vẫn c̣n xanh. Lá quốc kỳ vẫn bay lồng lộng trong nắng sớm. Anh Bẩy dựa vào thành bao cát lim dim mắt. Chị Bẩy ngủ say dưới chân chồng với cây M16 c̣n trong tay chị. Một đêm lửa đạn đă qua... và một đêm lửa đạn có thể sắp đến, tàn nhẫn, ác liệt hơn. Ban ngày, quân trú pḥng bung ra ngoài kiểm soát t́nh h́nh, đếm xác địch, đặt lại hệ thống ḿnh bẫy và trái sáng, cùng lúc bên trong anh em tu bổ lại hệ thống pḥng thủ, tăng cường đạn dược tại chỗ các vị trí súng cộng đồng... Tất cả được lệnh ứng chiến tại chỗ. Đêm thứ hai, đêm thứ ba, địch trở lại tấn công nhưng cường đô nhẹ hơn, dường như hôm đầu địch tổn thất nặng. Các điểm pháo địch đặt quanh sườn đồi rót liên tục vào căn cứ Ba Tơ không gây thiệt hại nhiều trên các công sự pḥng thủ kiên cố, và có vẻ như địch muốn điều nghiên và điều chỉnh các vị trí cần tác xạ trong căn cứ bằng những đợt pháo ban đêm cho trận cường tập quyết liệt kế tiếp. Sau khi rút qua bên kia biên giới Lào Việt bổ sung quân số và điều chỉnh chiến thuật tấn công, Bắc quân sẽ ra tay trở lại.. Qua ba đêm bị tấn công mà nặng nhất là đêm đầu, số thương vong của quân trú pḥng không đáng kể, đạn dược lương thực căn cứ đă chuẩn bị cho gần một tháng bao vây mà không cần tiếp tế. Các binh sĩ bị thương được điều trị tại chỗ v́ không thể tản thương về Tổng Y Viện Duy Tân hay Bệnh viện Quảng Ngăi. Các sườn đồi quanh Ba Tơ địch chong pháo và pḥng không như cây rừng, từ trên cao nh́nh xuống, Ba Tơ trở thành một điểm nhỏ và bất cứ một chiếc trực thăng nào lọt vào Ba Tơ hay đậu lên băi đáp căn cứ, sẽ không có cơ hội thoát khỏi lưới lửa của Bắc quân. Ba Tơ đă thực sự bị bao vây và cô lập. Nhưng Ba Tơ vẫn sừng sững hiên ngang trước mắt quân thù. Đêm thứ tư, đúng như dự đoán của Trung Tâm Hành Quân và chi khu Ba Tơ, địch tăng cường thêm một số không rơ về hỏa lực và quân số để dứt điểm Ba Tơ. Mới khoảng 6 giờ tối, các toán tiền sát đă báo cáo về các dấu hiệu chuyển quân đông đảo của địch. Lệnh mấy đứa con "rong chơi xa" vào hang cấp tốc được ban ra để pháo binh dập phủ đầu các điểm khả nghi tập trung quân của địch. Đánh trước cho mẻ thế tiến công của địch ngon hơn. Các khẩu pháo 105 ly của Biệt Động Quân rót đạn tới tấp vào các điểm khả nghi, và y như rằng, một số đơn vị địch đang gom quân chuẩn bị cho trận cường tập biển người bị lănh pháo, các chỉ huy hành quân địch tản quân để tránh pháo và bất ngờ ra lệnh trả đũa. Pháo địch trên các sườn đồi thi nhau rót vào căn cứ và địch bắt đầu tấn công dữ dội khắp các tuyến pḥng thủ. Đạn bên trong bắn ra như mưa băo. Cũng như mọi hôm, đêm nay, chị Bẩy mang mền và áo giáp ra ngủ bên chồng. Chị ráp băng đạn vô cây M16, chị chuẩn bị đạn sẳn sàng cho cây M79, chị khui nắp mấy thùng đạn đại liên để sẳn cho chồng rồi chị lăn ra quấn mền ngủ dưới chân anh Bẩỵ Lúc này chị mang bầu cũng gần hai tháng, cái bầu làm chị mơi mệt, thêm ba đêm chiến đấu bên chồng, bị mất ngủ làm người chị như ră rời không mang nổi một thùng đạn, thế mà khi địch bắt đầu khai hỏa, những tràng thượng liên đầu tiên tua tủa những lằn lửa như điện xẹt cắm vào bao cát bên cạnh anh Bẩy cùng với tiếng pháo của địch trút vào căn cứ, chị bung mền chụp súng bắn tiếp chồng một cách tỉnh queo. Anh Bẩy bảo chị: - Đêm nay có lẽ là đêm sống chết đó em! Tụi Sao Vàng này là loại dữ chứ không phải tụi địa phương. Nó không nhổ ḿnh nổi th́ người ta sẽ gọi nó là sư đoàn Sao Ch́, Sao Đất Sét... nó nhục lắm. Có điều biết chắc là có một tên Sao Vàng bị ăn M79 của em mà thằng sư trưởng nó cóc biết! Nó biết chắc nó độn thổ! Anh Bảy đùa với vợ. Hai vợ chồng "hợp đồng chiến đấu" ngon lành dưới lằn đạn chíu chéo của đủ các lại vũ khí địch trút vô đồn. Gần đến 4 giờ sáng, súng các mặt nổ dữ hơn, pháo trên các đồi xung quanh rót đạn ào ạt hơn, kinh nghiệm chiến trường cho anh Bẩy Biết là địch chuẩn bị biển người. Và quả như vậy, tiếng hô xung phong dậy vang rừng núi nghe rơ len lách trong tiếng đạn nổ như mưa, như pháo Tết. Tiếng hô xung phong của địch cũng pha chen với những tiếng thét đau đớn kinh hoàng của ḍng người địch bị trúng đạn, có thể người bị một viên, có thể cùng lúc bị mấy mươi viên, có thể tan xác, có thể quằn quại... Lúc này chị Bẩy không trở lại hầm mang đạn ra, chị dựa vách bao cát bên chồng bắn chính xác vào các mục tiêu đang tràn vào các mảng hàng rào bị cắt, chị bắn có lúc hàng loạt cả băng đạn, có lúc chị bắn từng ba hay bốn viên một. Chị trở thành một xạ thủ tác xạ điêu luyện tự lúc nào chị không biết. C̣n cu Thành? Nhóc nhỏ đêm nay không núp trong hầm mà ra hẳn giao thông hào. Anh Bẩy gọi con: - Đêm nay hao đạn quá trời! Mấy khẩu đại liên mà hết đạn th́ M72 có thánh cũng không thay nổi. Trong hầm c̣n nhiều đạn không con? - C̣n Ba! Con thấy c̣n một đống lận! Năy giờ con mang đạn ra cho Ba và chú B́nh mà Ba mê bắn Ba đâu có hay! Anh Bẩy mắt vẫn không rời mục tiêu, không rời các toán đặc công gần như ngang nhiên liều mạng đạp xuyên lưới lửa để xé vô đồn. Bàn tay anh Bẩy tê rần, mấy ngón tay như cứng lại. Địch tấn công rát quá, nên cái cảm xúc thương con, thương vợ nó không c̣n chỗ trong đầu anh. Đạn từ ṇng súng anh vẫn tuôn ra như mưa bấc, và anh có cảm tưởng nếu anh ngưng bắn, địch sẽ tràn tận hàng rào pḥng thủ sau cùng, và những tên c̣n sống sẽ chơi một quả B40 vào ổ đại liên anh. Anh thương đơn vị, anh thương vợ con...Và anh phải chiến đấu chết bỏ. Gần khoảng 5 giờ sáng, chưa có tuyến pḥng thủ nào bị chọc thủng. Cu Thành vẫn tăi đạn ra tuyến cho cha. Đầu đêm cu Thành khệ nệ mang hết thùng đạn này sang thùng đạn khác dưới làn mưa đạn, em như không cần biết ǵ trên đầu em giăng kín những thứ chết người, xẹt qua xẹt lại như đom đóm điên cuồng rượt đuổi nhau. Cuối hôm, độ cường tập của địch hung hăn hơn, một số ṿng rào bên ngoài bị cắt sát dần, bộ binh và đặc công địch đạp xác chết đồng đội tiến vào căn cứ sâu hơn, lưới đạn hai bên giao thoa dày hơn. Cu Thành có lúc phải dựa vào vách giao thông hào bịt hai tai khi pháo địch nổ quá gần. Pháo bớt bắn, cu Thành bỏ hai tay ra nghe ngóng, em bắt đầu cảm thấy hai tay mơi nhừ tự lúc nào, không xách nổi thùng đạn, em khom ḿnh xuống, chống hai tay trên đất lấy đầu ủi thùng đạn đi từng bước, từng bước. Khi cái đầu bị ê, cái cổ bị mơi, em lấy giây buộc vào thùng đạn, cột giây vào eo ếch kéo xềnh xệch theo giao thông hào để tiếp đạn cho cha. Làm sao trong chiến sử thế giới có một lại chiến trận nào lạ lùng, bi hùng, bi khốc như vậỵ Cu Thành tham dự cuộc chiến như một tṛ chơi, như một trách nhiệm giúp cha mẹ nhặt cũi, hái rau, xay lúa, giả gạo... Trời gần sáng, như đă lỡ phóng lao, địch xă láng lần chót mong tràn ngập cứ điểm Ba Tơ trước khi mặt trời lên, và họ tung toàn bộ sức lực c̣n lại tràn lấn khắp mặt các hàng rào pḥng thủ. Từ bên tuyến Biệt Động Quân đến tuyến của Địa Phương Quân, lệnh các thẩm quyền như đă hẹn, đồng loạt ra lệnh thổi M72 trực xạ vào các tụ điểm biển người địch... Ầm! Ầm! Ầm!...! Tiếp theo là lưới lửa từ các kháng tuyến dập dày đặc vào làn sóng người bị M72 xé ra từng mảng nhỏ. Làn sóng người cường tập của địch bỗng như khựng lại và tan biến như sóng triều vỡ thành bọt nước dưới chân bờ đá trên bờ Thái B́nh Dương những ngày biển động. Địch lui quân "không kèn không trống", và pháo trên các sườn đồi thưa dần. Mặt trời trốn đạn trong mây ló mặt ra "tŕnh diện" tự lúc nào không haỵ Khi anh Bẩy rời ổ súng bước xuống giao thông hào, anh lờ đờ nh́n hai mẹ con, chị Bẩy ôm cu Thành ngủ say như chưa từng ngủ, có lẽ từ sau lúc địch ră hàng ngưng tiếng súng vào lúc rạng đông. Bóng cờ vẫn lồng lộng bay trên căn cứ Ba Tơ sau bốn ngày đêm tử thủ! Ba Tơ, niềm hănh diện của những người lính miền Nam, niềm tự hào của Quảng Ngăi... và rồi, hàng loạt huy chương được ban cho những chiến binh kiêu hùng, những cấp bậc được vinh thăng v́ công trạng giữ thành... Song, không biết bao nhiêu người nữ binh không có số quân như những người vợ lính chiến đấu bên chồng trong những đêm tử thủ Ba Tơ, đă vô t́nh bị bỏ quên, bị khuất ch́m vào quên lảng trong suốt chiều dài của những trang quân sử lẫm liệt, bi hùng trong những tháng năm khói lửa bảo vệ tự do cho phần đất c̣n lại của Tổ Quốc Việt Nam..

Bắc Phong Sài G̣n. Trích "Những Trận Đánh Không Tên Trong Quân Sử 2004"

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), March 03, 2005.Chán bác Nam quá,em nhờ các bác đưa dẫn chứng cụ thể,bác lại đi sáng tác truyện cổ tích. Bác biết ǵ về các đơn vị đánh Quảng Ngăi vào năm đó?

Quảng Ngăi nằm dưới sự kiểm soát của Sư đoàn bộ binh số 1, thông tin em biết nếu có ǵ sai sót th́ các bác sửa nhé!

SƯ ĐOÀN BỘ BINH SỐ 1 :

Sư đoàn bộ binh số 1 QLVNCH thành lập ngày 01/01/1955, trên cơ sở Chiến đoàn cơ động 21 do Pháp thành lập ngày 01/09/1953, hoạt động và phát triển ở tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị. Ngày 01/08/1955, chiến đoàn cơ động 21 đổi tên thành sư đoàn dă chiến số 21. Đến ngày 01/11/1955 sư đoàn này lại đổi tên thành sư đoàn dă chiến số 1 và đến tháng 01/1959 th́ trở thành sư đoàn bộ binh số 1. Sở chỉ huy sư đoàn đóng ở gần Huế.

Được coi là 1 trong những sư đoàn thiện chiến nhất của QLVNCH trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở VN, sư đoàn bộ binh số 1 đă từng tham gia nhiều cuộc hành quân lớn ở tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam và Quảng Ngăi. Ngoài ra sư đoàn c̣n tham gia đàn áp phong trào Phật tử ở Huế năm 1966, tham gia cuộc hành quân Lam Sơn 719 từ tháng 01 đến tháng 03/1971.

Trong chiến dịch tấn công Huế - Đà Nẵng của Quân Giải Phóng {03/1975 }, sư đoàn bộ binh số 1 đă bị tan ră hoàn toàn. Sau trận này tàn quân của sư đoàn chỉ c̣n lại 02 sĩ quan, 40 binh sĩ. Số này bỏ chạy về Bà Rịa và Phước Tuy, sau đó bị bắt nốt vào ngày 27/03/1975.

Chỉ huy sư đoàn bộ binh số 1 qua các thời kỳ :

- Trung tá Lê Văn Nghiêm : 01/01/1955 đến 1963

- Tướng Đỗ Cao Trí : 1963 đến 1964

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuẩn : 1965 đến 1966

- Chuẩn tướng Phạm Xuân Nhuận : 12/03/1966 đến 21/08/1970

- Thiếu tướng Phạm Văn Phú : 21/08/1970 đến 1973

- Chuẩn tướng Lê Văn Thân : 1973 đến 1974

- Trung tướng Nguyễn Văn Diễm :L 31/10/1974 đến 03/1975

-- (@@@.@@), March 03, 2005.


Thong tin cua chu kha day du, mac dau co mot so sai sot: 1. Cuoc chien tranh xam luoc cua My o VN. Sai (Wrong). Dung nghia la cuoc chien tranh can thiep de ngan chan lan song do "cong san", quan doi My khong "ngang nhien" vao Mien Nam, ma theo loi yeu cau cua chanh phu VNCH. Chanh phu Lao khong co moi quan doi CSBV nhung ho van "tu nhien nhu nguoi Ha Noi" dua quan danh gium cho Pathet Lao duoi danh nghia "quan tinh nguyen". Pathet Lao qua yeu nen CSBV phai dung den 2 su doan chu luc 312 va 316 cung nhieu trung doan doc lap co xe tang yem tro de danh quan Hoang Gia Lao, quan danh thue Thai Lan va quan Meo Vang Pao, khong ke Su Doan 968 bao ve duong mon HCM o Ha Lao. 2. Su Doan 1 BB cua VNCH khong co tham gia dan ap phong trao Phat Tu o Hue nam 1966, mot so lon si quan va quan nhan con tham gia phong trao Phat Giao ung ho Nguyen Chanh Thi, tu linh Vung 1, chong doi Saigon (Thieu-Ky, Ky goi la "loan dau troc"). Sau do Dai Ta Ngo Quang Truong tu Nhay Du moi ra lam tu linh su doan. Tu linh cuoi cung la Chuan Tuong (khong phai Trung Tuong) Nguyen Van Diem. 3. Quang Ngai thuoc trach nhiem cua Su Doan 2 BB. 4. Lien Doan 77 LLDB sau tro thanh Lien Doan 81 Biet Cach Du. Trong cuoc tong tan cong Tet 68, CSBV khong dung chien thuat bien nguoi de co the tan cong bat ngo va dong loat tren khap Mien Nam nhung chien thuat nay da duoc su dung trong chien dich Duong 9 Nam Lao (hanh quan Lam Son 719) cung nhu chien dich tong tan cong chien luoc 1972 (Nguyen Hue) o 3 mat tran chinh (Quang Tri, Kontum va An Loc). O Quang Tri va Hue, du su dung 6 su doan chu luc (toan bo Quan Doan 1 va Quan Doan 2 cua CSBV ve sau) cung nhieu trung doan doc lap (tuong duong 8 den 9 su doan), duoc 2 trung doan tang, 7 trung doan phao, 1 su doan phong khong va hai trung doan ten lua phong khong, sau nhung "ngay ngat" cua thang loi o Dong Ha, thi xa Quang Tri, quan CSBV bi Su Doan TQLC ("Linh Thuy Danh Bo") chan dung o song My Chanh. Hai su doan tong tru bi thien chien (cac bac Ha Noi goi la "sung so") cua QLVNCH Nhay Du va TQLC da day lui 5 su doan CSBV qua bo bac song Thach Han. Su Doan 308 Quan Tien Phong bi thiet hai qua nang, tien dau khong thay ma chi thay ngay cang lui dan ve phia sau khien Dai Ta Nguyen Huu An dang danh o chien truong Lao phai duoc goi ve Ha Noi de dua vao Quang Tri xem tai sao "thang 308 danh dam khong ra cai gi ca". Tuong tu nhu o Quang Tri, sau nhung "ngat ngay" cua thang loi o Dakto, Tan Canh (Tay Nguyen) va Loc Ninh (Dong Nam Bo), Hoang Minh Thao va Tran Van Tra "hi hung" voi chien thang trong tam tay. Thao su dung Su Doan 2 va 320 cung 4 trung doan doc lap (trong do 3 trung doan sau hinh thanh Su Doan 10), tuong duong 3 su doan, de tan cong thi xa Kontum do chi co Su Doan 23 BB cua VNCH cung mot so it con lai cua BDQ chay ve tu phia bac, bao ve. Nho su yem tro dac luc cua cac phi vu oanh tac chien luoc B-52 cung nhu kham pha ra ke hoach tan cong cua Hoang Minh Thao cua tinh bao Quan Doan 2 VNCH, cac don vi CSBV bi thiet hai nang ne. Thao phai dua them Su Doan 968 vao tang cuong tan cong dot 2, nhung cung that bai. Sau nay, khi Ly Tong Ba bi bat o gan Cu Chi vao nhung ngay cuoi cung cua VNCH, Hoang Minh Thao da vao xem mat vien dai ta da tung danh bai ong o Kontum. O An Loc, Tra dung 3 su doan (5,7,9) de tan cong va phong toa An Loc do 2 trung doan (7,8) cua Su Doan 5 BB cung Lien Doan 3 BDQ, tong cong tuong duong gan 1 su doan phong thu, sau tang cuong them Lu Doan 1 Nhay Du. Su Doan 5 va 9 tan cong An Loc 3 dot, deu that bai nang ne du da chiem duoc 1/2 thi xa phia bac. Chi co Su Doan 7 la hoan thanh nhiem vu "dong chot" o QL-13 (khu vuc Suoi Tau O) de ngan chan nhiem vu giai vay cho An Loc cua Su Doan 21. Chien thuat bien nguoi cung duoc ap dung trong nam 1973 va 1974 de tieu diet cac tien don heo lanh cua VNCH de lan dan ve cac khu vuc thanh thi, loi dung viec VNCH bi cat quan vien tram trong cung nhu khung hoang kinh te Mien Nam.

-- themykien (themykien@hcm.vnn.vn), March 03, 2005.

Ho^m nay chu' 5@@@@@ copied duo.c mo^.t so^' ta`i lie^.u hay va` noi' chuye^.n ra^t' dang` hoang` ne^n cung~ muo^n' gop' y' do^i lo*`i.

The^' na`o la` chie^n' thua^.t bie^n? nguoi` cua? VCo^.ng ?

Trong du kich' chie^n', luo^n luo^n co' mo^.t u*u die^m? la` duo.c cho.n lu*.a di.a the^' va` chie^n' truong`. Chi? danh' khi dic.h ye^u' va` min`h man.h, tu*c' la` la^y' "do^n.g danh' tinh~, la^y' vo^ hinh` danh' hu*u~ hin`h". Vi` du kich' luo^n luo^n di do^n.g con` phe quo^c' gia phai? dong' qua^n, giu*~ lan`g xom'. Khi chie^n' truong` da~ cho.n lu*.a xong, thi` se~ dung` qua^n so^' va` hoa? lu*.c ap' dao? de^? danh' chie^m' va` rut' lui ngay, da^n qua^n se~ tic.h thu chie^n' lo*.i pha^m?. Khi ta^.p trung qua^n nhu* va^.y, thuong` thuong` se~ ga^p' 5 la^`n qua^n so^' cua? mu.c tie^u.

Nhu* va^.y luo^n luo^n (da so^') trong mo^i~ tra^.n chie^n', du kic'h co' nhie^`u u*u the^' ho*n. Do' go.i la` chie^n' thua^.t bie^n? nguoi`, chu*' kho^ng phai? qua^n so^' cua? du kich' luc' na`o cung~ "do^ng nhu* bie^n?" !! Chu' 5@@@@@ da~ hie^u? chu*a ??

Muo^n' pha' du kich', chi? co' hai cac'h :

1. Se~ la^y' "do^n.g danh' do^n.g, la^y' vo^ hinh` danh' vo^ hinh`", tu*c' la` kho^ng ta^.p trung qua^n nu*a~ ma` tan? mat' trong ru*ng`, ga.p thang` na`o gie^t' thang` do'.

2. Hoa.c danh' thang? va`o da^`u nao~ cua? dic.h (Bac Viet). My~ va` VNCH co' du? kha? nang la`m chuye^.n na`y nhu*ng va`o tho*`i die^m? do' kho^ng cho phep', vi` co' Nga So^ va` TRung Co^n.g du*ng' sau lu*ng BVie^.t. Nhu* va^.y co' the^? ga^y chie^n' tranh thu*" III. Trong chie^n' tranh VN, My~ da~ bi. khoa' mo^.t tay ne^n ra^t' kho' chie^n' thang'.

Ho*n nu*a~, My~ con` bi. quo^c' ho^.i My~ khoa' nu*a? tay con` la.i, chi? vie^.n tro*. cho VNCH nho? gio.t. Tet Mau Tha^n 1968, du kich' CS da~ dung` AK47 ma` qua^n lu*.c VNCH va^n~ chu*a co' M16 de^? du*o*ng da^`u (chi? da.c bie^.t mo^.t va`i do*n vi. chinh'), sau na`y VNCH mo*i' duo.c cung ca^p' M16.

Na`y chu' 5@@@@@, chu' con` nho? lam' chu*a bie^t' CS nhie^`u da^u, tu.i no' kho^ng nho*` Nga So^ va` Trung Co^.ng thi` danh' gia.c bang` tay a` ??? Tu.i no' la` mo^.t dam' co^n do^` da~ de` ep' da^n Vie^.t ma^y' chu.c nam nay cung~ vi` nhie^`u nguoi` nhe. da. nghe chung' tho^i !!!

Chuc' chu' may man' !!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), March 03, 2005.


CSHN là những con quỷ nên rất sợ ánh sáng sự thật, tài liệu mà 5 lồi đưa ra là của tính báo Mỹ và đồng minh.

Tất cả quân số CSHN vừa lực lượng bảo vệ MBVN và xâm chiếm MNVN, những con số cố vấn và chệt cộng giả dạng QĐND cùng số tử vong của chúng vẫn c̣n giữ bí mật.

Một bằng chứng hiển nhiên sau cuộc chiến:

 1. CSHN không t́m xác những thằng sinh bắc tử nam ví quá nhiều.
 2. Cán bộ cái thích đàn ông MNVN, có đứa c̣n mua chồng v́ MBVN không c̣n đàn ông con trai.
 3. Cán bộ cái muốn có con an ủi tuổi già phải

  trả tiền để được truyền giống.

 4. Đàn ông con trai ngay cả mấy tên già cũng

  một vợ chính, lăng nhăng 3-4 bà.

 5. Nhiều cán bộ gái ngứa nghề nên phải chạy qua chệt để kiếm củ với sự đồng t́nh của CSHN và khuyến khích của Chệt cộng qua âm mưu

  Đồng hoá người Việt.

 6. Nhiều cán gái t́nh nguyện hoặc bị gán ép lấy thương phế binh vừa

  bịnh tật (sốt rét, chất độc da cam, lậu mủ giang mai) vừa bị tàn phế (cùi đui, sứt mẻ).

Chính v́ những sự kiện trên mà chúng ta đưa ra kết luận:
 1. MBVN đạo đức suy đồi v́ 80% phụ nữ đă phải dâng hiến cái trinh tiết cho đảng(làm hộ lư), người nào cũng được vô số đàn ông chiếu cố nên con cái họ bệnh tật, nhu nhược, lai căn . . .Xin đọc:Bị chất độc da cam mà vẫn địt đéo.
 2. MNVN đạo đức suy đồi, sau khi CSHN xâm chiếm và ăn cướp nên CSHN giàu dân MNVN nghèo chính v́ vậy mà có cảnh bàn trinh, làm đĩ điếm, gái gọi. . . . cho bọn CSHN.


-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 03, 2005.

Em nghĩ bác Thích đủ thứ ngày xưa là sĩ quan tâm lư chiến,về già bị ảnh hưởng một chút t́nh dục trong đầu(việc này có lẽ do công lao lớn của bác Chí Bựa và Bạc Liêu đây).

Về Sư đoàn BB số 1 th́ tài liệu của em sai,em xin đính chính(ko biết có sai nữa ko):Chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, không phải là Trung tướng Nguyễn Văn Diễm. Và 1 điều khác, trong thời kỳ tết 68, tư lịnh sư đoàn 1 là thiếu tướng Ngô Quang Trưởng.

Về chuyện CSBV đổ quân tràn lan vào Lào là điều dễ hiểu.Bất cứ một quốc gia nào cũng muốn có những thuộc địa chính trị quanh biên giới nước ḿnh để làm b́nh phong,ổn định biên giới.Chính v́ thế mà CS phải tiếp tục gây chiến cho đến năm 89 mới ngưng,nhưng bù lại th́ Lào và CPC thật sự là thuộc đia chính trị của VN.Các bác tưởng tượng xem,nếu năm 2002,2004,Hunsen ko mang quân lên vùng biên giới Việt-CPC để bắt hết những phần tử ly khai của nhà nước Đề ga ,để bọn chúng trốn hết vào rừng chiến đấu th́ kịch bản nào sẽ đến với Tây Nguyên? Kosovo hay Chechnya? Nếu theo thể chế CH th́ các bác phải trưng cầu dân ư và bán đảo Đông Dương lại xuất hiện thêm một tiểu quốc của người Thượng.

Chưa chắc là 1 ,mà nếu các bác biết t́nh h́nh th́ sẽ thấy CS c̣n khồn đốn với người Mèo ở vùng Tây Bắc nữa.Bọn này cũng thành lập Hoàng gia riêng rồi,nhưng CS Lào trung thành với VN ,sẵn sang để VN vượt qua biên giới đàn áp.Các bác tuỏng tượng xem,VN ko c̣n là CS nữa và CS Lào bắt buộc phải theo Trung cộng.Trung cộng cũng sợ t́nh h́nh ly khai ở vùng biên giới phía nam,nhưng nếu một nhà nước nữa thành lập trên vùng lănh thổ của Lào và VN ,dưới sự bảo trợ của Trung cộng th́ Trung cộng cũng rất vui mà tán thành!

Phong trào ly khai có khắp nơi trên thế giới ,không chừa CS hay CH. Nếu các bác thực hiên dân chủ,trưng cầu dân ư về Đọc lập th́ sự toàn vẹn lănh thổ sẽ bị tổn hại,c̣n nếu đàn áp(chúng tta có quynề)th́ các bác phải cần bộ máy an ninh chuyên nghiệp của CS(dù nhiều lúc nó vẫn không đủ sức đảm nhiệm) và một cục diện Đông Dương mà CS đă xây dựng lên.C̣n nếu ko th́ VN sẽ rơi vào chiến tranh sắc tộc và đừng ḥng phát triển về KT được.

C̣n vấn đề Trung Hoa th́ em công nhận là CSVN đang chịu sức ép rất lớn của một cường quốc đang lên.Đă qua rồi cái thời CSVN sẵn sàng chịu chiến tranh 4-5 năm với Trung Quốc về biên giới.Khi VN buớc vào nền KT thị trường th́ sẽ phải đoạn tuyệt với chiến tranh.Bất ổn Chính trị sẽ là bất ổn về KT.Các bác có thể trông cậy vào sưc mạnh Mĩ để cân bằng,nhưnghăy nh́n Đông Á th́ sẽ thấy:Mĩ đang muốn rút quân khỏi Nam Hàn,Đài Loan phải chi hàng chục tỷ USD cho quốc pḥng,liệu VN có làm được như vậy không nếu các bác nắm quyền?Trung quốc cũng là đối thủ của VN trong việc thu hút đầu tư nước ngoài ,và viẹc phát triển đất nước trong t́nh h́nh bây giờ phải dựa vào đầu tư nước ngoài nhiều,cái mà tỉ lệ thuận với ổn định chính trị và an ninh.

Chiến tranh tâm lư kiểu các bác (CS gọi là diễn biến hoà b́nh) cũng được,nhưng nếu các bác thật sự lo cho VN chứ không phai là tṛ trả thù rẻ tiền th́ các bác phải suy tính kĩ càng những việc sau khi CS sụp đổ,và cho người dân thấy được điều đó!C̣n nếu ko th́ sẽ giống như Nga Sô vậy,bát ổn định một thời gian dài và cuối cùng một thằng Cộng sản cũ lên nắm quyền theo kiểu chuyên chế!

-- (@@@.@@), March 04, 2005.Ta thấy 5 lồi và nhiều người cứ nhắc đến chữ trả thù th́ ta minh xác ta không chủ trương trả thù, ta chỉ muốn công lư cho mọi người, công tội phải được sét xử công khai, công bằng theo luật pháp quy định bởi hiến chương và không thiên vị, những người mất danh dự phải được tôn vinh, những người có công phải được tưởng thưởng, những người có tội phải bị phạt, những người bị mất mát về chiến tranh phải được bồi hoàn . . .

Chuyện nước Nga chưa ổn định là chuyện đương nhiên, những nước có dân chủ và phồn thịnh đâu phải một sớm một chiều.

Chuyện tụi chệt th́ 5 lồi chịu t́m hiểu sẽ thấy ẩn số tại sao tư bản đầu tư? hăy nghĩ đùng một cái họ rút hết tiền ra th́ Chệt có phá sản không? các nhà máy nhân công sẽ ra sao khi không có đơn đặt hàng?. . .

Chuyện CHXHCN, nếu có bầu cử tự do th́ c̣n tệ hơn v́ CSHN vẫn sống mà sống hùng v́ không c̣n bị quốc tế kết tội, sau khi chiếm được MNVN CSHN đáng lư ra phải giải oán thù nhưng CSHN lại gây thêm oán thù ngay cả với cộng sản với nhau bằng chứng như Trần Độ, Nguyễn Khánh, Bùi Tín . . . .

Chuyện Chệt và CSHN càng ngày càng trở nên trầm trọng v́ âm mưu "đồng hoá người Việt" đă thành công quá nhanh hơn cả sự mong đợi của Chệt v́ CSHN giúp chệt tối đa do đó chuyện lật đổ CSHN là chuyện của người Việt trong nước phải lo nếu không muốn Chệt đô hộ.

Chuyện nếu CSHN chết việc đầu tư ngoại quốc chắc chắn là có, ngay cả không có th́ với tiền bạc tích lũy và tài năng của người Việt hải ngoại cũng đủ giúp Việt Nam, có lẽ đây là kế hoạch của Mỹ đă tính trước "dùng người Việt giúp người Việt" để đỡ gánh nặng tái thiết VN hậu cộng sản nên cho người Việt tỵ nạn trên 1.5 triệu tại Mỹ.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 04, 2005.


Neu dung mot cai rut het tien dau tu thi thang nao cha chet?Nhung van con may cai nha may.Khung hoang tai chinh khu vuc nam 98 da chi ro ma.Neu cac bac ve VN,thuc hien chien dich to cong diet cong,mang quan len bien gioi phia Bac.trong nuoc thi Tay Nguyen va Tay Bac doi ly khai, thu hoi xem TB nuoc ngoai con dam dau tu ve VN nua ko?

Con nguoi Viet o hai ngoai dau tu ve VN,ho that su la nhung nha tu ban nen se khong dau tu neu tinh hinh khong on dinh.Neu ho van tiep tuc gui tien ve VN du tinh hinh ko on dinh thi tien do chi duoc coi la tien vien tro thoi.Co nuoc nao phat trien duoc bang tien vien tro ko?

-- (@@@.@@), March 04, 2005.


Neu cac bac ung ho viec xet xu Pinoche(o Chile,ten ong nhu vay phai ko?) hay Park Chung Hee va tay chan cua han o Nam Han,nhung nguoi dan ap phong trao dau tranh cua nhung nguoi canh ta.Hay tham chi xet xu nhung tuong linh tay sai cho Phap,dan ap phong trao GPDT o VN,sau nay lai len nam quyen o mien Nam va chat dau nhung nguoi CS,thi luc do cac bac moi co quyen xet xu CS.Cac bac da bi nhiem tu tuong 1 thai cuc cua Mi qua nhieu roi,nen khong hieu nguoi ngoai nhin vao se nghi gi!

-- (@@@.@@), March 04, 2005.

Mà cám ơn bác Themykien đă sửa chữa.Quảng Ngăi thuộc trách nhiệm của Sư 2 BB:

SƯ ĐOÀN BỘ BINH SỐ 2 :

Sư đoàn bộ binh số 2 QLVNCH thành lập ngày 01/01/1955, trên cơ sở của chiến đoàn cơ động số 32 do Pháp thành lập ngày 03/11/1953 tại đồng bằng sông Hồng. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chiến đoàn 32 chuyển từ Hải Pḥng vào Đà Nẵng, tổ chức lại thành sư đoàn bộ binh 32. Ngày 01/08/1955 đổi tên thành sư đoàn dă chiến số 32 và ngày 02/11/1955 là sư đoàn dă chiến số 2. Tháng 01/1959 chuyển thành sư đoàn bộ binh số 2.

Sở chỉ huy của sư đoàn lúc đầu đóng tại Đà Nẵng, sau đó chuyển về vùng giáp ranh giữa Đă Nẵng và Quảng Ngăi. Tháng 05/1965, chuển về Quảng Ngăi và đầu năm 1972 đóng tại 1 căn cứ cũ của Mỹ tại Chu Lai, tỉnh Quảng Tín.

Sư đoàn đă tham gia nhiều cuộc hành quân lớn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngăi.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975, sư đoàn này được giao nhiệm vụ cố thủ ở khu vực Tam Kỳ, Quảng Ngăi cho đến 24/03/1975 và bị đánh thiệt hại nặng vào đầu tháng 04/1975. Số tàn quân của sư đoàn rút về Đà Nẵng và được tổ chức lại ở Hàm Tân. Sau đó được giao cố thủ Phan Rang cho đến khi thành phố hoàn toàn thất thủ vào 16/04/1975.

Chỉ huy sư đoàn bộ binh số 2 qua các thời kỳ :

- Đại tá Tôn Thất Đính : 01/01/1955 đến 22/11/1956

- Trung tá Đặng Văn Sơn : 22/11/1956 đến 14/06/1957

- Trung tá Lê Quang Trọng : 14/06/1957 đến 23/08/1958

- Đại tá Dương Ngọc Lăm : 23/08/1958 đến 08/06/1961

- Đại tá Lâm Văn Phát : 08/06/1961 đến 18/06/1962

- Đại tá Trương Văn Chưởng : 18/06 đến 06/12/1963

- Chuẩn tướng Tôn Thất Xứng : 06/12/1963 đến 30/01/1964

- Chuẩn tướng Ngô Du : 30/01 đến 29/07/1964

- Đại tá Nguyễn Thanh Sằng : 29/07 đến 15/10/1964

- Thiếu tướng Hoàng Xuân Lăm : 15/10/1964 đến 10/01/1967

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn : 10/01/1967 đến 22/01/1972

- Chuẩn tướng Phạm Hào Hiệp : 22/01 đến 22/08/1972

- Chuẩn tướng Trần Văn Nhật : 22/08/1972 đến 16/04/1975

-- (@@@.@@), March 04, 2005.


Nay` chu' 5@@@@@,

Chu' ma`y cang` ne^n it' noi' cang` to^t'. Su*. hie^u? bie^t' cua? chu' tha^p' qua' ma` ra^t' thich' tranh lua^.n. Noi' nhie^`u thi` cang` lo^. ra nhie^`u !! Chu' ma`y ne^n hoi? truoc' ro^`i sau do' mo*i' ne^n cho y' kie^n'. Ban` lua^.n nhu* chu' ma`y thi` nhie^`u nguoi` ho. chan', kho^ng muo^n' noi' nu*a~ !!!

Mo^.t lo*`i cuo^i'. Chu? Nghia~ CS chi? la` tham von.g cua? nhu*ng~ ke? sat' nha^n, lo*.i dun.g mo^.t so^' quo^c' gia cha^.m tie^n' de^? cu*o*p' quye^`n nhu*ng khi nam' quye^`n thi` con` da~ man ho*n ca? ngan` la^`n che^' do^. tru*o*c'. Chang? co' "cac'h man.g", "giai? phong'" va` "cu*u' nuoc'" cai' ... con me. gi` ca? !!!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), March 04, 2005.Chu 5@ Chu lam o co quan Quan Bao cua Bo Tong Tham Muu QDNDVN hay sao ma chu co tai lieu cua QLVNCH cu. Chu noi dung ve chinh sach "buffer zone" de bao ve an ninh bien gioi. Trung Quoc giup do VN va Bac Han truoc day trong 2 cuoc chien tranh Cao Ly (1950-53) va Dong Duong (tu 1950 den 1990) khong phai vi tinh huu nghi anh em gi ca ma nam trong chien luoc an ninh bien gioi. Trung Quoc khong bao gio muon nhin thay mot Vietnam va Han Quoc (thong nhat) hung manh ve kinh te va co dan chu cao vi nhu the se nguy hai cho chu nghia cong san Mao va tu tuong Dang Tieu Binh hay Giang Trach Dan. Vietnam va Bac Han cang bat on ve chinh tri va kem phat trien ve kinh te thi cang tot cho nen an ninh Trung Quoc. Do la ly do tai sau Trung Quoc khong bao gio tra tu do cho Tay Tang (Tibet) cho du khu vuc nay khong co tai nguyen thien nhien hay tiem nang kinh te. Bac Han da co "no mau" ( 1 trieu chi nguyen quan Trung Quoc phoi thay tren ban dao Trieu Tien) voi Trung Quoc, Vietnam cung co mot it "no mau" (mot so it linh Trung Quoc va co van chet o Vietnam) cung nhieu "no vien tro" (chu yeu tu 1950 den 1976) trong khi Lao thi co "no mau" voi VNDCCH/CHXHCNVN nen phai tuy thuoc. Voi nguon nhan luc vi dai va tiem nang kinh te va trinh do phat trien khoa hoc ky thuat ngay cang manh len, Trung Quoc da du manh de cac lanh dao cac nuoc Tay Phuong khi sang tham Trung Quoc deu "tranh ne" de cap den van de nhan quyen cung nhu gay bat on cho kinh te Vietnam (tran ngap thi truong voi hang hoa re tien nhu xe gan may, do choi tre em, do dung gia dung trong nha). Ngoai khu vuc bien gioi phia Bac, noi Trung Quoc dua "hang lau" va "tien gia" vao Vietnam, bien Nam Hai va song Me Kong la hai "gong kem chien luoc" de khong che Vietnam. Van de chinh la Vietnam co mot bo chi huy tri tue de co the duong dau ngang ngua voi the he lanh dao thu tu do Ho Cam Dao ( Hu Jin Tao) hay khong. Le Duan thay duoc dieu nay khi Lien Xo con manh de co the duong dau voi Trung Quoc, tranh cai (argument) voi Mao khi xin vien tro trong thoi ky chien tranh Vietnam. Day chi la y kien cua mot ca nhan nen co the khong dung. Xin cac bac chi day.

-- themykien (themykien@datacraft.sg), March 04, 2005.

Bác themykien nói đúng về mối quan hệ giữa Trung Quốc và VN. Bác cũng đưa ra vấn đề chính :đó là VN có t́m được một bộ chỉ huy trí tuệ để điều khiển đất nước hậu cộng sản hay không! V́ nếu cứ bầu cử tự do bừa băi th́ những thằng lẻo mép,lắm tiền sẽ lên và ít nhất 2 nhiệm ḱ( 8năm ) mới t́m được một chính đảng có thể lănh đạo đất nước,nếu may mắn. Nhưng chỉ cần vài năm lộn xộn thôi là VN có thể suy sụp hoàn toàn v́ thù trong( Em chỉ nói đến phong trào ly khai đang nhen nhúm ở VN,và giả sử những người CS chấp nhận "đầu hàng vô điều kiện"-giả thiết lạc quan nhất!) và giặc ngoài (Trung Quốc sẽ không bỏ qua t́nh h́nh này để đánh sụp VN bằng nhiều cách đâu).

Tất cả những tổ chức chống cộng thường rời rạc và cho mọi người một cái nh́n bất an về thành phần, tŕnh độ quản lư,và sự lạc quan đến nguy hiểm về chính trị .Nghĩa là em không nh́n thấy một nhóm người nào có thể so sánh được với bộ máy cộng sản bây giờ cả để mà t́m hiểu hay ủng hộ. và sự lạc quan đến nguy hiểm về chính trị

-- (@@@.@@), March 04, 2005.


" Trung Quoc giup do VN va Bac Han truoc day trong 2 cuoc chien tranh Cao Ly (1950-53) va Dong Duong (tu 1950 den 1990) "

Từ năm 79 đến năm 85 là chiến tranh sống chết giữa VN va Trung Quôc,chứ không có chuyện Trung Quốc giúp đỡ VN,em nghĩ chỉ do bác đánh máy lộn thôi!

-- (@@@.@@), March 04, 2005.


Ho^m nay chu' 5@ noi' chuyen ra^t' dang` hoan`g. Chu' noi' chuyen nhu* va^.y thi` de^~ an noi' ho*n.

Co' ai muo^n' la^.t do^? tu.i CS ngay da^u, chu' la^`m ro^`i. Sau khi chu? nghia~ CS su.p do^? thi` ne^u' nhu* tha^.t ta^m ye^u nuoc' thi` che^' do^. na`y phai? bie^t' thay do^i? ngay, va` phai? nha^.n ra su*. sai la^`m cua? minh`. Co' the^? tie^p' tu.c ca^`m quye^`n de^? to^? chu*c' mo^.t cuo^.c to^ng? tuye^n? cu*? sau na`y khi mo.i vie^.c da~ san~ sang`. Muo^n' hoa` giai?, die^`u co^t' ye^u' phai? thay do^i? tha^.t su*., nhu* thay the^' mo^.t la' co*` va` mo^.t ba`i quo^c' ca mo*i' cho quo^c' gia. Phai? bie^t' nha^.n lo^i~ thi` mo.i nguoi` mo*i' co' nie^`m tin de^? ho*.p tac'.

50 nam ro^`i, CS da~ da^y? da^t' nuoc' va`o duong` cung`, nhu*ng~ nguoi` tre? phai? nha^.n ra va` thay do^i?, chu*' cu*' cai~ cha^`y, cai~ co^i' nhu* chu' ma`y thi` tu.i anh tha^t' von.g lam'.

Chu' may` nghi~ sao ??

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), March 04, 2005.


Trung Quoc giup VN trong giai doan 1950-1976 nhung chien tranh Dong Duong keo dai qua 3 giai doan:1945-54, 1954-75 va 1977-89. Toi lam bieng noi ra chi tiet nen co su lan lon o day. Toi khong nghi la quan doi mien bac co xe tang T-62, chi co T- 54/55/59 thoi. Don vi vien chinh hoang gia Thai Lan luc dau sang VN o cap so trung doan (Trung Doan Mang Xa Vuong -Queen's Cobra, co le do hoang hau Thai Sirikit do dau -patron) sau do rut ve nuoc va duoc thay the bang Su Doan Hac Bao (Black Panther) nhung don vi nay thuong chi co 2 trung doan luan phien o VN. Cac chu ngoai Bac (CSVN)dung sung coi 61 ly cho khong phai 60 ly, dung o trong Nam (VNCH). The chu 5@co biet vu khi ca nhan nao giet nguoi nhieu nhat trong vong 50 nam qua khong (1955-2005), A(vtomat)K(alashnikov)-47. Nhung ma vu khi khong the tu nhien giet nguoi duoc, ma chinh la nguoi giet nguoi.

-- themykien (themykien@datacraft.sg), March 04, 2005.

Quan doi Cong san viet nam duoc Nga tiep te 300 T-62 nam 1983 sau khi ky cho Nga dung Cam Ranh base free of charge. Khong biet con bao nhieu con cua T-62 con su dung duoc. Anh chinh dinh nho Di Thai cai to chiec T-62 loi thoi. trong cuoc chien o Golan High nam 1973 T-62 bi ha tieu dieu vi moi lan ban song reload shell phai chia hong sung len troi cho autoreload. T-48, T-60 va centurion voi 105mm rifle gun no knock out.

-- (Sau Bi Da @ SaiGenh.net), March 06, 2005.

Bác thêm ư kiến thông cảm,em chỉ liệt kê các lực lượng Mĩ và đồng minh đă tham chiến nhưng không theo từng thời ḱ.C̣n lực lượng Bắc Việt th́ em thống kê vào năm 75,lúc được đánh giá là mạnh nhất trong cuộc chiến(các đơn vị miền Bắc thường thay đổi rất nhiều,giải tán và sát nhập,thành lập mới liên tục nên rất khó thống kê).Về tank T-62 th́ em chỉ đọc thấy như vậy thôi,có hay không có cũng chẳng sao,v́ T-54 là đủ chơi rồi.Bộ binh VNCH thường chỉ sử dụng M72-LAW để diệt tăng hay diệt công sự,mà cái này không phải là đối thủ cau T-54.Vũ khí chống tăng hữu hiệu của VNCH là khẩu súng không giật 106mm và hỏa tiễn TOW, h́nh như kư hiệu là X202 th́ phải, nhưng loại này ít quá,các bác thường sử dụng máy bay ném bom hơn.

-- (@@@.@@), March 07, 2005.

C̣n về một số loại vũ khí lẫn lộn giữa hai bên th́ có thể giải thích là năm 75 CS đă lấy được rất nhiều chiến lợi phẩm từ các đơn vị VNCH. Trích đoạn hồi kí của một viên tướng CS:

"... Chúng tôi chủ trương thay một số loại xe, pháo. Lấy pháo 105mm, 155mm của địch thay cho pháo 122mm và D-74 của ta, bởi các loại đạn pháo đó ta thu được rất nhiều. Lấy GMC thay xe xích ATS của ta, v́ GMC bánh lốp có tốc độ cơ động nhanh hơn. Các sư đoàn thu ttoàn bộ xe vận tải của địch và xếp lên xe lương thực đồ hộp, đạn dược... chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng cho 1 tháng chiến đấu liên tục".

"... Chỉ trong vài ngày lữ đoàn 203 đă thu hồi của địch bổ sung vào biên chế của ḿnh hàng chục xe M-113 và M-48. Bộ đội pháo binh thu nhiều xe, pháo, đạn đồng bộ của địch để thay thế trang bị của ḿnh. Tỷ lệ số pháo [thu của địch] lên tới hơn 1/3 số pháo biên chế của đơn vị. Trung đoàn pháo binh 68 (sư đoàn 304), trung đoàn pháo binh 48 (sư đoàn 325) đă tổ chức thêm 4 đại đội pháo 105mm. Lữ đoàn pháo binh 164 tổ chức thêm 1 tiểu đoàn pháo 155mm. Các đơn vị c̣n thu và sử dụng hệ thống thông tin gắn trên xe của địch, có công suất lớn rất thuận tiện cho tổ chức chỉ huy.

Các đơn vị bộ binh cũng chuyển đổi sử dụng nhiều loại vũ khí, kỹ thuật của địch. Hầu hết các đại đội, tiểu đoàn dùng máy vô tuyến PRC-25 của Mĩ. Riêng sư đoàn 325 mỗi tiểu đội được trang bị thêm 1, 2 khẩu phóng lựu M-79".

("Chiến trường mới"-thượng tướng Nguyễn Hữu An)

Theo thống kê, kết thúc chiến dịch Tây Nguyên, QĐND thu 75 máy bay, 80 xe tăng thiết giáp, 120 khẩu pháo, 1.500 xe quân sự; chiến dịch Huế-Đà Nẵng, thu 130 máy bay, 180 xe tăng thiết giáp, 330 khẩu pháo, gần 50 tàu xuồng chiến đấu, hơn 1.000 xe quân sự; chiến dịch Hồ Chí Minh thu hơn 800 máy bay, 400 xe tăng thiết giáp, 500 khẩu pháo, 600 tàu xuồng chiến đấu và 3.000 xe quân sự.

-- (@@@.@@), March 07, 2005.


Nay` chu' 5@,

Chu' ma`y bi. CS tuye^n truye^n` na(n.g ro^`i ! Kho^ng ai mang ta`i lie^.u (tuye^n truye^n`) cua? CS ra de^? ban` cai~ ca?, ban` de^n' 100 na(m cung~ chu*a he^t' !! Tu.i no' de^`u la` mo^.t dam' noi' lao'. Trong chien tranh VN, to^ng? so^' may' bay My~ no' khoe ba(n' ro*i nhie^`u ga^p' nam (5) la^`n may' bay My~ mang sang VN. Hoa.c no' con` khoe rang`, may' bay cua? ta (VC) ta(t' may' ro^`i nu'p trong ma^y, cho*` khi may' bay My~ de^n' thi` no^? may' ro^`i ba(n' ha.. Va^.y ma` da^n mie^`n ba('c (phai?) tin da^y' !! Chu' ma`y cung~ din.h ....ngu nhu* va^.y sao ???

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 07, 2005.


Do.c ta`i lie^.u (tuye^n truye^n`) cua? CSan? cung~ gio^ng' nhu* do.c ho^`i ky' cua? mo^.t "con di~ gia`", ra^t' la^m ly bi dat' va` ....nao~ long` !!!

-- vn (vn@fpt.vnn.vn), March 07, 2005.

Em thấy đọc những tài liệu của VNCH c̣n khủng khiếp hơn,nhiều cái viết cứ như chuyện cổ tích vậy,mặc dù thua trận!Rất ít người viết một cách chân thật như một người lính(để em t́m vài người rồi em giới thiệu cho các bác,các bác thường chỉ đọc những tài liệu "chống cộng" chứ những hồi kí của chiến hữu các bác th́ các bác rất ít để mắt tới.)T́m hiểu về đối phương cũng rất có lợi,bác Thích đủ thứ đă phê phán em ở trên là chỉ dựa vào thống kê của phương tây không thôi(về Mậu thân),nên em rút kinh nghiệm.

Về chuyện viên tướng CS nói về việc thu vũ khí của VNCH trang bị cho quân giải phóng là cũng khớp,nếu so sánh với với khí tài các bác có lúc đó,em copy một số đoạn nói về khí tài của QLVNCH,nếu có ǵ sai th́ các bác sửa.C̣n về chuyện bắn rơi máy bay Mẽo th́ em không có tài liệu của VN ở đây,cũng chưa t́m tài liệu của Mẽo nữa,nhwung em có một thông kê nhỏ của Mẽo riên về trực thăng không thôi.Tài liệu nào cũng có chỗ sai,nếu các bác biết th́ sửa hộ em với nha! Bác nói CS phóng đại số máy bay bị bắn,vaạy bác có tài liệu không,post lên để em đối chiếu. ""

Đến tháng 12-1974, tổng số quân của VNCH đạt được chỉ tiêu là 1,1 triệu trên giấy tờ.

- 13 sư đoàn và 15 trung đoàn chính quy gồm 168 tiểu đoàn - 367 tiểu đoàn + 184 đại đội (có 27 liên đoàn) bảo an - 5200 trung đội dân vệ

Ngoài ra c̣n có 1.400.000 pḥng vệ dân sự, trong đó 380.000 có vũ trang

Về trang bị kỹ thuật, Mỹ đẩy mạnh viện trợ theo kế hoạch Inhance được ngụy trang thành “Chương tŕnh hiện đại hóa vũ khí” ghi trong các văn kiện chính thức của VNCH. Đến tháng 4-1972, quân VNCH có :

- 1850 máy bay các loại (510 máy bay chiến đấu, 900 trực thăng) - 1611 tàu chiến các loại - 2074 xe tăng – thiết giáp - 1492 pháo các cỡ - Súng nhỏ đủ trang bị cho các loại quân

về trực thăng:

Trong các loại máy bay trực thăng Mỹ sử dụng trên chiến trường VN, có :

- OH-13, OH-6A làm nhiệm vụ quan sát, trinh sát, thông tin liên lạc, chỉ huy - CH-47, máy bay vận tải loại trung vận chuyển số lượng lớn binh lính và trang thiết bị có kích thước lớn - AH-1G, máy bay trực thăng vũ trang làm nhiệm vụ hỏa lực trên không - UH-1 đa năng

-----

Tháng 8-1964 : 300 trực thăng tham chiến Tháng 2-1967 : 2400 chiếc Tháng 1-1971 : 3000 chiếc, là khi kết thúc chiến tranh lục quân, chiếm 75% tổng số máy bay Mỹ ở VN

---------

Tổn thất về máy bay trực thăng Mỹ trong chiến tranh VN

- Số lần xuất kích : 36.083.696 lần chiếc (trong đó, trực thăng vũ trang là 1.314.976 lần chiếc)

- Bị VN bắn trúng : 31.170 chiếc

- Bị bắn rơi : 5.605 chiếc (Trong đó, trực thăng vũ trang là 122 chiếc)

- Bị bắn rơi, dược sửa lại : 3.157 chiếc

- Tỷ lệ giữa số lần xuất kích và tổ thất : 7771 / 1 (Với trực thăng vũ trang, tỉ lệ đó là : 10.778 / 1)-- (@@@.@@), March 08, 2005.


Chu' 5@,

Chu' ma`y chi.u kho' tra cu*u' lam', nhu*ng nhu*ng~ ta`i lie^.u na`y tim` hie^u? de^? la`m gi`? Chuye^.n xu*a qua' ro^`i, be^` na`o thi` mie^`n Nam VN da~ lo.t va`o tay CS ro^`i. Ba^y gio*` die^`u quan tron.g la` da(.t mo^.t ca^u hoi? : dang? CS co' xu*ng' dang' de^? tie^p' tu.c cai tri. VN kho^ng ? 50 nam ro^`i da~ du*a nuoc' Viet va`o duong` cung`, xa do.a, chung' ta co' ne^n cho*` the^m 50 nam nu*a~ kho^ng ??? Hay~ nghi~ de^n' 80 trieu da^n Viet, du*ng` nghi~ de^n' cai' dang? MA na`y !!!!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 08, 2005.


Chu' 5@,

Sao chu' bi quan va^.y ? 50 nam CS du*a da^t' nuoc' va`o tham? canh? nhu* va^.y thi` ba^t' cu*' ai thay the^' cung~ co' the^? kha' ho*n duo.c ! Ngay ca? chu' ma`y nu*a~ cung~ se~ kha' ho*n ! Chu' ma`y nhin` quanh the^' gioi' xem, nuoc' na`o ma` kho^ng co' cai' dang? MA na`y de^`u kha' ho*n VN ca?. Chu' may` ma` dem HCM ra ta(n.g kho^ng cung~ chang? co' nuoc' na`o dam' nha^.n !! Phai? hy sinh ga^`n 5000000 da^n de^? tie^n' to*i' mo^.t xa~ ho^.i .... ca` cho*n' nhu* va^.y a` !!! Chu' ma`y chi.u kho' suy nghi~ mo^.t chut'.

Du*ng` ngo^`i trong hang to^i' ro^`i than khoc' !!!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 08, 2005.


***

Tóm tắt:

Trong chiến tranh Vietnam, Hanoi thắng trận và nay phải trả nợ cho Nga Tàu cùng các con tương cận măi DÀI CHO TỚI NĂM 2020, số bộ đội chầu âm fu? là 5 triệu cán binh kể từ 1940-1990

VNCH thua nhưng được xuất ngoại lan tràn khắp thế giới với lá cờ Vàng trong tay và lúc nào Hanoi cũng trọng vọng các con yêu mang tiền $ USD về cho Đảng ngửi và hít hà :))))

-- Cheers :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), March 08, 2005.


Bác Saigon,em thích đọc về chính trị và chiến tranh chứ không có tham vọng ǵ cả.Nếu có giúp nước th́ em sẽ giúp bằng cách khác chứ sẽ không bao giờ tham gia vào chính trị chính em cả,nó dễ làm hư người lắm(mặc dù em cũng chẳng ra ǵ cả,hê hê).

Bác nói là ai nắm quyền cũng được hết hả?Vậy Nguyễn Cao Ḱ bây giờ về nước nắm quyền th́ có tốt hơn không?các bác làm sao để phân biệt được những người như Nguyễn Văn Thiệu,Ngô Đ́nh Diệm trong cái mớ hổ lốn đa nguyên đa đảng?Rồi những người chỉ mang tư tưởng trả thù,họ sẵn sàng liên kết quậy VN tưng bừng,trả thù trong vài năm rồi cuốn gói ra đi (có pass Mẽo rồi,làm dân Mẽo sướng hơn làm quan Vịt trên đống đổ nát chứ!).Cái đó sẽ dẫn đến rất nhiều bất lợi,nguy hiểm cho VN,mà một phần em đă tŕnh bày theo hiểu biết nông cạn của em ở trên.

Nói tóm lại,các bác cần nghĩ cách xây dựng trước khi kêu gọi lật đổ.Dân chủ không phải là liều thuốc vạn năng cho tất cả các nước thế giới thứ 3 trong thời điểm hiện nay.Dân chủ chẳng qua chỉ là 1 phương tiện,chứ chẳng phải là mục đích.Mục đích là làm cho dân giàu,nước mạnh.Chỉ cần như vậy th́ dù là một số chính phủ Độc tài như ở Đông Nam Á hay Đông Á th́ cũng ok.CS đă ổn định được chính trị,nếu các bác chê CS tệ hại về KT th́ các bác cứ cho người dân biết đường lối của các bác,sự tài giỏi của các bác truớc đi,rồi về nước nắm quyền, nhưng không nên đạp đổ tất cả những ǵ có trước mặt với niềm tin mù quáng là ta sẽ xây dựng lại được tất cả ,tốt hơn,đẹp hơn...Chẳng ai có kinh nghiệm về chuyện này cả!

-- (@@@.@@), March 09, 2005.


Chu' 5@,

Noi' chuye^.n vo*i' chu' ma`y "chan'" la(m', loay hoay mai~ ro^i` va^n~ khen va` so*. ma^y' thang` CS. Ta.i sao la.i quay la.i te^n Ng Cao Ky` ? Te^n na`y da^n mie^`n Nam chan' ha(n' tu*` la^u ro^`i, ha (n' la` do tho*`i cuo^.c du*a le^n tho^i. Chinh' ra trong ma^y' nam da^`u, tu*` 1954 - 1960, chinh' phu? NgodinhDiem ra^t' thanh` co^ng o*? mie^`n Nam, nhu*ng la`m sao keo' da`i mai~ duo.c khi co' ma^y' tha (ng` cu*o*p' (CSan?) danh' pha' to^i' nga`y.

Tho^i bo? chuye^.n xu*a di ! Chu' ma`y nghi~ rang` ca? nuoc' 80 trie^.u nguoi` kho^ng co' ai thay the^' duo.c bo.n CS a`?? Tu.i no' tuye^n truye^`n nhu* va^.y phai? kho^ng ? Con nit' cung~ phai? cuoi` !! Ca? the^' gioi' co' ca^`n CS da^u ma` va^n~ kha'. Tu.i no' co' de^? ai la`m vie^.c da^u ma` bie^t' duo.c, ngay ca? te^n Co^ng an cung~ phai? trai? qua 3 do*`i "cach' man.g" mo*i' duo.c cho.n !! Chu' ma`y nhin` va`o 4 nuoc' CS con` la.i xem : CuBa, Bac'Ha`n, trung Co^n.g va` VN, ca? 4 nuoc' nguoi` da^n ngheo` kho^? de^n' cung` cu*.c, ga.p ai cung~ xin tie^`n !! Ra^t' nhu.c nha~ !!

To^i tha^y' chu' ma`y cung~ quan ta^m va`o tinh` hinh` VN la(m', nhu*ng quan ta^m nhu* va^.y thi` vo^ tinh` chi? la`m ha.i the^m da^n Viet minh`. To^ng? Tho^ng' na`o cung~ chi? co' 4 de^n' 8 na(m ca^`m quye^n`, ne^u' kho^ng duo.c thi` da^n cho ve^` vu*o*`n ngay, chi? co' CS la` mai~ mai~ !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 09, 2005.


Chu 5@ Chu da noi ve lich su hinh thanh cua Su Doan 1 va 2 Bo Binh cua VNCH, sao chu khong nhan tien noi luon cac su doan con lai (3,5,7,9,18,21,22,23,25) cung nhu mot so su doan cua CSVN nhu 2,3/QK5, 3/B-2,4,5,6,7,8,9,10,324,341. Chu co thong tin ve cac loai phao cua Ha Noi dung trong chien tranh Vietnam nhu son phao 85 ly nong dai, 122 ly nong dai (D-74 ?), 130 ly nong dai (M-46 ?) hay xe tang PT-85 va K-63 do Trung Quoc vien tro. Nghe noi thoi danh Pol Pot va be lu ba quyen Bac Kinh, Ha Noi thanh lap them mot so quan doan moi mang ten Song Lam, Chi Lang v.v.. Noi chung trong thoi ky chien tranh 1954-75 cac lanh dao hai mien Nam (Thieu-Ky) va Bac (Duan-Tho) deu the hien vai tro "cai thau chien tranh" cho cac "thau" Hoa Ky, Lien Xo va Trung Quoc. Vietnam do phai trai qua cac thoi ky phong kien "dot nat" (khong co cac vua tai gioi nhu Minh Tri Thien Hoang o Nhat Ban hay Chulalongkorn o Thai Lan), thuc dan, chien tranh tuong tan roi cong san nen khong co lanh dao co tam nhin xa va biet phat trien kinh te nhu Park Chung-hee (Han Quoc), Tuong Kinh Quoc (Dai Loan), Ly Quang Dieu (Singapore) hay Mahathir Mohammad (Malaysia). Chinh tri cung nhu choi co (chess), dac biet la o nhung nuoc dang phat trien (developing) nhu VN hay Cambodia. Le Duc Anh va Hunsen la cao thu ve choi co (chess master) hon cac dich thu nen nam vung quyen luc o VN va Cambodia.

-- themykien (themykien@datacraft.sg), March 09, 2005.

Nếu bác thật sự muốn biết th́ em sẽ post,nhưng phần nhiều sẽ là về QLVNCH,c̣n về QDNDVN th́ em chỉ post hạn chế,v́ phần lớn các sư đoàn này vẫn c̣n,nhiều thông tin vẫn có thể coi là bí mật quốc pḥng, em không có hứng t́m hiểu và càng không có hứng post lên đây(em thấy không được an toàn cho em lắm!).

V́ bây giờ em cũng không rảnh rỗi lắm nên không post được nhiều,trước hết là về pháo 85 (gọi là sơn pháo chắc do bộ đội kéo lên cao để tăng sự chính xác,tấn công áp đảo)của QDNDVN:

Pháo 85mm đề cập đến trong biên chế các đơn vị QĐND VN năm 1975 là loại bắn thẳng dùng để phá lô cốt hoặc bắn xe tăng, nó thường có 1 tiểu đoàn (12 khẩu) nằm trong biên chế trung đoàn pháocủa sư đoàn bộ binh nặng (có 3 trung đoàn bộ binh và 1 trung đoàn pháo). Trung đoàn pháo này thường có 3 tiểu đoàn gồm 1 tiểu đoàn pháo 85mm bắn thẳng, 2 tiểu đoàn lựu pháo 122mm ( pháo cầu vồng-Towed Howitzer). Cũng có khi được thay bằng 1 tiểu đoàn cao xạ 37 hoặc toàn pháo 122mm. Cho đến nay pháo 85 mm bắn thẳng vẫn c̣n trong biên chế của QĐND VN . Pháo 85mm cầu vồng cũng có trong trang bị của QĐND VN, theo các sách th́ nó xuất hiện tại mặt trận Quảng trị năm 1972 và một vài trận trước đó và được gọi là Canon 85mm, nó cũng được trang bị cho 1 số đơn vị pḥng thủ bờ biển. Đây là loại pháo từ thế chiến 2, từ sau 1972 th́ nó được cất vào kho. Năm 1972 cũng là năm pháo binh VN ra trận đông nhất từ trước đến lúc đó gồm rất nhiều chủng loại pháo, chủ yếu tập trung ở Quảng trị. Cầu vồng th́ có 76,2mm, 57mm, 100mm, 85mm (Canong), 122mm lựu pháo, 122mm ṇng dài D74, 130mm, 105mm ( chiến lợi phẩm), bắn thẳng 85mm, Tất cả các loại trên đều là pháo xe kéo. Ngoài ra c̣n cối, cao xạ, các loại hoả tiển DKB, BM13, H12, A12. Cùng 1 loại pháo và đạn nhưng có thể do nhiều nước khác nhau sản xuất. Do đó rất khó khăn cho tiếp tế, hậu cần, sửa chữa, ví dụ: cùng một loại đạn 130mm dó LX sản xuất nhưng có trọng lượng khác của TQ sản xuất và cũng khác của Rumania sx, do đó khi bắn cần bảng bắn khác nhau, tầm xa cũng khác nhau. Từ sau 1972 chủng loại pháo đă được giảm bớt, pháo của sư đoàn bộ binh chủ yếu chỉ c̣n 85mm bắn thẳng, 122mm lựu pháo. Pháo của các trung/lữ đoàn pháo độc lập chủ yếu là 122mm D74 ṇng dài và 130mm ṇng dài.

Về pháo bác có thể xem thêm thống kê ở http://afvid.topcities.com/country/vietnam.html hoặc chi tiết ở http://www.probertencyclopaedia.com/FYE.HTM (vẫn có nhiều web hay hơn,chúc bác kiếm được)

Về tank th́ em sẽ t́m,nhưng nếu liên quan đến Trung Quốc th́ sẽ khó kiếm đấy.

Lần sau em sẽ post về các đơn vị QĐ.Chào bác!

-- (@@@.@@), March 10, 2005.


Hello chu' 5@,

Ta.i sao chu' ma`y ma^t' thi` gio*` ve^` chuye^.n na`y va^.y ? Ta^t' ca? vu~ khi' cua? CSBV ba^y gio*` da~ lo^i~ tho*`i hoa.c thie^u' bao? tri`, vi` Nga So va Trung Co^n.g kho^ng con` vie^.n tro*. nu*a~. Hay~ de^? ta^m vao` vie^.c khac', nhu* tim` hie^u? to^.i ac' cua? CSan? trong qua' khu*' va` tuong lai cua? da^n Viet minh` ra sao ne^u' CS tie^p' tu.c ca^`m quye^`n ?

Chac' chu' may` la.i "khoe" rang` thie^n dang` CS sa(p' to*i' ro^`i chu*' gi` !! :-))

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 10, 2005.


con lu*c luong chuyen gia vu khi ..radar cua cong hoa dan chu dduc ..cung co tham chien tai VN sao ko ai noi dden ..

nam 1998 co 8 nguoi ddong dduc dden phu viec cho cong trinh toi chiu trach nhiem trong ddo co 2 nguoi khi xua co phuc vu tai VN tu 1963 dden 1968 ...nhung nguoi dduc nay ..huan luyen va day cho VN su dung cac loai vu khi ..cung nhu* radar ....1 thang bi toi "dda'ddi't ra khoi co^ng truong sau 2 ngay lam vie ^c .... hihihi

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 10, 2005.


Moi nguoi co mot y thich khac nhau,bac Saigon.Bac thich tim hieu toi ac cua CS,em lai thich tim hieu toi ac cua CH thi sao?CS keu goi tuong lai hoa hop hoa giai,cac bac keu goi tuong lai chong cong den cung,cac bac biet la o VN bao nhieu nguoi thich hay khong thich CS khong?Bao nhieu nguoi thich hay khong thich che do CH cua cac bac khong?

Ve phan rada thi em se xem,nhung chac chang co tin gi moi nhu bac biet dau.Khac voi nhieu nuoc,VN co vu khi moi,hay sam sua mot cai gi do thi chinh phu giau nhem chu khong bao gio khoe ra ca!

Thoi chao cac bac!

-- (@@@.@@), March 11, 2005.


Noi them cho bac Saigon biet,neu CS muon lam thi se lam duoc.CHDCND Trieu Tien chang han,no chet doi dai dai,nhung no co the rap duoc Su-22 ,ten lua dan dao...Con nhu Nga So truoc kia,cai nen KT XHCN "te hai", "sai lam","XH suy doi,lac hau"...no muon thi no van choi ngang ngua duoc voi Meo ve KHKT day.Hocsinh,sv VN doat giai quoc te day ra day,nhung chang co phat minh,hay dong gop nao vao cho XH,bac co suy nghi tai sao lai nhu vay khong?La boi vi phan nhieu no se phuc vu cho Quoc phong,ma may cai do thi khong the khoe ra duoc!

-- (@@@.@@), March 11, 2005.

5 lồi ơi tội lỗi của QLVNCH rất nhiều:

 1. Bẻ găy vụ tổng công kích Mậu Thân làm cho thằng Hồ tức ói máu mà chết.
 2. Làm cho Liên Sô chạy đua chiến tranh mà kiệt quệ rồ sụp đổ.
 3. Cứu toàn thể Đông Nam Á không bị nhuộm đỏ.
 4. Giết trên 3 triệu tên cuồng tín cộng sản khiến chúng không thể đánh phá Đông Nam Á.
 5. Làm cho thế giới ghê tởm cộng sản.
 6. Làm cho thế giới biết Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là cờ Việt Nam.
 7. Giữ vũng Việt Nam đến năm 75 không bị Chệt Cọng lũng đoạn như ngày hôm nay.
 8. Giúp thế giới thấy bộ mặt thật Chệt Cộng dùng lư thuyết cộng sản để thực thi mọng bá quyền.
 9. Biến bọn CSHN thành đảng Mafia cho toàn thế giớ ghê tởm. . . .


-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 11, 2005.

5 lồi nên hỏi:

QĐND ra sao? QĐND ở đâu? QĐND trốn đâu rồi? QĐND tự hào đánh Pháp, đánh Nhựt, đánh Mỹ ,Xâm chiếm Miên ,Đánh Chệt xâm lược . . . họ đâu rồi mà để Chệt giết ngư phủ như con chó, bắt giữ người như hải tặc, để Chệt xâm nhập hải phận bất cứ lúc nào chúng muốn? Đay là câu hỏi của dân Việt trong và ngoài nước.-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 11, 2005.

Chu' may` 5@,

Do^ng` y' vo*i' chu' 5@, chu' ma`y muo^n' thich' ai la` quye^`n cua? mo^i~ nguoi`, nhu*ng luo^n luo^n phai? da(.t quye^`n lo*.i cua? 80 trie^.u da^n VN tre^n he^t', va` phai? tim` hie^u? nhie^`u chie^`u huong' khac' nhau, du*ng` bao gio` nghe CS tuye^n truye^`n mo^.t chie^`u !! Chuc' chu' ma`y may man !

Da.o na`y chu' ma`y kho^ng con` hay chu*i? the^` (ditme) nu*a~, ra^t' to^t'!! Chu' ma`y ne^n nho*' rang` "Tu* cach' la` kim cu*o*ng, no' ca (t' du*o*.c ta^t' ca? nhu*ng~ thu*' ngo.c khac'". Chu*i? the^` chi? bie^u? lo^. su*. ha. ca^p' cua? minh`, kho^ng la`m ai so*. ca? !!

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 11, 2005.


Moderation questions? read the FAQ