Lá Thư Vơ Văn Kiệt Kêu Gọi: Thảo Luận Dân Chủ Cả Nước

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lá Thư Vơ Văn Kiệt (?) Kêu Gọi: Thảo Luận Dân Chủ Cả Nướcbr>
HANOI -- “Đổi cách tiến hành Đại hội Đảng ở Việt Nam?” là nhan đề một bản tin trên BBC hôm 2-3-2005, cho thấy một dấu hiệu lạ lùng: kêu gọi “thảo luận dân chủ toàn dân và công khai” lại xuất phát từ chính nội bộ cấp cao nhà nước CSVN. Bản tin viết như sau.
Một bức thư được coi là của cựu thủ tướng Việt Nam Vơ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đề nghị thay đổi cách tiến hành đại hội đảng lần thứ 10 sao cho dân chủ hơn.
Bức thư mà hiện chưa được kiểm chứng là có phải do ông Vơ Văn Kiệt viết hay không đă nêu ra một loạt đề nghị để ‘đại hội X phải là đại hội tạo ra được bứt phá, mở ra một giai đoạn mới đưa đất nước đi tới’.
Một bản lưu hành trên Internet của bức thư này có ghi ngày 11 tháng 1 năm 2005 và nơi gửi đi là TP Hồ Chí Minh.
Trả lại quyền cho đại hội
Về nội dung các điểm chính trong bức thư, sau phần khá dài bày tỏ lo lắng về cách tiến hành các đại hội đảng VIII và IX và khẳng định nguyên tắc ‘tập trung dân chủ’ vốn có từ thời Lênin, tác giả nay đề nghị:
“Kiên quyết chuẩn bị và triển khai các bước của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng theo đúng tinh thần “cơ quan lănh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc”.
“Nâng cao uy tín và vai tṛ Tổng bí thư trong toàn Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc trực tiếp bầu TBT, bầu trực tiếp Ban kiểm tra trung ương đảng…”
Trực tiếp, công khai và dân chủ
Tác giả lá thư cho rằng cần giảm số ủy viên trung ương đảng đi một phần ba hay một phần tư và nhận định rằng trên thực tế, t́nh trạng hiện nay là ‘Bộ Chính trị gần như trở thành cơ quan cấp trên của Ban chấp hành Trung ương’ và coi như thế là ‘không đúng nguyên tắc tổ chức ghi trong điều lệ đảng là BCHTƯ là cơ quan cao nhất của Đảng điều hành công việc giữa hai kỳ đại hội’.
Về phần đất nước và vai tṛ những người ngoài đảng, lá thư này yêu cầu ‘Tổ chức thảo luận dân chủ và công khai trong toàn dân về một số vấn đề trọng đại của đất nước để nắm bắt kịp thời lợi thế và cơ hội hiện nay, đối phó thắng lợi với mọi thách thức. Đặc biệt tranh thủ trí tuệ và lấy ư kiến cuả nhân dân đối với nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng’.
Tác giả bức thư cũng đưa ra quan điểm có thể coi là khác với những văn kiện chính trị chính thức từ trước tới nay ở Việt Nam rằng ‘vai tṛ tiên phong của ĐCS không đồng nghĩa với nắm lấy quyền của người đứng đầu’, và cho rằng ‘Đảng giữ vai tṛ hạt nhân trong lănh đạo chứ không nhất thiết phải là người đứng đầu’.
Một số ư kiến về lá thư
Về tác giả của bức thư, ngoài các diễn đàn và trang thảo luận trên mạng Internet, có đài Châu Á Tự do (RFA) ở Hoa Kỳ nói là cựu thủ tướng Vơ Văn Kiệt.
Đài RFA cũng phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính, một nhân vật cách mạng lăo thành nhưng sau trở thành người bất đồng chính kiến với nhà nước Việt Nam, về lá thư này.
Ông Trần Khuê, một nhân vật bất đồng chính kiến khác tại Việt Nam th́ nhận định về lá thư này là 'Nêu những vấn đề có ư nghĩa nhưng trên thực tế không giải quyết được'.
Về một chi tiết là chuyện bầu đại biểu đi dự đại hội đảng, ông Trần Khuê nói: 'Khi người ta giao phiếu cho mọi người, họ đều bí mật đánh dấu. Nếu anh không bỏ theo dự kiến của Ban trù bị người ta sẽ cho anh là kém ư thức về tổ chức'. Theo ông, bầu cử ở Việt Nam cần phải có giám sát quốc tế mới được.
Hiện chưa thấy báo chí Việt Nam đưa tin ǵ về tính thực hư của lá thư nói là của ông Vơ Văn Kiệt. Tuy nhiên, hiện tượng các nhân vật cách mạng lăo thành, các cựu lănh đạo ĐCSVN viết thư, hồi kư v.v. và phát biểu không qua các kênh chính thức không phải là hiếm có từ trước tới nay.
Một lá thư khác được coi là của ông Vơ Văn Kiệt cũng xuất hiện năm 1995. Ngoài ra c̣n có các cuốn hồi kư được coi là của cựu tướng Trần Độ, cựu thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, cựu lănh đạo Hoàng Tùng v.v. xuất hiện tại Việt Nam và phổ biến trên mạng Internet.
Đại hội ĐCSVN lần 10 dự kiến sẽ họp vào năm 2006 nhưng các cuộc họp bầu chọn đại biểu đi dự ĐH Toàn quốc bắt đầu từ giữa và cuối năm 2005.
Đọc xong bản tin trên của BBC, người đọc có thể thấy nhiều nghi vấn hơn: có phải ông Kiệt đang đ̣i hỏi dân chủ? Đặc biệt, bản tin trên không có lời b́nh luận từ các giới chức đang cầm quyền. Tuy nhiên, ư kiến của GS Trần Khuê, một nhà hoạt động dân chủ, nêu rằng các cuộc bầu cử cần có giám sát quốc tế th́ hiển nhiên là điều chưa từng xảy ra các nước thành tŕ cuối cùng của chủ nghĩa CS -- Bắc Hàn, Cuba, Hoa Lục, VN. C̣n như bỏ phiếu mà có ghi dấu theo dơi th́ khỏi cần bầu làm chi.
Một điều ghi nhận thêm, nếu ông Kiệt đ̣i “thảo luận dân chủ toàn quốc, công khai” th́ có sự điều hợp nào của công an hay không, bởi v́ khi một sĩ quan công an chủ tọa một buổi thảo luận trong khu phố th́ nghị tŕnh và kết quả chắc chắn sẽ y hệt như mấy chục năm nay. C̣n vai tṛ Việt kiều sẽ thảo luận ra sao? Chủ tọa hội thảo sẽ là các đại sứ CSVN, hay là các cộng đồng địa phương?

Càng gần dến dại hội dảng csvn lần thứ X, nội t́nh trong dảng csvn càng khốc liệt; mà nguyên nhân sâu sa vẫn là những dấu dá phe phái kịch liệt diễn ra trong nội bộ dảng csvn; chỉ tính riêng từ tết ất dậu 2005 dến thời diểm bây giờ; hàng loạt dơn thư từ tất cả các cấp trong và ngoài dảng dă tố cáo những kẻ dang lănh dạo và kiểm soát dảng csvn hiện nay thực chất là những bè nhóm lưu manh chính trị, thực chất chưa từng là dảng viên dảng csvn; dang tồn tại và thao túng chính trị VN; rắp tâm bán nước cho Trung quốc; diển h́nh là dơn thư của 3 vị lăo thành CM ở miền nam tố cáo lê dức anh chưa 1 ngày vào dảng dă leo lên dến chức chủ tịch nước và nguyên là cai phu dồn diền của chế dộc cũ. Tiếp theo dó là lá thư dài 09 trang của ông vơ văn kiệt nguyên TT việt nam; kêu gọi trừng trị tổng cục 2; dem lê dức anh ra toà cùng dề nghị cho các dảng viên dược bầu và ứng cử tự do tại các cấp.... (như vậy là ông vơ văn kiệt dă khảng dịnh ngay trong nộ bộ dảng csvn 60 năm qua cũng chưa hề có tự do, )-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 03, 2005

Answers

Response to LĂ¡ Thư Võ Văn Kiệt KĂªu Gọi: Thảo Luận DĂ¢n Chủ Cả Nước

Thư của Cựu Thủ Tướng Vơ Văn Kiệt gửi Bộ Chính Trị ĐCSVN

Thư của Cựu Thủ Tướng Vơ Văn Kiệt gửi Bộ Chính Trị ĐCSVN

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 03, 2005.


Response to LĂ¡ Thư Võ Văn Kiệt KĂªu Gọi: Thảo Luận DĂ¢n Chủ Cả Nước

Audio phỏng vấn cũa đài RFA:::Nhận định nhà văn Hoàng Tiến về bức thư của cựu TT Vơ Văn Kiệt

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), March 03, 2005.

Response to LĂ¡ Thư Võ Văn Kiệt KĂªu Gọi: Thảo Luận DĂ¢n Chủ Cả Nước

NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG, HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG

RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 03, 2005.


Response to LĂ¡ Thư Võ Văn Kiệt KĂªu Gọi: Thảo Luận DĂ¢n Chủ Cả Nước

NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG,
HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG
RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 03, 2005.

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 03, 2005.

Response to LĂ¡ Thư Võ Văn Kiệt KĂªu Gọi: Thảo Luận DĂ¢n Chủ Cả Nước

Lại thêm một màn lừa dối bịp bợm che mắt thế giới và bọn vịt kiều ngu dốt, đây chẳng qua là cảnh b́nh quốc gia rượu cộng sản.

Hỡi bọn Vịt Kiều nếu có ngon hăy trả lại quốc tịch, giấy tạm dung của các nước tự do mà về phục vụ bọn CSHN, đừng làm như bọn NCK,PD, Elvis P hô hào thiên hạ hợp tác với CSHN những vẫn ôm chặt cái quốc tịch Mỹ.-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 03, 2005.


Moderation questions? read the FAQ