Ðêm Nay Bác Không Ngủ by Chí Bụa

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ðêm Nay Bác Không Ngủ

Thằng chí bụa mất dậy
Thiệt là giống vẹm hôi
Đem Bác ra làm mồi
Rồi vạch cu Bác hửi

Tau thì không buồn chửi
Lỗ đít mùi rắm to
Xịt vào mũi mày đó
Tha hồ mà khoái lạc

Xong rồi tau đem Bác
Ra vẽ hình biểu dương
Bác đau khổ liệt giường
Dạng chân hai háng nằm

Mặt Bác đầy hờn căm
Rên từng cơn ngắn một
Vì chí bụa ngu dốt
Như cua cứ bò ngang

Mò đít Bác phân vàng
Mùi hôi thối lồng lộng
Nó nhe răng há họng
Quay múa nhảy lòng vòng

Thổn thức cả nổi lòng
Bác nhìn nó hỏi nhỏ:
- Mày làm chi thế hử?
- Mày có bị điên không?

- Bác cứ việc ngủ ngon
- Bác ơi đừng thắc mắc
Bác bảo: “Cái con c...”
“Mặt mày như cái l...”

Chí bụa vội liếm trôn
Kẻo Bác giận thì khốn
Mũi nó thơm mùi địt
Vì Bác đánh rắm hoài

Đêm nay hãy còn dài
Bác lại hay ngứa dzái
Chí bụa thôi mộng mị
Bô đâu mà gánh đi

Bỗng chí bụa rên rỉ ...
Bác đẩy cu đít mình
Rồi liên tưởng chị Định
Chòm râu im phăng phắc

Mùi cu bác nồng nặc
Chí bụa rên giời ơi
- Rách lỗ đít cháu rồi
- Bác ơi, mời Bác ngủ

- Mày ngu qúa thằng con
Được chơi "cà ông giặc"
Còn to mồm phét lác
Tao đây không hài lòng

Nó bực, vội kể công
- Cháu đâu có lưng chừng
Chỉ sợ Bác muốn tiểu
Thì thật là khó khăn

Nghe thế Bác chơi khăm
- À thì mày sợ ướt
Nhỡ tao bắn vào ruột
Nên hối thúc cho mau

Thằng chí bụa đớn đau
Cục tác như gà đồng
Rồi đau khổ ôm mông
Rủa thầm tiên sư Bác

Đêm nay sướng rồi đó
Nên Bác không buồn ngủ
Vì một lẽ thường tình
Đít chí bụa mất ... trinh-- goof van goor (goofy@willy.net), March 02, 2005

Answers

Response to Ðêm Nay Bác Không Ngủ by Chí Bụa

m Nay Bc Khng Ngủ

Thằng ch bụa mất dậy
Thiệt l giống vẹm hi
Đem Bc ra lm mồi
Rồi vạch cu Bc hửi

Tau th khng buồn chửi
Lỗ đt mi rắm to
Xịt vo mũi my đ
Tha hồ m khoi lạc

Xong rồi tau đem Bc
Ra vẽ hnh biểu dương
Bc đau khổ liệt giường
Dạng chn hai hng nằm

Mặt Bc đầy hờn căm
Rn từng cơn ngắn một
V ch bụa ngu dốt
Như cua cứ b ngang

M đt Bc phn vng
Mi hi thối lồng lộng
N nhe răng h họng
Quay ma nhảy lng vng

Thổn thức cả nổi lng
Bc nhn n hỏi nhỏ:
- My lm chi thế hử?
- My c bị đin khng?

- Bc cứ việc ngủ ngon
- Bc ơi đừng thắc mắc
Bc bảo: Ci con c...
Mặt my như ci l...

Ch bụa vội liếm trn
Kẻo Bc giận th khốn
Mũi n thơm mi địt
V Bc đnh rắm hoi

Đm nay hy cn di
Bc lại hay ngứa dzi
Ch bụa thi mộng mị
B đu m gnh đi

Bỗng ch bụa rn rỉ ...
Bc đẩy cu đt mnh
Rồi lin tưởng chị Định
Chm ru im phăng phắc

Mi cu bc nồng nặc
Ch bụa rn giời ơi
- Rch lỗ đt chu rồi
- Bc ơi, mời Bc ngủ

- My ngu qu thằng con Được chơi "c ng giặc"
Cn to mồm pht lc
Tao đy khng hi lng

N bực, vội kể cng
- Chu đu c lưng chừng
Chỉ sợ Bc muốn tiểu
Th thật l kh khăn

Nghe thế Bc chơi khăm
- th my sợ ướt
Nhỡ tao bắn vo ruột
Nn hối thc cho mau

Thằng ch bụa đớn đau
Cục tc như g đồng
Rồi đau khổ m mng
Rủa thầm tin sư Bc

Đm nay sướng rồi đ
Nn Bc khng buồn ngủ
V một lẽ thường tnh
Đt ch bụa mất ... trinh


-- goof van goor (goofy@willy.net), March 02, 2005
Post lại cho goof van goor (goofy@willy.net), March 02, 2005

-- (test@test.test), March 02, 2005.

Moderation questions? read the FAQ