Sau Cuộc chiến Bắc Nam ! Xin hỏi ai là người chiến thắng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nói nhăn nói cuội nói trực tiếp luôn đi

Đảng ta đó trăm tay ngh́n mắt đảng ta đây xương sắt da đồng Đảng đẩy ta cuộc đời lưu vong ! Đảng hỏi ta trọn vẹn tấm ḷng Việt Nam !

F.. Đảng

Ngày hôm nay Đảng đă làm ǵ cho dân tộc Việt ? Đảng có c̣n chống Mỷ nữa hay không ? tại sao ? v́ em là sinh viên ban nghiên cứu lịch sữ Đảng

Cầy Hương

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), March 02, 2005

Answers

Response to Sau Cuộc chiến Bắc Nam ! Xin hỏi ai lĂ  người chiến thắng

http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 02, 2005.

Response to Sau Cuộc chiến Bắc Nam ! Xin hỏi ai lĂ  người chiến thắng

Dang CSVN khong chong My ma chong nhung ten xam luoc giet nguoi

-- sun (lanhdiensatthu84tcn@yahoo.com), March 02, 2005.

Response to Sau Cuộc chiến Bắc Nam ! Xin hỏi ai lĂ  người chiến thắng

"Dang CSVN khong chong My ma chong nhung ten xam luoc giet nguoi"

Như vậy dân MNVN là quân xâm lược MNVN? nói ngu như ḅ.-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 02, 2005.

Response to Sau Cuộc chiến Bắc Nam ! Xin hỏi ai lĂ  người chiến thắng

Trong cuoc chien VN NUOC My thang,dang CSVN thang,dan toc Viet-Nam thua.Trong tuong lai,trong cong cuoc dau tranh chinh tri ,kinh te nguoi chien thang se la dan toc Viet Nam.

-- Lucius Nguyen (Lucius@hotmail.com), March 02, 2005.

Response to Sau Cuộc chiến Bắc Nam ! Xin hỏi ai lĂ  người chiến thắng

Hỏi rất hay!

Theo tôi th́ thằng Trung quốc thắng đậm v́ bắt tay được với US thông thương mậu dịch thoát ra khỏi coi đường bế tắc về kinh tế của CNCS. C̣n anh US cũng thắng v́ có bỏ đi VNCH với 25 triệu dân để bắt tay với anh bạn trung quốc có cả tỉ dân 1 thị trường khổng lồ để làm ăn kéo kinh tế mỹ ra khỏi thời kỳ tŕ trệ của thập niên 70. Ngoài ra th́ mấy thằng chăn ḅ, thiến heo, cơ hội và dốt nát cũng thắng. Mới ngày nào chiến đấu với cái xà lỏn khẩu AK và khẩu súng nước treo ṭng teng v́ không có khả năng mua nổi quần x́ líp. Nay đă trờ nên cán bộ này, cán bộ kia, ông này, ông kia ở nhà lầu, đi xe hơi, nhậu rượu ngoại, đếm tiền dollard...

Cuối cùng th́ chỉ có dân VN là thua thảm bại. 2, 3 triệu người chết, 2 triệu người khác lưu vong v́ chiến tranh và sự trả thù giai cấp và tư tưởng 1 các ngu xuẩn của cộng sản hà nội. Để đưa dât nứoc VN đến sự tồi tàn và tụt hậu về mọi mặt. Đặc biệt là sau chiến tranh, con người VN đă bỏ rơi mọi thứ từ đạo đức, ư thức vệ sinh, sự tự giác, văn minh trong cuộc sống lẩn cả ư thức dân tộc và tự hào dân tộc để đi theo cuộc cách mạng bao tử do nhà nước quản lư và lănh đạo. Kế đến là sự thua cuộc khổng lồ của ư thức hệ cộng sản và mô h́nh XHCN. Qua mười mấy năm xây dựng CNXH ở VN, đảng cộng sản VN đă phải chào thua các chủ nghĩa XH lố bịch và ngu xuẩn của ḿnh. Lên đường xếp hàng ra nuớc ngoài để ăn mày viện trợ tư bản đồng thời khôi phục lại nền kinh tế tư bản theo h́nh thức thị trường tự do của miền nam để cứu lấy sự suy sụp về kinh tế của CNXH.

Đảng cộng sản VN thắng đậm, nhưng chủ nghĩa XH và chủ nghĩa cộng sản đẫ thua cuộc. Bằng chứng ngày nay các đảng viên cộng sản, tuy là sinh hoạt theo h́nh thức đảng cộng sản, nhưng thực chất là tập họp của những tay quân phiệt + tài phiệt đỏ đang lủng thao túng và lủng đoạn kinh tế VN để vơ vét tiền của vào túi riêng.

Trước năm 1975: Có địa chủ, có ông chủ, có đầy tớ, có đĩ điếm, có nhạc vàng.

Sau năm 2005: ở VN cái ǵ trước 75 cũng đều có cả, có thêm cả từng lớp nô lệ cho quốc tế dưới cái mác "xuất khẩu lao động" và "xuất khẩu cô dâu VN" nhưng đặc biệt những cái ǵ tồi tệ th́ sau 30 có đảng lănh đạo, nó lại trở thành càng tồi tệ gấp 100, gấp 1000 lần trước 1975. Vậy xin hỏi cả triệu cán binh bộ đội đă ngă xuống trong chiến tranh VN, họ hy sinh v́ cái ǵ vậy?

-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), March 03, 2005.Response to Sau Cuộc chiến Bắc Nam ! Xin hỏi ai lĂ  người chiến thắng

Hello Người tranh đấu lâu ngày mới gặp lại , anh khoẽ không ?

theo tôi :chiến binh cộng săn đă hy sinh chỉ v́ sự thiếu hiểu biết NGU xuẫn cũa chính họ

-- cayhuong (cayhuong@vietcong.ngu), March 05, 2005.


Moderation questions? read the FAQ