Những Kẻ nh Mất Lng Tm

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Những Ngời nh Mất Lng Tm-- (Viet Nhan @ FILSONS.Net), March 02, 2005

Answers

Response to Những Kẻ Ðánh Mất Lýõng Tâm

Bi viết sặt mi cộng sản.

Hiện tnh đất nước CHXHCN by giờ :

Dn on hận, Chệt cộng c thể xm chiếm bất cứ lc no v chng kiểm sot ton bộ CSHN từ hnh chnh,cng an, qun đội ngoi ra cn khng kể xiết bọn nằm vng.

CSHN họ c biết tương lai của họ ra sao chưa?

Bọn Chệt c giữ họ để tiếp tục bc lột dn nữa khng?

Bọn CSHN c thể giữ được ci mạng ch m của chng khng?

Chnh v sự lo sợ ny m chng đ bỏ ra trn 100 triệu đn cho nghị quyết 36 để mua chuộc một số người Việt để m lủng đoạn sự đon kết chống cộng, si dục những người nhẹ dạ gip đỡ chng.

Hỡi những người ngy thơ đần độn, những người nhận tiền của bọn c quỷ, đồng tiền cướp bc của dn, của những em nhỏ, những thiếu nữ phải lm đĩ điếm mang ngoại tệ về cho chng, hy đọc lại những ti liệu đầy dẫy trn Web do người ngoại quốc, người Việt quốc gia lẫn cộng sản để thấy sự tn nhẫn, d man , tro trở, lừa đảo của bọn CSHN. Lương tm của cc người ở đu, cc người c lương tm khng?

Ton thể người Việt trong cũng như ngoi điều đi hỏi " cng l

Đi hỏi Cng l c gọi l trả th khng?

Sau đệ nhị thế chiến bọn tội đồ Pht Xt Đức, Nhật, bị xt xử.

Sau khi LHQ can thiệp vo Min bọn Kmer đỏ bị xt xử.

Sau vụ diệt chủng ở Balkan bọn tội đồ bị mang ra xt xử.

Rồi bọn Taliban, bọn Saddam cũng lần lượt bị đem ra xt xử.

C thằng Việt Nam no dm tuyn bố l LHQ cng cc nước tự do l trả th khng? Hở bọn mất lương tri!-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 02, 2005.

Response to Những Kẻ Ðánh Mất Lýõng Tâm

NƯỚC VIỆT NAM L MỘT, DN TỘC VIỆT NAM L MỘT

SNG C THỂ CẠN, NI C THỂ MN

SONG CHN L ẤY, THẰNG PHẠM VĂN ĐỒNG CI MẶT XUỐNG

K GIẤY DNG ĐẤT CHO BỌN TẦU

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 02, 2005.


Response to Những Kẻ Ðánh Mất Lýõng Tâm

Bai Viet qua sau sac va qua dung. Cam on anh Viet Nhan da chiu khoi duyet va post bai

-- (Sau Bi Da @ Sai Genh .Net), March 03, 2005.

Moderation questions? read the FAQ