moi cac bac va anh BO 4 ....ghe tham que ..Baclieu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

http://www.vuonchimbaclieu.com/vietnam/attraction.html

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 01, 2005

Answers

LŨ VC HẢI QUAN VẪN CN HẠCH SCH V GY PHIỀN PHỨC CHO

B CON VIỆT KIỀU TẠI CC PHI TRƯỜNG Ở VN ĐỂ KIẾM TIỀN HỐI LỘ

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 01, 2005.


Xin nhấn vo:Vờn chim Bặc Liu.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 01, 2005.

Khoẻ không BạcLiêu? Bà xã đập bầu chưa sao chưa nghe nói gì hết vậy?

Lần đầu tiên trong đời mới nhìn thấy hình ảnh Bạc Liêu. Đọc cái đoạn nói về vườn nhãn Bạc Liêu thấy hấp dẩn quá. Cám ơn BạcLiêu đã cho cái Link.

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), March 02, 2005.

hiihii ddap rui ..con trai ddo anh BO 4 ....em co hua trong forum ..khi ba xa ddap bau se xu*? dung UNICODE... ma toi bay gio van chua lam ...sorry ba con ..

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 02, 2005.

Herzlichen Gluechwunsch. CTHN versucht zu verstehen. Der ist neugierig und blemblem. Er hat keine Chance. Ich schreibe nun so. Er i eisem Flachezumsaufen. Er i blemblem. Du verstehst? Baclieu.

-- (test@test.test), March 02, 2005.


CTHN, Verstehst Du Spass? Baclieu kennt es auch.

-- (test@test.test), March 02, 2005.

hi TEST ... der ist einfach ein dummer HUND ...

der Vas cleaner ist ein Gutbekannte von mir ... auf meinen wnsch ghet er sofort ein ... keine sorge ....

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), March 02, 2005.


Congratulations! Chc mừng BạcLiu c thm một member trong gia đnh!

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), March 03, 2005.

Moderation questions? read the FAQ