Khóc Hồ Chủ Tịch.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Có bài thơ này kiếm hoài không được. Xin quư vị nào biết xin chỉ dẫn. Thành thật cảm ơn. Bài thơ này được ai làm năm 1968 hay 1969.
Tôi chỉ nhớ vài câu.

Khóc Hồ Chủ Tịch.

Ông vội chết nghĩ thưong ông thật.
Sinh phùng thời tử, bất phùng cơ.
C̣n đương dở một ván cờ.
Nữa chừng bỏ cuộc, bây giờ tính sau?


Sau đó không nhớ hết. Chỉ nhớ thêm 2 câu.

Ông muốn xoay trái đất thật nhanh.
Hung tinh sa xuống cơi trần.


-- (ho-chu-tich-ngủm@yahoo.com), March 01, 2005

Answers

Response to KhĂ³c Hồ Chủ Tịch.

Có bài thơ dưới đây kiếm hoài không được.
Quư vị nào biết xin chỉ dẫn. Thành thật cảm ơn.
Bài thơ này được ai làm năm 1969 hay 1970 ǵ đó..
Tôi chỉ nhớ vài câu.

Khóc Hồ Chủ Tịch.

Ông vội chết nghĩ thưong ông thật.
Sinh phùng thời, tử bất phùng cơ.
C̣n đương dở một ván cờ.
Nữa chừng bỏ cuộc, bây giờ tính sao?
Post lại.



Sau đó không nhớ hết. Chỉ nhớ thêm 2 câu.

Ông muốn xoay trái đất thật nhanh.
Hung tinh sa xuống cơi trần.
...............................................................................................

-- (ho-chu-tich-ngủm@yahoo.com), March 01, 2005.

Response to KhĂ³c Hồ Chủ Tịch.

Vinh quang Tổ quốc chúng ta Nước Việt nam dân chửi cộng ḥai! Vinh quang Hồ Chó Minh, chó của chúng ta ngàn năm sống măi trong quần chúng ta Quyết chiến quyết thắng, cờ đỏ sao vàng chùi đít vẹm

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 01, 2005.

Response to KhĂ³c Hồ Chủ Tịch.

Sau khi Bac Viet xa^m chie^m' mie^`n Nam 1975, CSan? ba(t' da^n mie^`n Nam nha` nha` de^`u phai? treo hinh` HCM, sau da^y la` hai ca^u tho* nguoi` da^n mie^`n Nam truye^`n mie^n.g :

"Da.i tha(ng' lo*.i anh? bac' Ho^` lo^n.g kie^ng', Do*.i tha(ng' la.i lie^.ng co^ng' anh? gia` Ho^`"

Tha^.t mia? mai cho che^' do^. CSan? BacViet! Nha^n da^n mie^`n Nam da~ bi. ep' buo^.c la`m nhu*ng~ tro` he^`.

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 01, 2005.


Response to Khóc Hồ Chủ Tịch.

Sau năm 75 dân MNVN có câu đố mà mấy thằng vẹm ngố thằng nào cũng trả lời được mặc dù chúng ngu.
 1. Trên núi có ai?

  Tiên

 2. Trong chùa có ai?

 3. Trong nhà thờ có ai?

  Cha

 4. Trong nhà có ai?

  Bác Hồ



  -- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 01, 2005.

Response to KhĂ³c Hồ Chủ Tịch.

CHÁU KHÓC BÁC HỒ KÍNH YÊU

Bác hồ tôi vô vàn kính yêu
Vân vê đâ`u bác môĩ buổi chiều
Gọi tên bác bên trong nhà tiểu
Khóc ḍng nước đái kiếp cô liêu

Thương bác tôi lắc biết bao nhiêu
Lau đi ḍng lệ cho mỹ miều
Nhét bác vô quần tôi nhẹ biểu
"Bác nằm đây nhá, cháu đi tiêu "

Nằm ở trong quần bác cao siêu
Thấy nhà cầu nữ gái yêu kiều
Bác khều tôi nhẹ: "Cháu có hiểu ? "
"Nhu cầu cách mạng phải ra chiêu"

Khốn nỗi tôi là thứ chậm tiêu
Lời bác tôi đâu có hiểu nhiều
Vỗ bác tôi chiều mức tối thiểu
"Bác ngủ đi mà đư`ng có kêu!"



-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 02, 2005.


Moderation questions? read the FAQ