Xa đất nước mới thấy đất nước trong ḷng ḿnh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xa đất nước mới thấy đất nước trong ḷng ḿnh Câu này mới đọc thấy hay hay .

ĐVCSVN sẽ rất khoái chí khi nói ra nổi ḷng thầm kín của ḿnh. V́ chỉ có những kẻ bỏ nước ra đi th́ luôn nhận thấy một nổi nhớ canh cánh quê hương trong ḷng. C̣n các vị Đảng Viên csvn từ cóc nhái đến trung ương Đảng đang sống ở vn th́ làm ǵ có cái nổi nhớ đó. Một minh chứng rất cụ thể, v́ nếu họ luôn nghĩ đến quê hương th́ đất nước Việt Nam đâu có đắm ch́m trong nghèo đói lạc hậu. Để rồi con người Việt Nam lại luôn đối diện với sự lầm than ? Thêm một dẫn chứng khác nữa là chỉ có người Việt Tị Nan đang sống tai Hải Ngoai mới thấy mũi ḷng, chua xót, nhục nhă khi biết giá trị nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam rẻ mạt. Chứ mấy vị Đảng Viên csvn có bao giờ thấy nhục nhă khi danh dự người Việt Nam bị ngoại nhân chà đạp như thế bao giờ đâu. Họ không chỉ thế mà công khai thành lập nhiều công ty, tổ chức tư vấn sao cho gái Việt. được bán ra nước ngoài càng nhanh, càng tốt.

Bằng Chứng CSVN Cho Phép Tổ Chức Bán Phụ Nữ Cho Người Ngoại Quốc

http://www.mr-cupid.com/Ladies.html

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 28, 2005

Answers

Response to Xa đất nước mới thấy đất nước trong lĂ²ng mình

Mot phu nu Viet dep nhu vay phai ket hon voi mot thang Chet giong nhu con heo ham.That la kha o,toan dan hay nghi cho ky va sau sac di de hieu van de.

-- Lin Ho (Lin@hotmail.com), March 01, 2005.

Response to Xa đất nước mới thấy đất nước trong lĂ²ng mình

NHỜ ƠN CHÓ VÀ ĐẢNG, HÀNG NGÀN TRẺ THƠ VÀ PHỤ NỮ VN ĐĂ ĐƯỢC XUẤT CẢNG

RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ LÀM NÔ LỆ T̀NH DỤC CHO BỌN NGOẠI BANG

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 01, 2005.


Response to Xa đất nước mới thấy đất nước trong lĂ²ng mình

kho^ng bie^t' te^n 5@@@@@ co' ho.c hanh` gi` kho^ng ma` sao ngu qua' ! Hay~ tu*. hoi? ta.i sao da^n Viet minh` de^`u muo^n' vuo.t bie^n hoa.c tim` cach' thoat' ra nuoc' ngoa`i (la^y' cho^ng` ngoa.i quo^c') ?? Vi` nha^n da^n da~ chan' ghe't che^' do^. CSan? phai? kho^ng ? Ta.i sao 1000 nam do^ ho^. cua? gia.c Ta^`u va` 100 nam do^ ho^. cua? gia.c Ta^y chu*a he^` xay? ra nhu* va^.y ???

Hoi? tu*c' la` tra? lo*`i !

-- saigon (saigon@hcm.vnn.vn), March 01, 2005.


Moderation questions? read the FAQ