Chu? Nghia~ CS De^n' VN Nhu* The^' Na`o ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin mo*`i quy' ba.n vao` : www.thongluan.org/vn do.c ba`i "Chu Nghia~ CS De^n' VN Nhu* The^' Na`o ?" cua? Nguyen Gia Kie^ng?, mo^.t ba`i vie^t' ra^t' co' gia' tri.

Sau da^y la` doa.n ke^t' :

"O*? mo^.t mu*c' do^. na`o do' co' the^? noi' chinh' Ho Chi Minh, va` chu? nghia~ Lenin ma` o^ng du nha^.p da~ khie^n' nguoi` VN ta`n sat' la^n~ nhau va khai sinh ra la^.p truong` cho^ng' co^n.g ta.i Viet Nam. Mo^.t la^`n nu*a~ chung' ta tha^y' ro~ su*. cha^.m tie^n' ve^` tri' tue^. cua? Cha^u A' noi' chung va` VN noi' rie^ng : Say me^ mo^.t ho.c thuye^t' ma` chinh' nguoi` sang' ta.o ra no' da~ tu*` bo?.

Ba`i ho.c ma` chung' ta ca^`n rut' ra la` mo^.t da^n to^.c kho^ng co' tu* tu*o*ng? kho^ng khac' mo^.t nguoi` mu`, kho^ng va^p' nga~ cac'h na`y thi` cung~ va^p' nga~ cach' khac'".

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), February 28, 2005

Answers

Xin bấm vào:Nguyễn Gia Kiểng Bất cứ một cuộc chiến, một chính biến,một cuộc cách mạng . . . th́ sau khi thành công phải có sự ổng định, thưởng phạt, và phát triển về mọi mặt.

Sau khi lật đổ Nga Hoàng, Stalin với lũ bần cố nông ngu dốt không thể điều hành đất nước, để khoả lấp sự hứa hẹn với dân Nga Stalin đă dùng chiến tranh giải phóng những người anh em các nước khác để bắt dân Nga hy sinh mà quên đ̣i hỏi quyền lợi. (Hồ Chí Minh đă làm vậy, cho nên ngay khi chiếm được MBVN, Hồ đă lo xâm chiếm MNVN với câu "sẽ hy sinh tới người lính cộng sản cuối nếu cần để xâm chiếm MNVN").

Hồ Chí Minh (xin đọc kỹ về tiểu sử và quá tŕnh hoạt động của HCM) sau nhiều thất bại xin sỏ lạy lục từ Bảo Đại, thực dân xă hội Pháp và ngay cả Mỹ để xin một chức vụ ( có tài liệu Hồ xin hợp tác với Diệm nhưng bị từ chối) nhưng không thành nên Hồ đă đầu quân Stalin.

Tại Trung Hoa Mao Thạch Đông nổi lên đánh với Trưởng Giới Thạch và Stalin tập trung tài nguyên và vũ khí giúp Mao. Đấy là khúc quang lịch sử mà ít người giải thích là Hồ đă có thời gian ngồi chơi sơi nước không hoạt động, phải chi không có Mao th́ Hồ đă nhuộm đỏ VN trước 50 ( tuổi đảng Hồ hơn Mao).

Sau khi chiếm được MNVN, bọn CSHN đă xua quân đánh Miên và chọc giân Chệt nên có cuộc chiến 79, tất cả những cuộc chiến sau 75 là do CSHN không biết điều hành lănh đạo muốn dùng chiến tranh để bắt dân hy sinh thêm mà quên đ̣i hỏi quyền lợi bọn CSHN đă hứa.

Hăy nh́n VN sau 30 năm để thấy: bọn CSHN không đủ tài v́ toàn những loại ngu dốt nên không có tài sản để ban bố cho những bọn đầu trâu ủng hộ chúng nên đă bằng cách làm ngơ cho thuộc hạ cướp của giết người hiếp dâm, ăn hối hộ . . . .mà chúng gọi là bồi dưỡng ( giống như những tuồng "the Vikings, Conan, pirates of Carabian. . .).

Tóm lại chủ thuyết cộng sản đến VN đúng lúc Stalin muốn dùng chiến tranh để che lấp sự bất tài tạo dựng sự ấm no cho dân Nga qua bàn tay thằng chó đẻ Hồ tham quyền lợi cá nhân cùng bọn bần cố nông ngu dốt.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 28, 2005.


Nguoi` ta thuong` noi' :

"Ne^u' mo^.t the^? che^' sai la^`m thi` ta chi? ma^t' di mo^.t che^' do^., nhu*ng ne^u' mo^.t ne^`n giao' du.c hoa.c va(n hoa' sai la^`m thi` ta se~ ma^t' di ma^y' the^' he^. de^? xa^y du*n.g la.i"

Tha^.t nguy hie^m?, nuoc' Viet Nam hie^.n nay de^`u co' ca? hai : Mo^.t the^? che^' tho^i' na't va` mo^.t ne^`n van hoa' do^`i tru.y. Chu? nghia~ CSan? da~ su.p do^?, che^' do^. hie^.n nay chi? du*.a tre^n su*. lu*a` lo.c va` lu*u manh de^? cai tri. Chi? la`m gia^`u cho mo^.t so^' nho?, da^n chung' thi` la^`m than !

Phai? la^.t do^? ngay che^' do^. CS na`y !!!

-- nguoidan (nguoidan@yahoo.com), February 28, 2005.


http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), March 01, 2005.

Dit me,5 lồi mau quen qua day!

Thoi cộng sản Đông Dương cua ông cha 5 lồi cung ngu dot doi truy kem gi dau!thực dân Pháp no cam mo nha chua trong nuoc,nen Hồ Chết X́nh và bè lũ cha ông 5 lồi mở ra ban "cần vụ" kiếm chi em ta lam diem để phục vụ các tên ác quỷ cộng sản.

Con anh em 5 lồi bây giờ thi cong khai hoa,nen nha nha lam di diem, gái gọi cao cấp, ôm đủ kiểu đủ thế . . . .cai thoi ay gio van chua chua ma!

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 01, 2005.


Moderation questions? read the FAQ