Sound On PLS!!!Platters:::Daddy's Home:::Thanh Ha Hỡi! Con Tim Rướm Mu:::Tho Viet Khanh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Nhiếp Ảnh: Phạm Viết Bằng

Thanh Ha Hỡi! Con Tim Rướm Mu

Thơ: Việt Khanh           

 

 


   

Ha Bnh rồi sao dn ti vẫn khổ

Lao động quanh ma m chẳng ấm no

Những mi nh tranh xiu vẹo đứng trơ

Cơm rau khoai sắn, bữa khng, bữa c

 

Ha Bnh rồi sao dn ti vẫn khổ

n em thơ, thn cm cỏi xương nh

Gnh trĩu đường xa mắt mẹ yếu mờ

ổi chn gạo, mồ hi cha tun đổ

 

Tnh người đến trong cuộc đời khốn kh

Nghĩa hy sinh mang gắn b yu thương

Buổi tối đon vin hạnh phc lạ thường

Thấy con trẻ vui, lng sao sung sướng

 

Sng hm đ tiễn chồng đi biển sớm

Vợ no hay l buổi cuối gặp nhau

n trẻ thơ cn m mi giấc su

u no kịp ni ln lời từ biệt

 

Sng hm đ trời sng m biển lặng

Lưới tung xa đn c nhảy lao xao

Sng bỗng ầm vang chim hoảng bay cao

Giặc hung dữ trn vo thuyền bắn giết

 

Sng hm đ nước cuồn cuộn siết

Thy người nằm mắt mở trừng căm

Hận ai đy? Lũ giặc ngoại xm?

Hay lnh đạo một phường bn nước !

 

Sng hm đ đất trời bật tiếng

Vợ go chồng con khc ku cha

Lo tm con nước mắt chan ha

Thanh Ha hỡi! Con tim rướm mu !

 

 -- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 26, 2005

Moderation questions? read the FAQ