X-----in fwd cho Dang VietTan/Hcm va` Hanoi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

(FWD)

Response to NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Không Thay Đổi. Chúng Ta Phải L m Gì Để Thay đổi Đi Chứ. Không Nên Ngồi Đây Chỉ Để Nói V Tranh Cãi Không Thôi.

Hãy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Các Bạn Ơi.

Hỡi qu vị trong nước.

Hy v tương lai của qu vị v con chu qu vị.

Xin đừng tiếp tay với bọn CHXHCN để tự hại mnh v hại kẻ khc.

Xin ton thể dn Việt hy lm như dn Ấn Độ đối với bọn thực dn Anh:

Đừng hợp tc, đừng ủng hộ ,đừng lập cng, đừng để chng m hoạt với chiu bi qun hạn th, qun qu khứ, xy dựng tương lai cho chng, khng tham gia hay gia nhập những tổ chức của chng.

Đừng trực tiếp chống chng để khỏi mang di hại nhưng c thể ph hoại chng ,ly gin chng, xi dục chng giết hại lẫn nhau.

Đối với bọn VC mọi hnh động giết chng điều được gọi l yu nước.

Lịch sử VN chưa bao giờ kết n một người v nước trừ gian diệt tặc.

Xin chuẩn bị. Khi thời cơ tới chng ta đồng lng vng ln lật đổ bọn cộng sản tham tn. Ngy tn cộng sản sắp điểm.

ĐỒNG BO TRONG NƯỚC LẠI CẦN PHẢI:

MI GƯƠM MI DAO, MUA SNG ĐẠN CỦA CI GỌI L " QUN ĐỘI NHĂN RĂNG" TCH LŨY.

IN TRUYỀN ĐƠN, RẢI TRUYỀN ĐƠN, VẠCH MẶT TỐ CO BỘ MẶT THỰC CỦA CI GỌI L XHCN VIỆT GIAN.

PH HOẠI CẤU CỐNG ĐƯỜNG X? CƠ SỞ CNG NGHỆ CỦA BỌN NH NƯỚC. XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TNH ĐI HỎI TỰ DO DN CHỦ.

YU CẦU BỌN NH NƯỚC H NỘI PHẢI TỪ CHỨC V GIẢI TN ĐẢNG CỘNG SẢN CNG CI GỌI L BỘ CHNH TRỊ TRUNG ƯƠNG.

LẬP TO N XT SỬ BỌN CNG AN NHĂN RĂNG V TN BỘ TRƯỜNG GIAN THAM BỘ CNG AN NHĂN RĂNG.

nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 09, 2004. --------------------------------------------------------------------------------

Ta hy nhn sự thật, trong một bi thread ti đọc c một bạn trẻ viết "chỉ c cộng sản mới lật đổ cộng sản" ti thấy đng.

ng b bảo "đắp chăn mới biết chăn c rận". Tất cả những ci thối tha của cộng sản khng do người quốc pht hiện, bộ mặt giả nhn giả nghĩa của Hồ Chết Xnh được khui ra trong "cng" khố của Lin X . . .hoặc những người cộng sản.

Bi Tn, Trần Độ, Gip, Khnh . . . c phải l cộng sản khng ? chnh bọn ny đ cho chng ta biết thm những "thm cung b ẩn" của ci triều đại gian c Hồ Tặc . . . Những lời tố co của họ lm bọn cộng sản ngậm đắng nuốt cay v khng thể đổ thừa l quốc gia ngụy tạo . . .Chnh những người cộng sản chuyn chnh đ hiểu cộng sản nn chống cộng tch cực nhất . . .Họ tự đặt họ vo hong cảnh một mất một cn với cộng sản.

Nước Việt Nam by giờ đang đi đến chỗ diệt vong v sẽ bị Tu Ph xm chiếm nay mai. Những người Việt Nam trong nước qu vị đ biết cộng sản l g rồi ! Trong th cộng ngoi th Tu Ph, hy vng ln đập tan bọn cộng sản.

Hy cng nhau "đnh Tu ct cộng nho".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 26, 2005.

-- Cheers :)))))))))))))))) :)))))))))))))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 26, 2005


Moderation questions? read the FAQ