Xin mời Ông TDT đọc qua.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

To Bác TDT.

Đánh vô.

Về xuất xứ th́ tôi không biết v́ nghe từ thủa nhỏ c̣n ư nghĩ đó là sự cộng hưởng.
<ol>
<li>
Vụ sóng thần vừa qua nói lên hiện tượng này,đợt sóng đầu tiên khi xẩy ra bởi cuộc động đất dưới đáy biển chỉ chừng một hai inch,rồi đợt này chồng lên đợt kia khiến vài vùng đă bị cơn sóng lên tới 20 feet tàn phá.
<li>
Trung Cọng dân số cao nên chúng áp dụng chiến thuật "biển người" tức lớp trước hy sinh cho lớp sau tiến lên,VC cũng áp dụng cách đánh này nên số người chết gấp 8-10 lấn QLVNCH.
<li>
Áp dụng trong chiến tranh dành đập lập tức người trước hy sinh để cho người sau dũng cảm hơn,kinh nghiệm hơn và dễ thành công hơn,thí dụ thời Phan Bội Châu CS và QG không phân biệt,thời VNCH CS và QG có thể hoà hợp nên nhiều người bị ru ngủ bởi hoà giải hoà hợp c̣n bây giờ 100% không.
<li>
Dân Việt Nam bị bọn CSHN cai trị độc tài sát máu nên rất câm phẩm,chuyện bán nước dâng biển,vụ ngư dân bị chệt giết,vụ CSHN làm ngơ lại c̣n ăn mừng t́nh hũu nghị 55 năm đó là cái thế " Sóng căm thù sau dồn sóng căm thù trước" hay nói lửa đổ thêm dầu,hiện tượng này đưa tới
</ol>
Tức nước vỡ bờ. Hay là Ngày tàn của bọn CSHN sắp điểm.
Kết quả.

Về xuất xứ th́ tôi không biết v́ nghe từ thủa nhỏ c̣n ư nghĩ đó là sự cộng hưởng.
 1. Vụ sóng thần vừa qua nói lên hiện tượng này,đợt sóng đầu tiên khi xẩy ra bởi cuộc động đất dưới đáy biển chỉ chừng một hai inch,rồi đợt này chồng lên đợt kia khiến vài vùng đă bị cơn sóng lên tới 20 feet tàn phá.
 2. Trung Cọng dân số cao nên chúng áp dụng chiến thuật "biển người" tức lớp trước hy sinh cho lớp sau tiến lên,VC cũng áp dụng cách đánh này nên số người chết gấp 8-10 lấn QLVNCH.
 3. Áp dụng trong chiến tranh dành đập lập tức người trước hy sinh để cho người sau dũng cảm hơn,kinh nghiệm hơn và dễ thành công hơn,thí dụ thời Phan Bội Châu CS và QG không phân biệt,thời VNCH CS và QG có thể hoà hợp nên nhiều người bị ru ngủ bởi hoà giải hoà hợp c̣n bây giờ 100% không.
 4. Dân Việt Nam bị bọn CSHN cai trị độc tài sát máu nên rất câm phẩm,chuyện bán nước dâng biển,vụ ngư dân bị chệt giết,vụ CSHN làm ngơ lại c̣n ăn mừng t́nh hũu nghị 55 năm đó là cái thế " Sóng căm thù sau dồn sóng căm thù trước" hay nói lửa đổ thêm dầu,hiện tượng này đưa tới
Tức nước vỡ bờ. Hay là Ngày tàn của bọn CSHN sắp điểm.
Yêu cầu Bác (nếu có dịp) TDT xài thử thêm <ol> và <li> như thí dụ bên trên. Bác nhớ mở <ol> và đóng </ol>
Xin Bác TDT chừa 1 space sau dấu chấm hay dấu phẩy.
Thí du.
 1. Trời đẹp. Tôi đi dạo.
     OK. Sau chữ đẹp có 1 Space 

 2. Trời đẹp.Tôi đi dạo.
     Khó đọc hơn v́ thiếu 1 Space sau chữ đẹp.

  To TDT.
  Trong Forum này tôi ủng hộ Bác TDT.

  -- (test@test.test), February 26, 2005

Answers

Response to Xin mời Ă”ng TDT đọc qua.

Xin lỗi quên đóng
Ciao.
Alles ist OK.

-- (test@test.test), February 26, 2005.

Response to Xin mời Ă”ng TDT đọc qua.

http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 26, 2005.

Response to Xin mời Ă”ng TDT đọc qua.

To TDT Dong y voi Test. Trong Forum nĂ y tĂ´i ủng há»™ BĂ¡c TDT.

-- (aaa11111@yahoo.com), February 27, 2005.

Moderation questions? read the FAQ