NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Khng Thay Đổi. Chng Ta Phải Lm G Để Thay đổi Đi Chứ. Khng Nn Ngồi Đy Chỉ Để Ni V Tranh Ci Khng Thi. Hy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Cc Bạn Ơi.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ti l người Việt Nam đang sống dưới chế độ Cộng Sản. Ti ni thật, c rất nhiều chuyện khng thể nhịn được nữa cc bạn ơi.Những chuyện khng ni th khng được, nhưng ni ra th mọi người đang sống tại Việt Nam cho ti l my muốn chết muốn cng an bắt hay sao m lại ni hả. Đng l sống m khng c quyền tự do ngn luận tự do bo ch v nhiều thứ khc nữa c lẽ kể ra th rất di... thật l bất cng, c khc g đang sống trong một nh t kh rộng một cht. Ti hy vọng cc bạn trn diễn đn ny khng nn ni v tranh ci nữa m mọi người hy đon kết lại lm điều g đ cho nhn dn Việt Nam m họ đang mong muốn nhưng khng dm ni ra.HY V VIỆT NAM M HNH ĐỘNG ĐI CC BẠN ƠI.VIỆT NAM SẼ THAY ĐỔI. VIỆT NAM SẼ THAY ĐỔI. VIỆT NAM SẼ THAY ĐỔI. VIỆT NAM SẼ THAY ĐỔI.

-- (doanchinhthuan2004@yahoo.com), February 26, 2005

Answers

Response to NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Không Thay Đổi. Chúng Ta Phải Làm Gì Để Thay đổi Đi Chứ. Không Nên Ngồi Đây Chỉ Để Nói Và Tranh Cãi Không Thôi. Hãy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Các Bạn Ơi.

Hỡi qu vị trong nước .Hy v tương lai của qu vị v con chu qu vị : Xin đừng tiếp tay với bọn CHXHCN để tự hại mnh v hại kẻ khc .

Xin ton thể dn Việt hy lm như dn Ấn Độ đối với bọn thực dn Anh :

Đừng hợp tc ,đừng ủng hộ ,đừng lập cng ,đừng để chng m hoạt với chiu bi qun hạn th ,qun qu khứ ,xy dựng tương lai cho chng ,khng tham gia hay gia nhập những tổ chức của chng .

Đừng trực tiếp chống chng để khỏi mang di hại nhưng c thể ph hoại chng ,ly gin chng ,xi dục chng giết hại lẫn nhau .

Đối với bọn VC mọi hnh động giết chng điều được gọi l yu nước .Lịch sử VN chưa bao giờ kết n một người v nước trừ gian diệt tặc .

Xin chuẩn bị .Khi thời cơ tới chng ta đồng lng vng ln lật đổ bọn cộng sản tham tn . Ngy tn cộng sản sắp điểm .

ĐỒNG BO TRONG NƯỚC LẠI CẦN PHẢI : 1- MI GƯƠM MI DAO, MUA SNG DẠN CỦA CI GỌI L " QUNB ĐỘI NHĂN RĂNG " TCH LŨY.

2- IN TRUYỀN ĐƠN, RẢI TRUYỀN ĐƠN VẠCH MẶT TỐ CO BỘ MẶT THỰC CỦA CI GỌI L XHCN VIỆT GIAN

3- PH HOẠI CẤU CỐNG ĐƯỜNG X? CƠ SỞ CNG NGHỆ CỦA BỌN NH NƯỚC

4- XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TNH ĐI HỎI TỰ DO DN CHỦ

5- YU CẦU BỌN NH NƯỚC H NỘI PHẢI TỪ CHỨC V GIẢI TN ĐẢNG CỘNG SẢN CNG CI GỌI L BỘ CHNH CHỊ TRUNG ƯƠNG

6- LẬP TO N XT SỬ BỌN CNG AN NHĂN RĂNG V TN BỘ TRƯỜNG GIAN THAM BỘ CNG AN NHĂN RĂNG

-- nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 09, 2004.

Ta hy nhn sự thật ,trong một bi thread ti đọc c một bạn trẻ viết "chỉ c cộng sản mới lật đổ cộng sản" ti thấy đng .

ng b bảo "đắp chăn mới biết chăn c rận" tất cả những ci thối tha của cộng sản khng do người quốc pht hiện ,bộ mặt giả nhn giả nghĩa của Hồ Chết Xnh được khui ra trong "cng" khố của Lin X . . .hoặc những người cộng sản .

Bi Tn ,Trần Độ ,Gip ,Khnh . . . c phải l cộng sản khng ? chnh bọn ny đ cho chng ta biết thm những "thm cung b ẩn "của ci triều đại gian c Hồ Tặc . . . Những lời tố co của họ lm bọn cộng sản ngậm đắng nuốt cay v khng thể đổ thừa l quốc gia ngụy tạo . . . . .Chnh những người cộng sản chuyn chnh đả hiểu cộng sản nn chống cộng tch cực nhất . . .Họ tự đặt họ vo hong cảnh một mất một cn với cộng sản

Nước Việt Nam by giờ đang đi đến chỗ diệt vong v sẽ bị Tu Ph xm chiếm nay mai .Những người Việt Nam trong nước qu vị đ biết cộng sản l g rồi ! trong th cộng ngoi th Tu Ph ,hy vng ln đập tan bọn cộng sản .

Hy cng nhau "đnh Tu ct cộng nho" .-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 26, 2005.


Response to NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Không Thay Đổi. Chúng Ta Phải Làm Gì Để Thay đổi Đi Chứ. Không Nên Ngồi Đây Chỉ Để Nói Và Tranh Cãi Không Thôi. Hãy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Các Bạn Ơi.

Toi xin bai phuc y kien cua bac cao nien va ban TDThu.Tu truoc chien tranh lanh cung da co cau noi cua cac nha ngoai giao Tay Phuong la,che do CS cung giong nhu cai trung ga, dung ngay thang tu khac no ra con ga con DAN CHU.Dieu nay cung trung hop voi nhung tien lieu rang che do HN se bi giai the tu ben trong ra.Day chac cung la ke sach chien luoc cua Tay phuong duoc goi la DIEN BIEN HOA BINH.

-- Lin Ho (Lin@hotmail.com), February 26, 2005.

Response to NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Không Thay Đổi. Chúng Ta Phải Làm Gì Để Thay đổi Đi Chứ. Không Nên Ngồi Đây Chỉ Để Nói Và Tranh Cãi Không Thôi. Hãy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Các Bạn Ơi.

I'm a fan of TT

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 26, 2005.

Response to NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Không Thay Đổi. Chúng Ta Phải Làm Gì Để Thay đổi Đi Chứ. Không Nên Ngồi Đây Chỉ Để Nói Và Tranh Cãi Không Thôi. Hãy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Các Bạn Ơi.

Hỡi qu vị trong nước.

Hy v tương lai của qu vị v con chu qu vị.
Xin đừng tiếp tay với bọn CHXHCN để tự hại mnh v hại kẻ khc.
Xin ton thể dn Việt hy lm như dn Ấn Độ đối với bọn thực dn Anh:
  1. Đừng hợp tc, đừng ủng hộ ,đừng lập cng, đừng để chng m hoạt với chiu bi qun hạn th, qun qu khứ, xy dựng tương lai cho chng, khng tham gia hay gia nhập những tổ chức của chng.
  2. Đừng trực tiếp chống chng để khỏi mang di hại nhưng c thể ph hoại chng ,ly gin chng, xi dục chng giết hại lẫn nhau.
  3. Đối với bọn VC mọi hnh động giết chng điều được gọi l yu nước. Lịch sử VN chưa bao giờ kết n một người v nước trừ gian diệt tặc.
  4. Xin chuẩn bị. Khi thời cơ tới chng ta đồng lng vng ln lật đổ bọn cộng sản tham tn. Ngy tn cộng sản sắp điểm.
ĐỒNG BO TRONG NƯỚC LẠI CẦN PHẢI:
  1. MI GƯƠM MI DAO, MUA SNG ĐẠN CỦA CI GỌI L " QUN ĐỘI NHĂN RĂNG" TCH LŨY.
  2. IN TRUYỀN ĐƠN, RẢI TRUYỀN ĐƠN, VẠCH MẶT TỐ CO BỘ MẶT THỰC CỦA CI GỌI L XHCN VIỆT GIAN.
  3. PH HOẠI CẤU CỐNG ĐƯỜNG X? CƠ SỞ CNG NGHỆ CỦA BỌN NH NƯỚC.
  4. XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TNH ĐI HỎI TỰ DO DN CHỦ.
  5. YU CẦU BỌN NH NƯỚC H NỘI PHẢI TỪ CHỨC V GIẢI TN ĐẢNG CỘNG SẢN CNG CI GỌI L BỘ CHNH TRỊ TRUNG ƯƠNG.
  6. LẬP TO N XT SỬ BỌN CNG AN NHĂN RĂNG V TN BỘ TRƯỜNG GIAN THAM BỘ CNG AN NHĂN RĂNG.

nguoicaonien (xuanhutraidat@yahoo.com), October 09, 2004.
Ta hy nhn sự thật, trong một bi thread ti đọc c một bạn trẻ viết "chỉ c cộng sản mới lật đổ cộng sản" ti thấy đng.
ng b bảo "đắp chăn mới biết chăn c rận". Tất cả những ci thối tha của cộng sản khng do người quốc pht hiện, bộ mặt giả nhn giả nghĩa của Hồ Chết Xnh được khui ra trong "cng" khố của Lin X . . .hoặc những người cộng sản.

Bi Tn, Trần Độ, Gip, Khnh . . . c phải l cộng sản khng ? chnh bọn ny đ cho chng ta biết thm những "thm cung b ẩn" của ci triều đại gian c Hồ Tặc . . . Những lời tố co của họ lm bọn cộng sản ngậm đắng nuốt cay v khng thể đổ thừa l quốc gia ngụy tạo . . .Chnh những người cộng sản chuyn chnh đ hiểu cộng sản nn chống cộng tch cực nhất . . .Họ tự đặt họ vo hong cảnh một mất một cn với cộng sản.
Nước Việt Nam by giờ đang đi đến chỗ diệt vong v sẽ bị Tu Ph xm chiếm nay mai. Những người Việt Nam trong nước qu vị đ biết cộng sản l g rồi ! Trong th cộng ngoi th Tu Ph, hy vng ln đập tan bọn cộng sản.

Hy cng nhau "đnh Tu ct cộng nho".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 26, 2005.
Post lại cho thich du thu (toollovers@comcast.net), February 26, 2005.

-- (test@test.test), February 26, 2005.

Response to NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Không Thay Đổi. Chúng Ta Phải Làm Gì Để Thay đổi Đi Chứ. Không Nên Ngồi Đây Chỉ Để Nói Và Tranh Cãi Không Thôi. Hãy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Các Bạn Ơi.

Em viết đấy nhưng khng phải em nghĩ ra đấy!

QLVNCH v Mỹ đ dng những người hồi chnh (cộng sản đ sng suốt nhận ra được CSHN chỉ l bọn c quỷ) triệt hạ khng biết bao nhiu bọn cộng sản nằm vng.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 26, 2005.Response to NHẮC LẠI: Tại Sao Việt Nam Không Thay Đổi. Chúng Ta Phải Làm Gì Để Thay đổi Đi Chứ. Không Nên Ngồi Đây Chỉ Để Nói Và Tranh Cãi Không Thôi. Hãy Đưa Ra Kế Hoạch Đi Các Bạn Ơi.

NƯỚC VIỆT NAM L MỘT, DN TỘC VIỆT NAM L MỘT

SNG C THỂ CẠN, NI C THỂ MN

SONG CHN L ẤY, THẰNG PHẠM VĂN ĐỒNG CI MẶT XUỐNG

K GIẤY DNG ĐẤT CHO BỌN TẦU

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 26, 2005.


Moderation questions? read the FAQ