TI L NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIP ĐỠ CỦA CC BẠN ĐỂ ĐNG GP 1 PHẦN SỨC LỰC VO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ti hiện đang tại Viện Nam.Ti xin cc bạn hải ngoại hay bất cứ người Việt yu nước no đang sống bất k nơi đu trn thế giới l: Hy chỉ cho ti cch thức để gp một phần cng sức của mnh vo qu trnh thay đổi chế đ tại VN hiện nay.Ti rất muốn lm điều g đ để đng gp một t cng sức của mnh cho tổ quốc. Nhưng khng phải cho chế độ Cộng Sản hiện nay.Hiện nay ti chỉ biết bất bnh trước những lời ni, hnh động của CS m khng biết phải lm g để thay đổi vận mệnh đất nước.Thnh thật xin cc bạn gip đỡ.

-- (doanchinhthuan2004@yahoo.com), February 26, 2005

Answers

Response to TÃI Là NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÃC BẠN ĐỂ ĐÃNG GÃP 1 PHẦN SỨC LỰC VÃO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

Anh bạn!

1/ Dạy con chu anh rằng cng cha nh ni thi sn chứ khng phải cng của hồ tặc va của ảng cp.

2/ Dạy con chu anh rằng tu chệt l kẻ th truyền kiếp của dn ta.

3/ Dạy con chu ang rằng yu tổ quốc khng nhất thiết phải yu XHCN.

Cầu mong anh lm ợc.


-- du_ma_chibua (dumachibua@yah.com), February 26, 2005.


Response to TÔI LÀ NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐỂ ĐÓNG GÓP 1 PHẦN SỨC LỰC VÀO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

***

Please WRITE to:

=======

(FWD)

The President The White House 1600 Pennsylvania Avenue Washington, DC 20500

February __ , 2005

Subject : Vietnam freedom

Martin Luther King Jr said :

Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere .

And

George W. Bush said :

Lack of Freedom anywhere is a hotbed of Terrorism against everywhere

Dear Mr. President,

I have written to request your intervention in the case of Hanoi CHICKEN Flu. Most respectfully yours,

-- Help and heo .... Rosted pig , yumeee :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 26, 2005.


Response to TÔI LÀ NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐỂ ĐÓNG GÓP 1 PHẦN SỨC LỰC VÀO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

-I have a dream : All communists will go to hell, and don't come back , please !

-- chi-bua (mingo@netscap.net), February 26, 2005.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 26, 2005.


Response to TÔI LÀ NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐỂ ĐÓNG GÓP 1 PHẦN SỨC LỰC VÀO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

ĐỤ M BỌN CHỆT

ĐỤ M CHI BUA

BỌN TU CHỆT L ĐNG BỆNH PHU

-- du_ma_chi_bua (dumachibua@yah.com), February 26, 2005.


Response to TÔI LÀ NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐỂ ĐÓNG GÓP 1 PHẦN SỨC LỰC VÀO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

anh doanchinhthuan

Anh chi co hai cach: 1. Neu anh co tai, co gan va luong duoc suc minh (cho khong nhu HCM , Stalin va Mao do khong luong duoc suc minh, di lam duong, pha hoai dat nuoc va dan toc minh) cung nhu duoc on tren phu ho, anh nen theo guong cua Mikhail Gorbachov, gia nhap dang Cong san, nho Le Duc Anh do dau hay nhung nguoi cung phe cua LDA giup do, LDA la nguoi da co nhieu kinh nghiem "chui sau, treo cao" de pha hoai dang tu ben trong de no tu sup do nhu o Lien Xo. 2. Tim duong ra nuoc ngoai de co the su dung tai nang cua anh, phuc vu tot cho xa hoi o noi ma anh o, de khong phai nhin thay nhung canh "trai tai gai mat", khong phai bi su dung va chi huy boi nhung thang "ngu hon minh", hy vong mot ngay nao do co mot nguoi co tai nhu truong hop so 1 de anh co the tro ve dong gop xay dung que huong.

-- themykien (themykien@yahoo.com), February 26, 2005.Response to TÔI LÀ NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐỂ ĐÓNG GÓP 1 PHẦN SỨC LỰC VÀO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

Cho Bạn Khng biết Anh c biết sự thật sau đy khng ? - Ti nghĩ l Đảng v Nh Nước VN dấu kỹ lắm ... 1) KARL MARX : vo những ngy cuối đời của KarlMarx: Tc giả Tư Bản Luận v Tuyn Co của ảng Cộng Sản về gi tuyn bố một cu Bất Hủ: ... .... " C NHN Ti KHNG THEO CHỦ NGHĨA MC ".... Marx sống những ngy cuối đời tại Lun n bằng tiền trợ cấp của Engels (người bạn cng viết Tuyn Co của ảng Cộng Sản với ng). cn Engels c tiền nhờ cho Thu nh do cha mẹ để lại, một hnh động m cả hai Từng mỏi miệng ln n. Chuyện ny cả thế giới đều biết, trừ Việt Nam. .. One final contradiction: shortly before he died, he [Karl Marx] made a statement which has puzzled his followers ever since: " For my part, I am not a Marxist." (source : the poster "Great Economists," published by Federal Reserve Bank San Francisco; P O Box 7702; San Francisco CA 94120)

-- ConTrau (ConTrau1975@hotmail.com), March 02, 2005.

Response to TÔI LÀ NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐỂ ĐÓNG GÓP 1 PHẦN SỨC LỰC VÀO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN-- thich du thu (toollovers@comcast.net), March 02, 2005.

Response to TÔI LÀ NGƯỜI VN TẠI VN MONG MUỐN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC BẠN ĐỂ ĐÓNG GÓP 1 PHẦN SỨC LỰC VÀO VIỆC TẠO SỰ THAY ĐỔI CỦA VN

chữ nhỏ qu.
đng lại nha.
Chữ bnh thường.

-- (batcong@qua.btr), March 03, 2005.

Moderation questions? read the FAQ