Nhân Viên Bảo Vệ Bị Đuổi Việc V́ Tố Cáo Giám Đốc Công Ty Với Báo Chí

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nhân Viên Bảo Vệ Bị Đuổi Việc V́ Tố Cáo Giám Đốc Công Ty Với Báo Chí

(Sài G̣n - VNN) Anh Hồ Minh Ngà, một nhân viên bảo vệ tại công ty xuất nhập cảng y tế Yteco, ở thành Hồ, đă bị mất việc chỉ v́ đă cung cấp tin tức cho báo chí. Đây là h́nh thức kỷ luật do giám đốc Huỳnh Kim Hoàng kư ngày 28 tháng Giêng, buộc anh Hồ Minh Ngà thôi việc. Lư do đuổi việc được nêu nên là "vi phạm nội qui làm việc" của công ty, "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả xấu, không thành khẩn kiểm điểm và tiếp thu ư kiến của tập thể".

Tuy nhiên lư do thầm kín bên trong là v́ chuyện anh Hồ Minh Ngà viết đơn tố cáo lên cấp trên, cho cơ quan điều tra và báo chí về hành động mà anh cho là đáng ngờ của giám đốc Huỳnh Kim Hoàng trong âm mưu tẩu tán bốn thùng hồ sơ mà ông ta loan báo đă mất trước đó. Điều quan trọng đáng nói là những hồ sơ khai mất này là những giấy tờ cần thiết cho công cuộc điều tra của hải quan truy xét.

Sau khi báo Phụ Nữ thành Hồ đưa tin này th́ công ty Yteco đă lên tiếng cải chính là bốn thùng hồ sơ mất đă t́m lại được. Giám đốc Yteco căn cứ vào điều này để buộc nhân viên bảo vệ Hồ Minh Ngà tội cung cấp thông tin sai lạc và đuổi việc anh với những lư cớ nêu trên.

Theo anh Ngà th́ lư do đuổi việc là hết sức mơ hồ, và anh cho là đó chỉ là cái cớ để giám đốc Yteco nhổ đi cái gai trong mắt họ mà thôi. Bởi chính anh là người mạnh dạn viết đơn gửi cơ quan điều tra và báo chí nghi vấn Giám đốc Huỳnh Kim Hoàng có hành vi tẩu tán tài liệu trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra các hành vi cạo sửa quota, buôn lậu, trốn thuế...của Yteco.

Theo nội vụ, ngày 17/11/2004, khi anh Ngà và một số anh em bảo vệ đang trực cơ quan th́ Lâm Ngọc Kiệt, Trưởng pḥng quản trị công ty tới thông báo: Pḥng Tài vụ vừa báo mất một số hồ sơ mà Hải quan cần. Trước đó, ngày 7/11, khoảng 9g, mặc dù là Chủ Nhật nhưng tài xế Minh và giám đốc Hoàng vẫn tới công ty. Khi ra xe họ mang theo 3 túi nilon đen, bỏ sau cốp xe, nên anh nghi là họ mang tài liệu đi tẩu tán, nhưng v́ nghĩ Hoàng là giám đốc nên không dám ngăn lại để kiểm tra mà cho qua. Tuy nhiên, sau đó, anh có làm đơn phản ảnh nghi ngờ tới ban lănh đạo Yteco, tới cơ quan điều tra và báo chí.

Ngày 23/11, Báo Phụ Nữ thành Hồ đăng bản tin về vụ thất lạc khó hiểu của 4 thùng hồ sơ tại Yteco. Nhưng cũng trong ngày báo phát hành, Pḥng Tài vụ lại ra "đính chính" rằng: 4 thùng hồ sơ vị thất lạc nay đă t́m lại được(?) Căn cứ vào "đính chính" này, giám đốc Yteco cho rằng anh Ngà "cung cấp thông tin cho báo chí sai sự thật, đồng nghĩa với loan truyền những tin đồn nhảm vô căn cứ, gây tổn hại đến uy tín, hoạt động kinh doanh của công ty". Thậm chí, họ c̣n ép anh khởi kiện báo Phụ Nữ viết sai sự thật, nhưng anh đă không nghe theo.

Hậu quả là Yteco chuyển anh Ngà từ nhân viên bảo vệ thành...người dán tem thuốc từ ngày 2/12 và sau đó Giám đốc Hoàng kư quyết định cho anh Ngà thôi việc.

(Sài G̣n - VNN) Anh Hồ Minh Ngà, một nhân viên bảo vệ tại công ty xuất nhập cảng y tế Yteco, ở thành Hồ, đă bị mất việc chỉ v́ đă cung cấp tin tức cho báo chí. Đây là h́nh thức kỷ luật do giám đốc Huỳnh Kim Hoàng kư ngày 28 tháng Giêng, buộc anh Hồ Minh Ngà thôi việc. Lư do đuổi việc được nêu nên là "vi phạm nội qui làm việc" của công ty, "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả xấu, không thành khẩn kiểm điểm và tiếp thu ư kiến của tập thể".

Tuy nhiên lư do thầm kín bên trong là v́ chuyện anh Hồ Minh Ngà viết đơn tố cáo lên cấp trên, cho cơ quan điều tra và báo chí về hành động mà anh cho là đáng ngờ của giám đốc Huỳnh Kim Hoàng trong âm mưu tẩu tán bốn thùng hồ sơ mà ông ta loan báo đă mất trước đó. Điều quan trọng đáng nói là những hồ sơ khai mất này là những giấy tờ cần thiết cho công cuộc điều tra của hải quan truy xét.

Sau khi báo Phụ Nữ thành Hồ đưa tin này th́ công ty Yteco đă lên tiếng cải chính là bốn thùng hồ sơ mất đă t́m lại được. Giám đốc Yteco căn cứ vào điều này để buộc nhân viên bảo vệ Hồ Minh Ngà tội cung cấp thông tin sai lạc và đuổi việc anh với những lư cớ nêu trên.

Theo anh Ngà th́ lư do đuổi việc là hết sức mơ hồ, và anh cho là đó chỉ là cái cớ để giám đốc Yteco nhổ đi cái gai trong mắt họ mà thôi. Bởi chính anh là người mạnh dạn viết đơn gửi cơ quan điều tra và báo chí nghi vấn Giám đốc Huỳnh Kim Hoàng có hành vi tẩu tán tài liệu trong khi cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra các hành vi cạo sửa quota, buôn lậu, trốn thuế...của Yteco.

Theo nội vụ, ngày 17/11/2004, khi anh Ngà và một số anh em bảo vệ đang trực cơ quan th́ Lâm Ngọc Kiệt, Trưởng pḥng quản trị công ty tới thông báo: Pḥng Tài vụ vừa báo mất một số hồ sơ mà Hải quan cần. Trước đó, ngày 7/11, khoảng 9g, mặc dù là Chủ Nhật nhưng tài xế Minh và giám đốc Hoàng vẫn tới công ty. Khi ra xe họ mang theo 3 túi nilon đen, bỏ sau cốp xe, nên anh nghi là họ mang tài liệu đi tẩu tán, nhưng v́ nghĩ Hoàng là giám đốc nên không dám ngăn lại để kiểm tra mà cho qua. Tuy nhiên, sau đó, anh có làm đơn phản ảnh nghi ngờ tới ban lănh đạo Yteco, tới cơ quan điều tra và báo chí.

Ngày 23/11, Báo Phụ Nữ thành Hồ đăng bản tin về vụ thất lạc khó hiểu của 4 thùng hồ sơ tại Yteco. Nhưng cũng trong ngày báo phát hành, Pḥng Tài vụ lại ra "đính chính" rằng: 4 thùng hồ sơ vị thất lạc nay đă t́m lại được(?) Căn cứ vào "đính chính" này, giám đốc Yteco cho rằng anh Ngà "cung cấp thông tin cho báo chí sai sự thật, đồng nghĩa với loan truyền những tin đồn nhảm vô căn cứ, gây tổn hại đến uy tín, hoạt động kinh doanh của công ty". Thậm chí, họ c̣n ép anh khởi kiện báo Phụ Nữ viết sai sự thật, nhưng anh đă không nghe theo.

Hậu quả là Yteco chuyển anh Ngà từ nhân viên bảo vệ thành...người dán tem thuốc từ ngày 2/12 và sau đó Giám đốc Hoàng kư quyết định cho anh Ngà thôi việc.-- (Hong Ha @ Yen Phu.Com), February 25, 2005


Moderation questions? read the FAQ