Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ L Tống Sớm Được Di L Về Mỹ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ L Tống Sớm Được Di L Về Mỹ


L Ngoạn

The President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC 20500

February __ , 2005

Subject : Petition to Nullify The Communist Vietnams Extradition Request before the

Thailands Court and To Quicken the Transfer to the USA of Innocent World-Renown Freedom

Fighter LY TONG .
Klong Prem Dan 1
33/2 Ngam Wong Wan Road, Chatuchak
Bangkok 10900 Thailand

Martin Luther King Jr said :
Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere .

And
George W. Bush said :
Lack of Freedom anywhere is a hotbed of Terrorism against everywhere

Dear Mr. President,

I have written to request your intervention in the case of Ly Tong, a United States citizen,

who is under the threat of extradition from Thailand to Vietnam.

Ly Tong has been incarcerated according to a Thai courts sentence of seven years and six

months? imprisonment for using a plane flying over to Saigon, capital of the former Republic

of Vietnam, to drop down leaflets against the communist dictatorial regime there, on November

17. 2000.

In this mission, Ly Tong did not cause any harm to any people or any properties in Vietnam;

and he only obtained the cooperation of the Thai flight instructor by convincing him and

making presents and gifts to him, not using any other means to force him to take part in the

leaflets dissemination.

The Thai officials in charge of this case fabricated evidence and witnesses statements to

accuse Ly Tong of hijacking, although Ly Tong did defend himself before the courts denouncing

those evil deeds as he presented in his Unmasking Testimony of which the copies have

already been submitted to your Office many times in the past years.

Ly Tong is among the first influential persons who have heartily supported President George

W. Bushs anti-terrorist policy and operations worldwide. He deserves your help to avoid

being extradited to communist Vietnam while awaiting to be transferred to the United States

under the terms of the US-Thai Transfer Treaty.

Most respectfully yours,


Name :
Address :
Occupation :


L NgoạnThể hiện tinh thần Việt Tộc ,thực hiện cu :

Nhiễu điều phủ lấy gi gương
Mang danh chống cộng,hy thương nhau cng.

L rch đm l nt
L nt che l vụng

Knh mong mọi người phổ biến cng bạn b ,v k 1 tờ gửi đi ,lm vẫn hơn khng ,cần đon kết trong

lc ny.
Xin Cm ơn.

Thng Bo Khẩn Về Chiến Sỉ L Tống

Ly Tong
THNG BO KHẨN VỀ CHIẾN SĨ L TỐNG
Theo thư anh L Tống gởi ngy 20/01/2005, Ta Lnh sự Mỹ ở Thi Lan đ đến tiếp xc với anh L

Tống tại trại t cho biết: Cộng sản Việt Nam yu cầu chnh phủ Thi dẫn độ L Tống về Việt Nam.


V thế L Tống sẽ ra dự một phin ta tại Thi Lan để Ta ra phn quyết dẫn độ L Tống về Việt Nam

hay khng? ng ta cho biết anh L Tống cần thu một luật sư biện hộ để chống lại yu sch dẫn độ

của Việt Cộng.
Theo yu cầu của anh L Tống, knh xin Qu Cộng đồng Việt Nam hải ngoại khắp nơi trn thế giới hy

pht động phong tro khẩn yểm trợ gấp, bằng cch gởi Thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống George W. Bush

v Bộ Ngoại giao B Condoleezza Rice để xin can thiệp v di l anh L Tống sớm về Hoa kỳ. Mặt

khc tổ chức rầm rộ những cuộc biểu tnh tại cc Tổng lnh sự, Lnh sự, Ta Đại sứ Thi lan ở cc

quốc gia, nơi c cộng đồng người Việt cư ngụ để phản đối yu sch dẫn độ anh L Tống về Việt Nam của

Việt cộng.
Thỉnh cầu Qu Tn gio, Hội đan, Đon thể, Tổ chức cng đồng hương khẩn lập kế hoạch tổ chức yểm

trợ anh L Tống thot khỏi vng lao l v sớm được di chuyển về Mỹ.
Thỉnh nguyện thư gởi theo c nhn, gia đnh, đan thể, hoặc hội đan hay tổ chức viết bằng tiếng

Việt , Anh ngữ, nhưng tin đề (subject) nhớ ghi:

Petition to Nullify The Communist Vietnams Extradition Request Before The Thailands Court

and To Quicken the Transfer to the USA of Innocent World-Renown Freedom Fighter LY TONG .
/>
( Xuống cch 2 hng tiếp theo 2 cu nầy như l chm ngn, trước khi viết thư cho Tổng Thống, Bộ

Ngoại Giao v Bộ Tư Php cng 2 Thượng nghị sĩ của Tiểu bang mnh cư ngụ )

Martin Luther King Jr :
Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere .

George W. Bush :
Lack of Freedom anywhere is a hotbed of Terrorism against everywhere .

Knh xin Qu vị pha dưới TNT nhớ ghi r tn, địa chỉ, nghề nghiệp ( nếu c) v k tn từng người

một .
Mỗi TNT c thể k nhiều tn lin tục . TNT gởi ring rẽ khng tập trung như lần trước để Ta Bạch

Ốc, Bộ Ngoại giao v Bộ Tư php nhn thư thỉnh cầu của cộng đồng người Việt được ồ ạt .

V gởi đến 3 địa chỉ sau đy bằng đường bưu điện hoặc Fax :

President of the United States of America
The President, George W. Bush
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW.
Washington, DC 20500
Fax : (202) 456-2461

The Honorable Dr. Condoleezza Rice
Secretary of State
U.S. Department of State
2201 C Street NW.
Washington, DC 20520

President of the United States of America
The President, George W\. Bush
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW\.
Washington, DC 20500
Fax : (202) 456-2461


The Honorable Dr\. Condoleezza Rice
Secretary of State
U.S\. Department of State
2201 C Street NW\.
Washington, DC 20520


Ly Tong

L Tống Xin Đồng Bo Gửi Thư: Xin TT Bush Can Thiệp GấpMột l thư ku cứu từ ng L Tống, viết tay trn một bản fax -- m bản fax ny l bản đnh my

nhan đề Danh sch Đồng Hương Đng Gp Yểm Trợ Quỹ Thăm Nui L Tống Thng 12/2004 gửi bởi L

Ngoạn, Thủ Quỹ Quỹ Thăm Nui L Tống từ San Jose -- gửi qua email, trong đ ng L Tống xin đồng

hương gp sức gip.
Nội dung lời viết tay của ng L Tống nguyn văn như sau:

Chn thnh cảm ơn sự quan tm, yu mến v ủng hộ nhiệt tnh của qu anh chị. Tưởng rằng Tết Ấn Dậu

sẽ được trở về hội ngộ với mọi người, khng ngờ VC lại ra đn st tử, đi Thi Lan cho dẫn độ ti về

VN! Anh bạn Mỹ Adam cng lm thủ tục di l v sẽ được ln đường vi tuần tới. Cn ti phải ra ta

Thi để chng lại yu sch dẫn độ của VC. D VC khng thnh cng nếu đồng bo hải ngoại tranh

đấu hữu hiệu trong thời gian đến, nhưng t nhất chng cũng c thể giữ chn ti lại đến ngy mn

hạn t 17/5/2006. Mưu sự tại L Tống, thnh sự tại đồng bo. Ti đ xuất hết mọi chiu của mnh.

Thnh cng hay khng l do cc tuyệt chiu Đồng Bo ha giải trong thời gian đến.
Chn thnh,
(k tn)
L Tống


-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 25, 2005

Answers

Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

***

Dont kill him with your "letter"

-- Let him rest in peace " lao tu` " , He dedicated himself to this event :)) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

George W. Bush said : Lack of Freedom anywhere is a hotbed of Terrorism against everywhere

=

"The lack of meat anywhere creates dissatisfaction for the meat- eaters everywhere."

What does that mean??

That means there are a group of people think that if the whole world doesn't eat meat, then they can't eat meat. And if they can't eat meat, they are angry.

Therefore....

Let's go around the world FORCING people to eat meat just like us. Only then can we eat our own meat with satisfaction.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

Somebody please enlighten me:

Tại sao c người ở Việt Nam lấy hết ch để dũng cảm ln tiếng chỉ trch chnh quyền H Nội, đi t vi hm th lại bảo người khc ku gọi cộng đồng cuốc tế bảo lnh cho mnh ra, thậm ch c người cn được "cu" về Mỹ v cho nhập quốc tịch nhanh như chớp? Đồng bo VN đang bị CS đ đầu cưỡi cổ khng khỏi tự hỏi: vậy anh ta go to ln để lm g, nếu go xong th lại cụp đui tm đường chuồn ra nước ngoi? Phải chăng đy l cch đo thot của nhm người boat-exodus thế kỷ 21? Phải gọi l go-đến-khản-cổ-rồi-mới-thot exodus th mới đng.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

Dont kill him with your "letter"

-- Let him rest in peace " lao tu` " , He dedicated himself to this event :)) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


What do U mean??? Answer properly!!!-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 25, 2005.

Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

***

Ly' To^'ng , Hữu dng V mưu .

LyTong is a good soldier, Pilot, but, he crashed his brand new A-37

Neglect

-- Let him in what he wanted to be :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

So U mean U R belong to "C Mu"??? I don't care U R fucking "C Mu" OR "No MU". I only C U lost 50 buck for the fucking Việt Tn Việt To g đ then U talked about it for the whole and the rest of Y'r life. Even me up to now DON'T KNOW who the hell Việt Tn IS. People don't care WHO and WHAT Việt Tn IS. Got it?? STOP fucking post about VT on HERE. DON'T WASTE the Bandwidth.

Even U posted heaps of the bullshit things with all Fucking Chệt characters. How come people UNDERSTAND WHAT U Fucking Talking about

-- ại Lo ại Thiền Sư thich đủ Thứ (thien_su@yahoo.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

***

Why dont us, VetTan, Cha'nh, LyTong, I am, You R, or whole bunch of Chiken Flu ... write a letter to Mr Bush

PS: Why didnt we VNCH write to Nixon ????

-- The more You wrote a funny JERK letter, the more pained :))) FUCK YOU ALL (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

***

Ask VietTan do the job, pay Lawers fee, or ask LMVNTD/Cha'nh/VietTan

PS: Next pic, will be another angle :)))))) of VietTan :))))

-- Dont BEAT me with those BI.P, 4 years, I am the one to SHIT them :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

***

So, bunch of you R VietTan fan :))))))

PS: Dont tell me you R GarantM1 or Carbine-M2, M16 and M79 :)))) You have to learn how to manage/operate the GUN :)))))

-- Got to kill me , or I'll SHIT VT :))))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

I don't CARE U SHIT to anybody who is including me, any political party parto. U SHIT !! It's your choice.

But 1stly U SHITT'ED to Nguyễn hửu Luyện, người đang tranh đấu với William Joint Center. Now U 're SHITTING to L Tống. Who R U?? Thiếu Qun in the room PalTalk Giang Hồ warned me to keep an eye on U. I kept quietly so far but my eyes on any fucking move of yours.

Hold tightly your MASK.

-- ại Lo ại Thiền Sư thich đủ Thứ (thien_su@yahoo.com), February 25, 2005.Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

***

I dont play game in Paltalk, WJC is very complicated , Luyen's group vowed they want to sue the WJS no matter win or lose .... That phylosophy is out of date .

Lytong, if you help him out, next day he'll be back in jail again, that is the way he were, all of his friends knew him, he had gut no brain, and he never want to consult anyone, he did not want a lawyer .

Remember, in Thailand's case, he want to be a lawyer himself, I dont hate him OK ....

-- In politic, dont play fool game with enemies :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

Nếu chng ta c 1000 L Tống chế độ CSHN ăn ngủ khng yn .

Nếu chng ta c 10.000 L Tống chế độ CSHN lo sợ.

Nếu chng ta c 100.000 L Tống chế độ CSHN bị rn động.

Nếu chng ta c 1.000.000 L Tống chế độ CSHN bị sụp đổ.

Thằng no hn nhc khng dm lm th cm ci miệng lại đ l điều tốt .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

QUOTE cu?a -- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 25, 2005.

is a'p so^ lu't li` RIGHT , all of Vetnamese do the same, Hanoi gone in second :)))) Dont bark like VietTan and CPVNTD/Cha'nh BI.P

-- Lytong had 3 vo+. and no responsibility for his families :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

Ti thch ch L Tống như 1 con người bnh thường . Nhưng theo qun kỷ : -L Tống V Kỷ luật -Li My bay ẩu vi phạm an phi -Phng đại vụ bị hạ ở Phan Rang -Phng đại vụ Vượt Bin. -L Tống l người của bc -L Tống thch chơi gi v tội vạ v v trch nhiệm -L Tống bị dụ dỗ qua vi mn tiệc rươu vo lời ra -Anh Hng thật sự như L Tống ni th đe bỏ xc trong trại t cải tạo -Ci Vu. lội biển đến Sư Tử Thnh l vụ ba sạo -L Tống bị mất credential về c nhn. -L Tống Vi Phạm luật php Quốc Tế

-- (Anh Hung Rom @ VNN.Com), February 25, 2005.

Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

Mo trắng mo đen mo no bắt được chuột l mo tốt đ l lời Đặng Tiểu Bnh (thằng khng bao giờ đi nh cầu nn lc no cũng mang ci bnh v hắn bị bịnh đi vắt từ thủa cha sinh mẹ đẻ).

L Tống đ lm được việc m khng một người Việt quốc gia no lm được .

L Tống đ lm được việc m khng một người Cuba quốc gia no lm được .

L Tống đ lm cho bọn CHXHCN v CHNDCuba rn động ,bẻ mặt ,kinh hon .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 25, 2005.Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

Lytong, if you help him out, next day he'll be back in jail again, that is the way he were, all of his friends knew him, he had gut no brain, and he never want to consult anyone, he did not want a lawyer .

Suy nghĩ cẩn thận chưa khi post như vậy hả CTHN?

-- (test@test.test), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

HOAN HO^ ANH THICH' DU~ THU*'...

NOI' HAY QUA'....

CHUI*~ QUA' HAY....!

HOAN HO^ ANH...!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ-- (tosu_cs@yahoo.com), February 25, 2005.

Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ LÃ Tống Sớm Được Di LÃ Về Mỹ

POSTLAI :)))

Suy nghĩ cẩn thận cha khi post nh vậy hả CTHN?

-- (test@test.test), February 25, 2005.

*** Sure do, 1999 I made on web-site to dedicated for Lytong whith all of pix and the day he came back from Vietm prison

Then, I reallize he was so lousy on stage and PHE.T too much , I do know his Tr/ta' A37 squadron leader a little bit right here in my local area .

Lytong did not want a lawyer, that's why he stand right in front of Thai's judge and spear for himself , there is a USA consulator in the court to watch his case

-- If you dont know, dont TEST shit :)))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Response to Thỉnh Nguyện Thư Xin TT Hoa Kỳ Can Thiệp Chiến sỉ Lý Tống Sớm Được Di Lý Về Mỹ

POSTLAI :)))

-L Tống Vi Phạm luật php Quốc Tế

-- (Anh Hung Rom @ VNN.Com), February 25, 2005.

*** Yeah, in the other angle of International laws , you R right , can you tell us about Hanoi Vi Phạm luật php Quốc Tế to kill lots of south Vietnamese , remember, Hanoi came first

-- Keep talking, dont "dit me" or "DU MA" and gone nowhere :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 25, 2005.


Moderation questions? read the FAQ