T tởng Hồ Ch Minh phải lun lun i liền với XHCN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 24, 2005

Answers

Response to Tý týởng Hồ Chí Minh phải luôn luôn ði liền với XHCN-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 24, 2005.

Response to Tý týởng Hồ Chí Minh phải luôn luôn ði liền với XHCN

Hnh ny phản ảnh sự nghi ngờ của Dương Thu Hương l "L Duẫn v L Đức Thọ " toa rập bp dế Hồ Chết Xnh khiến hắn trơn mắt đi chầu dim vương .

Ci chết của Hồ năm 69 c thể :

1 L ci rủi cho MNVN v với tư tưởng "nếu cần hy sinh đến tn lnh CSBV cuối cng để chiếm MNVN Hồ cũng khng ngần ngại" nn sẽ c một cuộc tổng nổi dậy kiểu Mậu Thn vo năm 70-71 v CSHN sẽ kiệt quệ m chết .

2 L ci may v nếu 70-71 MNVN m thất thủ th Hồ sẽ chiếm Min v Thi Lan ,đ l sự mong ước của Hồ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.


Response to Tý týởng Hồ Chí Minh phải luôn luôn ði liền với XHCN

HOAN HO^ ANH THICH' DU~ THU*'...

NOI' HAY QUA'....

CHUI*~ VIET CONG NGHE DA~ QUA'....!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 24, 2005.


Moderation questions? read the FAQ