Ti khinh bỉ thằng phản quốc hại dn ny v cng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ti khinh bỉ thằng phản quốc hại dn ny v cng I despise this traitorous scumbag with a passion

Ti khinh bỉ thằng ny

-- Fart Out Loud (fol@vf.com), February 24, 2005

Answers

Response to Tôi khinh bỉ thằng phản quốc hại dân này vô cùng

Phải thằng khốn kiếp ny khng ?-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 24, 2005.


Response to Tôi khinh bỉ thằng phản quốc hại dân này vô cùng

LO GI HỒ

Lo Hồ-Ch-Minh.
L tn đầu đinh.
Hắn nằm một mnh.
Trong lăng Ba-Đnh.
Ci xc chương phnh.
Mi n thi nh.
Ch cũng thất kinh.

Cũng v thằng Minh.
Từ ngy mới sinh.
Đ bị động kinh.
Biến thnh yu tinh.
Cho nn thằng Minh.
Xuốt đời rặp rnh.
Ht mu nhn sinh.

Cũng tại thằng Minh.
Co gi yu tinh.
Thứ v tm linh.
Nửa tử, nửa sinh.
Loi quỷ biến hnh.
Đy đoạ dn mnh.
Phải sống điu linh

Cũng lại thằng Minh.
Cha gi đầu đinh.
Ngy bn Bắc-Kinh.
M mẩn dục tnh.
Xt theo tnh hnh.
Đ bị phong tnh.
Nhưng vẫn cn trinh????.

Nn xc thằng Minh.
Lm cả nước mnh.
nhiễm mi sinh.
..Đề nghị dn mnh.
Vi n xuống snh.
Để nhn dn mnh.
Được sống yn bnh.
Dn-Chủ Văn-Minh.-- (tosu_cs@yahoo.com), February 24, 2005.

Response to Tôi khinh bỉ thằng phản quốc hại dân này vô cùng

thang Je xom -- (@@@.@@), February 23, 2005.

Đồng chết 5 lồi gọi hắn l D xồm ,v gặp ai cũng D cũng m bất kể nam phụ lo ấu ,cả gia đnh thằng 5 lồi ai ai cũng bị m .

Nếu vị no tốt xin post hnh thằng D xồm m hun cc đồc chết Mao m Hộ ,Xịt Ra Liền . . . . .cho b con xem lời 5 lồi l đng ,cm ơn

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.


Response to Tôi khinh bỉ thằng phản quốc hại dân này vô cùng

Đề nghị TDT học cch post hnh.
Đnh vo như sau.
<table background="http://community.vietfun.com/attachment.php?
s=&postid=1457886" width=200px height=300px>
<tr><td></td></tr> 
</table>

Kết quả như sau.


-- (test@test.test), February 24, 2005.

Response to Tôi khinh bỉ thằng phản quốc hại dân này vô cùng

Làm ơn chỉ luôn cách đổi chữ nhỏ ra chữ lớn và ngược lại cám ơn.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.


Response to Tôi khinh bỉ thằng phản quốc hại dân này vô cùng

Cho Bc TDT.
Đnh chữ mập xen v. th dụ.
Chibua ngu xuẩn lắm. <b> Chibua tu ph ăn bm. </b> Chibua l chệt
Kết quả.
Chibua ngu xuẩn lắm. Chibua tu ph ăn bm. Chibua l chệt


C nhiều loại chữ mập.
h1,h2,h3,h4,..H1,H2,....
 1. Loại <h1>
  <h1>Flight Plan</h1>

  Flight Plan

 2. Loại <h2>

  Đnh v.
  <h2>Flight Plan</h2>

  Kết quả.

  Flight Plan

 3. Loại <h3>

  Đnh v.
  <h3>Flight Plan</h3>

  Kết quả.

  Flight Plan


Chi tiết xin coi trong links.
http://philip.greenspun.com/seia/html


-- (test@test.test), February 24, 2005.

Response to TÃi khinh bỉ thằng phản quốc hại dÃn nÃy và cÃng

Cm n sẽ thử.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.

Response to Tôi khinh bỉ thằng phản quốc hại dân này vô cùng

BAI` THO* HAY QUA'....

HOAN HO^ ANH TO^~ SU* CONG-SAN~....!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 24, 2005.


Moderation questions? read the FAQ