Nước Việt Nam là 1, Dân Việt Nam là 1, Nhưng Độc Đảng Trị là Đi Ngược Lại Nhân Dân Quyền tự Chọn Chính Phủ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sau cuộc cách mạng tháng 10, 1917 tại Liên Sô, chủ nghĩa lạc hậu Cộng Sản [ lạc hậu v́ nó đi ngược lại sự tiến hóa của văn minh con người ] chỉ phát triển ở các thuộc địa và các sứ Âu Châu nhược tiểu hay nghèo đói . Liên Sô đă dùng chính sách tàn sát và khủng bố đẫm máu để đạt cho được mông Bá Quyền thế giới đồng thời Liên So huấn luyện và trả lương cho các thanh niên thuộc địa để họ làm t́nh báo và khủng bố viên cho Liên Sô, trng đám thanh niên này có anh cà lơ thất thểu vô gia cư vô nghề nghiệp [ homeless person ] Nguyễ Ái Quốc [ tên cúng cơm là Nguyễn Tắt Thành ] đà v́ nghèo đói mà phải đi theo lời dụ dzỗ của tụi Lenin, 1 phần đang bị mật thám Tây nó theo rơi v́ các hành động mờ ám [ ăn cắp vặt và cư ngụ bất hợp pháp ]. Anh thanh niên NAQ có 1 tŕnh độ học vấn loại sơ học yếu lược, làm phu khuân vác công nhật bến nhà Rồng Sài G̣n năm nào đă được 1 người nấu bếp Việt Nam xin cho 1 chân không lănh lương : quét dọn pḥng ăn, dọn dẹp nhà bếp, rửa chén và được ăn ở khong phải trả tiền tựa như anh kép phụ trong chuyện ṿng quanh thế giới trong 80 ngày của thập niên 60s'.

Bẵng đi 1 thời gian, con người đâm thuê chém mướn cho Liên Sô [ dân khủng bố ]được cho về Việt Nam qua ngả Miến Điện, Thái rồi Nam vang và Sài G̣n giả dạng là 1 nhà sư áo vàng [ Nam Mô 1 bồ dao găm là thế ], anh khủng bố này được các tụi KGB toà đại sứ Liên Sô nó che chở và bao ăn cùng tiền bạc cần thiết để về Việt Nam cấy người. Thực sự anh thanh niên NAQ kém kỏi về văn hóa nhưng rất từng trải các vụ lưà bịp dể anh phải sống nên đă thanh toán ngay cả đồng bọn đồng sàng đê/ cho Lenin phải tức dận mà cho nghỉ việc 1 thời gian. Đến lúc này v́ sinh kế anh đă bám víu Trung Hoa Quốc Dân Đảng phái Tôn Dzật Tiên và sau th́ theo Lâm Bưu, và Đặng và lại được Stalin cho nhập cuộc sau này đă về Việt Nam theo bản đồ Staline đặt ra để đưa Việt Nam vào làm thuộc địa cho đế quốc Cộng Sản Liên Sô dưới sự quản trị của Mao [ Ngày mà Liên Sô và Trung Hoa c̣n là anh em, đồng chí ]

Sáu mươi năm bến bờ nh́n lại 1 Việt Nam máu lửa triền miên v́ ai ??? V́ bọn Việt Gian Ho Cho Minh và bè lũ 1 đảng cướp cạn mà các đảng viên đều là thành phần gọi là đầu trâu mặt ngựa [ loại anh chị du đăng du thủ du thục đâm thuê chém mướn ] đă giải phóng Việt Nam vào làm 1 thuộc địa cho thực dân khát máu Liên Sô - Tầu Cộng mà ai không đồng ư với chủ thuyết độc đảng Cộng sản đều được gán cho cái tên là Phản Động và Việt Gian để cho họ 1 cái bản án tử h́nh. tên Việt Gian bá nước Hồ Chó Minh và đồng bọn là Tội Nhân của Toàn Dân Việt Nam, tội ǵ ??? Tội Bán Nước , Chủ Quyền Toàn Dân Cho đế QuỐc Nga - Hoa hơn 60 năm để lại 1 việt Nam đổ nát và tụt hậu ho lao nặng không thuốc chữa.

Một lần nữa, bọn thảo khấu đâm thuê chém mướn 5 @ Ḷi, chi bụa ... đang ra rả phá hoại cộng đồng VAS Việt Nam và gọi ai không đồng chánh kiến với Đảng Cộng Sản Việt Nam là Việt GIan, 1 điều rất nực cười là 1 bọn chuyên đi cướp dựt đâm thuê chém mướn gán cho những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản là Việt GIan, đây là những nạn nhân của cộng sản Việt Nam họ đă quá hiểu cái đảng ăn cướp Mafia đỏ đang đẫy dụa t́m lối thoát ở thế kỷ 21 khi mà các điểm tựa Mut Ku đến Peking đều là ` nơi không c̣n săn đón bọn họ 1 cách vồn vă nữa và chỉ có tiền thôi để mua sự ủng hộ đăi bôi qua vụ mua vũ khí Nga, bán đất dâng biển cho Tầu làm ngơ khi bọn Hải Tặc Hải Quân TRung Hoa nó thảm sát 9 dân chài THanh Hoá và bắt đi tám người đây có phải hành động của 1 chính quyền Việt Gian không ? Họ c̣n đầy đọa dân den qua cảnh xuất cảng lao động hay mở kỹ nghệ gái ăn sương để bơm tiền Ngoại Nhân và bóc lột các nạn nhân tận xương tủy.

Tôi không ngạc nhiên là Đảng CSVN bọn Mafia Đỏ dang hạ lênh cho bọn cán bộ nằm vùng chui sâu chèo cao đánh phá Cộng Đồng VAS v́ bó biểu hiệu cho sự chỐng đối lại đảng Cộng Sản và tranh đấu cho toàn dân có 1 nền Tư. Do Dân Chủ Nhân Quyền, 1 Việt Nam Phứ Cường không có nạn bất công. Sau cơn mưa trời lại sáng, th́ lẽ nào dân tộc ta măi măi bị ḱm kẹp bởi bon Mafia đỏ gương Đông Đức, Ba Lan, Romania, Ukraine hăy c̣n đọ

-- (Tieng Dan @ Dan Chủ.Net), February 23, 2005

Answers

Response to Nước Việt Nam lĂ  1, DĂ¢n Việt Nam lĂ  1, Nhưng Độc Đảng Trị lĂ  Đi Ngược Lại NhĂ¢n DĂ¢n Quyền tự Chọn ChĂ­nh Phủ

Bài Viết ngắn gọn và rất xác thực về từ Việt Gian trong từ ngữ của đảng CSVN. Một chế độ đôc tài đảng trị tàn ác, lừa lọc và khát máu nhất thế giới hiện nay . Cám ơn Bác Tiếng Dân đă bỏ chút th́ giờ viết bài.

Cộng đồng VAS Việt Nam ở greenspun site đang bị bọn nằm vùng cộng sản nó phá bĩnh chửi thề, khi tôi vào cái site này tôi chỉ thấy con người Ít học, thiển cận và rất tự hào về đỉnh cao chí nghu như chi bua [ đừng vội mừng v́ tôi đọc tên chú như 1 tên tù h́nh sự đấy ] 5 @ ḷi, CTHN, tên đm, Hoàng Vịt Gian,.... mở mồm ăn nói là phảng phất C.C và C.C các anh đă mê muội về cái chữ khôn nạn này, rồi ĐM [ cá cụ O6ng cụ Bà nhà ta thường hay ví bọn này với bọn cướp cạn lê la đầu đường xó chợ ]

Có lẽ v́ quá ngu tối mà họ không biết rằng họ đang tự phỉ nhổ họ và tổ tiên gịng họ của họ .

-- (Sáu Bi Da FranCe @ Sài Gềnh.Net), February 23, 2005.


Response to Nước Việt Nam lĂ  1, DĂ¢n Việt Nam lĂ  1, Nhưng Độc Đảng Trị lĂ  Đi Ngược Lại NhĂ¢n DĂ¢n Quyền tự Chọn ChĂ­nh Phủ

BỌN CS LÀO, ĐỒNG MINH CỦA LŨ VC, ĐĂ VÀ ĐANG THẢM SÁT CÁC

ĐỒNG BÀO TIỂU SỐ Ở CÁC VÙNG BIÊN GIỚI TẠI VIET NAM

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 24, 2005.


Moderation questions? read the FAQ