Từ cụm từ "chống cộng cực đoan" đến hai chữ "Việt kiều"

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Từ cụm từ "chống cộng cực đoan" đến hai chữ "Việt kiều"

CSVN và bọn tay sai, cùng với đám bú dzù hay dùng cụm từ "chống cộng cực đoan" một cách cố t́nh sai lạc để làm cho mọi người có một cái nh́n không thiện cảm về những người có khuynh hướng chống cộng.

Đă vậy, một số cá nhân khác lại vô t́nh tiếp tay cho CSVN bằng cách dùng cụm từ trên một cách bừa băi mà không chịu t́m hiểu ư nghĩa của cụm từ đó.

Sau đây cũng là một cụm từ khác, hai chữ "Việt kiều", cũng bị dùng một cách sai lạc cố t́nh bởi CSVN, để khống chế người Việt hải ngoại chúng ta, rằng th́ là cho dù anh là người có quốc tịch nước ngoài, đang sống ở nước ngoài đi nữa, anh vẫn là "Việt kiều", hay nói cách khác là "người của nước VN nhưng đang sống tại nước ngoài". Và chúng ta, những người Việt đang sống ở hải ngoại cũng lại nhắm mắt không chịu t́m hiểu cho rơ ràng và vô t́nh tiếp tay cho CS để "hợp thức hoá" cái cụm từ đó bằng cách cũng dùng nó để tự ám chỉ chúng ta, những người gốc Việt đang sống tại hải ngoại

Thật sự ra, chúng ta là những người Mỹ gốc Việt, Úc gốc Việt, Pháp gốc Việt, Canada gốc Việt ... chứ không phải là "Việt kiều", ngoại trừ những người Việt vẫn c̣n mang quốc tịch và hộ chiếu của CH XHCN VN, th́ họ chính là "Việt kiều" như các DHS, các nhân viên sứ quán VC, các lao động VN ở nước ngoài

-------------------- Xin góp ư về hai chữ "Việt kiều" - Đặng Xuân Khánh

Chữ "kiều" trong tiếng Việt, dùng theo sau một người thuộc về một nước nào th́ có ư để chỉ người nước đó đang làm việc, sinh sống hoặc đang tham quan du lịch tại một quốc gia khác.

Thí dụ:

-Người mang quốc tịch Trung hoa, làm việc, sinh sống, du lịch ở VN th́ gọi là Hoa kiều -Người mang quốc tịch Pháp, làm việc, sinh sống, du lịch ở VN th́ gọi là Pháp kiều -Người mang quốc tịch Úc, làm việc, sinh sống, du lịch ở VN th́ gọi là Úc kiều -Người mang quốc tịch Mỹ, làm việc, sinh sống, du lịch ở VN th́ gọi là Mỹ kiều

-Một người mang quốc tịch Mỹ gốc Việt, sống ở Mỹ th́ là người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American) chớ không phải là «Việt kiều». Cùng trường hợp, một người mang quốc tịch Úc gốc Việt, sống ở nước Úc th́ là người Úc gốc Việt (Vietnamese Australian), chớ không phải là «Việt kiều» - Thí dụ như trường hợp của một người Việt mang quốc tịch Úc bị tuyên án tử h́nh ở Singapore mới đây v́ mang bạch phiến trong người, th́ báo chí và các cơ quan truyền thông tại Úc và Singapore gọi anh ta là một "Australian national", "Vietnamese Australian" chớ họ không gọi là Vietnamese (người Việt hay Việt kiều).

- Trong khi đó, những người trên chiếc tàu vượt biên của người Việt đến Úc hồi năm qua th́ được gọi là "Vietnamese nationals" (v́ họ chỉ mang mỗi quốc tịch VN)

Do đó, người Mỹ (gốc Việt), đang làm việc sinh sống ở VN, hay về thăm thân nhân ở VN th́ phải gọi là Mỹ kiều (gốc Việt), hay cho rơ ràng là người Mỹ gốc Việt, chớ không thể gọi là «Việt kiều» - Tương tự với những người mang quốc tịch Úc, Pháp, Gia nă đại ... gốc Việt.

Cụm từ «Việt kiều» trong tiếng Việt dùng để chỉ những người gốc Việt, chỉ mang mỗi quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, làm việc, du học hay du lịch ở ngoài nước Việt Nam, như các thành phần đi lao động nước ngoài, du học sinh, nhân viên các sứ quán của nhà nước CS Việt Nam ... th́ chính xác hơn.

C̣n chữ «Việt kiều» nếu dùng để chỉ người Việt đang mang quốc tịch nước ngoài (không mang hộ chiếu Việt Nam) là không đúng.

---------------------------------------------------- Về bài "Hai chữ Việt Kiều" - Nguyễn Hùng

Chúng tôi cũng đă đề cập tới hai chữ Việt Kiều trên một diễn đàn khác (diễn đàn "Văn hóa Việt Nam" ở Úc), nhân đọc được bài sau, qua mạng Ư Kiến cho tôi gửi vài ḍng trao đổi tới tác giả đôi ḍng như sau.

Hai chữ Việt Kiều tác giả giải thích hoàn toàn không chính xác (nếu không nói là sai hoàn toàn nghĩa) với nghĩa của hai chữ "Việt Kiều" này vẫn dùng để chỉ người gốc Việt Nam sinh sống (lâu dài), định cư (kể cả mang quốc tịch nước khác, quốc tịch ở đây hiểu là được trao, được cho - granted) ở nước ngoài. Chữ Kiều (gồm bộ Nhân với bộ Kiều) theo gốc chữ Hán có nghĩa là "ở nhờ, đi ở nhờ, đi ở (sống ở) nước khác ...". Khi dùng từ Hoa Kiều, nghĩa là chỉ người gốc Hoa sống, định cư ở nước khác, Pháp Kiều nghĩa là người gốc Pháp sinh sống hoặc định cư ở nước khác ... có thể những người này đă mang (granted) quốc tịch khác. C̣n người gốc Việt sống ở Mỹ gọi là Việt Kiều ở Mỹ, tương tự có Việt Kiều ở Úc ...

Như vậy từ Việt Kiều chỉ toàn bộ những người gốc Việt sinh sống, định cư (và cả trường hợp mang quốc tịch nước khác) ở nước khác (khác Việt Nam). Từ Việt Kiều không dùng để chỉ những người Việt Nam đi làm hoặc đi học (sống tạm thời) ở nước ngoài. Cũng tương tự từ Pháp Kiều, Nhật Kiều ... không chỉ những người đi du lịch, làm việc ngắn ngày (tạm thời) ở nước ngoài ------------------------------------

Xin trao đổi thêm với bạn Nguyễn Hùng về hai chữ "Việt kiều" - Đặng Xuân Khánh

1/ Đúng như bạn đă đề câp: «hai chữ "Việt Kiều" này vẫn dùng để chỉ người gốc Việt Nam sinh sống (lâu dài), định cư (kể cả mang quốc tịch nước khác, quốc tịch ở đây hiểu là được trao, được cho - granted) ở nước ngoài».

Tôi không phủ nhận điều này. Nhưng "vẫn dùng" không có nghĩa là "chính xác" là "đúng", mà do người Việt ta dùng măi rồi thành thói quen, rồi được mặc nhiên chấp nhận theo thời gian. Tiếng Việt có nhiều danh từ được dùng không đúng chỗ hoặc dùng sai nghiă, nhưng v́ dùng riết rồi trở thành thông dụng.

2/ Bạn viết : «Chữ Kiều (gồm bộ Nhân với bộ Kiều) theo gốc chữ Hán có nghĩa là "ở nhờ, đi ở nhờ, đi ở (sống ở) nước khác ..."» Như vậy, chữ "kiều" không có nghĩa là "mang quốc tịch" hay là "công dân" của quốc gia mà "kiều dân" đó đang sinh sống.

Chữ "kiều" có nghĩa là "ở nhờ, đi ở nhờ, đi ở (sống ở) nước khác ...". Do đó, "kiều dân" (foreigner) chỉ là người sống (tạm thời, không có ư định gắn bó muôn đời) tại một quốc gia khác. (foreigner: a person who comes from a foreign country; someone who does not owe allegiance to your country)

Tương tự, "Việt kiều" chỉ là người gốc Việt nam "ở nhờ, đi ở nhờ, đi ở (sống ở) nước khác ..." "Việt kiều" không phải là "công dân" của quốc gia họ đang sinh sống.

C̣n thí dụ như người Việt mang quốc tịch Mỹ (Mỹ gốc Việt) th́ họ không "ở nhờ, đi ở nhờ, đi ở (sống ở) nước khác ...", mà họ mang quốc tịch Mỹ, là công dân Mỹ (citizen: a native or naturalized member of a state or other political community)

Về phương diện pháp lư, khi ai đă mang quốc tịch của quốc gia khác (ngoại trừ các quốc gia chấp nhận song tịch) th́ họ là "công dân" (citizen) của quốc gia đó, và không c̣n thuộc về quốc gia họ đă sinh ra, nên họ không phải là "kiều dân" (foreigner) - Do đó, "Việt kiều" hay "kiều dân Việt" là chỉ là người "tạm trú".

3/ Báo chí nước ngoài khi đề cập đến một người Mỹ, hay Úc gốc Việt, họ vẫn gọi là "Vietnamese American" (người Mỹ gốc Việt) hay "Vietnamese Australian" (người Úc gốc Việt), chứ không gọi trơn là "Vietnamese" (người Việt hay Việt kiều).

Trân trọng Đặng Xuân Khánh ------------------------------------

Tản mạn thêm về hai chữ “Việt kiều” - Đặng Xuân Khánh

Trong thời kỳ c̣n chiến tranh, số người Việt mang quốc tịch nước ngoài và định cư tại nước ngoài rất ít. Đa số thuộc thành phần đi du học dưới chế độ VNCH cũ. Hai chữ “Việt kiều” được dùng để chỉ số người gốc Việt sống ngoài nước Việt nam này.

Khoảng đầu thập niên 1970, rất nhiều người Việt sống tại Kampuchia (Cam-bốt), không mang quốc tịch Miên, ào ào trốn chạy trở về VN v́ nạn “cáp duồn” của người Miên bản xứ, và chính phủ Miền Nam thời bấy giờ có chương tŕnh giúp đỡ những người này gọi là chương tŕnh “Việt kiều hồi hương”

Sau chiến tranh, số người Việt định cư tại nước ngoài càng ngày càng gia tăng, và đa số đă gia nhập quốc tịch trở thành công dân của quốc gia mới nơi họ đang sinh sống. Trên căn bản pháp lư th́ họ đă thuộc về những quốc gia mới này, không c̣n quan hệ pháp lư ǵ với VN, v́ các quốc gia này và cả VN không công nhận t́nh trạng song tịch. Do đó, khi tuyên thệ gia nhập quốc tịch mới, là đương nhiên từ bỏ quốc tịch cũ (nếu có)

Rồi hai chữ “Việt kiều” vẫn được dùng để chỉ tất cả những người gốc Việt mang quốc tịch mới này, có lẽ v́ ta không có một từ nào để gọi cho xuôi tai hơn. Nếu gọi họ là Mỹ kiều (gốc Việt) hay Pháp kiều (gốc Việt) th́ có vẻ chướng tai và có cảm tưởng là “mất gốc”. Do đó, nhiều người cảm thấy thoải mái hơn với hai chữ “Việt kiều”, tuy rằng nó không đúng nghĩa về pháp lư, và “Việt kiều” được mặc nhiên công nhận là “tất cả những người gốc Việt định cư ở nước ngoài”. __________________ Nhớ đến thăm CẦU TIÊU MANG TÊN BÁC nơi Bác Hồ sống măi trong quần chúng ta

http://hochiminh.cjb.net

http://dangxuankhu.cjb.net

-- (Sáu Bi Da FranCe @ SàiGềnh.certcle), February 22, 2005

Answers

chu em chi bua noi an lem nhem lam anh cuoi be bung wa'. Cum Tu : Ong Co van chang han, thieu tuong Vu ngoc nha bi vat tranh bo vo gan hai sao lam kieng ma khong luong.

chu nay am o chu i. thi` chu phai ngui phan chu hay chu chon o vung tunnel cu chi thi chu vua ia vua ngui hay dap phai phan chu la phai roi.

O dday ddat nuoc dzan minh den sang nhu bon ngay chu gia roi quo qyang moi phai dp len cut chu chu a ne` , o dday ma ia bay la Ma Ta no cho ngoi kham ddo nghen thang em lam cam.

-- (Sa'u Bi Da FranCe @ Sa`iGenh.net), February 22, 2005.


Bài học vỡ ḷng ->>
-- (tosu_cs@yahoo.com), February 22, 2005.

"Việt kiều" đúng nghĩa là người có quốc tịch Vietnam sinh sống ở nước ngoài. Nhưng khi nhận quốc tịch khác th́ là người ngoại quốc gốc Việt. Nhưng từ Việt kiều dùng sai lâu rồi quen nên đối với người trong nước Việt kiều là người gốc Việt hoặc người có quốc tịch Việt nam định cư lâu dài ở nước ngoài.

Theo tôi dùng từ ǵ cũng không quan trọng lắm, cai quan trọng là nó được hiểu như thế nào. Nhớ một dạo mấy cha Hồi giáo la làng lên rằng Jihad không phải là quân sự hay khủng bố; Jihad là đấu tranh ḥa b́nh. Nhưng máy thằng khủng bố đặt bom nó cứ thích dùng Jihad nên cái nghĩa ḥa b́nh kia chẳng ai quan tâm nữa.

-- (GetReal@GetReal.com), February 23, 2005.


http://conghambannuoc.tripod.com

-- bo bo (mystyle@fyi2me.com), February 23, 2005.

Khi CHXHCN cho người tỵ nạn thăm thân nhân th́ :

Lúc trước th́ VC gọi :Việt kiều thăm thân nhân .Tức người Việt thăm CHXHCN .

Lúc trước th́ dân trong nước :Kiều bào thăm thân nhân .Tức người Việt thăm người Việt .

C̣n bây giờ th́ VC gọi : Kiều bào thăm thân nhân .Tức người CHXHCH thăm người CHXHCN .

C̣n bây giờ th́ dân trong nước : Việt kiều thăm thân nhân .Tức người CHXHCN thăm người Việt .

Có chuyện này v́ bây giờ đa số bọn Việt kiều mà những người quốc gia chân chính gọi là vịt kiều đă cùng bọn CSHN hưởng lạc trên sự đau khổ khổ của dân chúng ,sống trên nhân phẩm của những người Việt trong nước .

Tóm lại " Nước VN là của người Việt ,CHXHCN là của CSHN " bọn CSHN biết vậy nên chúng trốn vào người Việt không thằng nào dám nhận là CSHN hay người của CHXHCN .Chúng đă trực tiếp chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản của chúng là man rợ nên chúng không dám nhận .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 23, 2005.Moderation questions? read the FAQ