Mỹ đ dng phương php no để trải chất độc da cam ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mỹ đ dng phương php no để trải chất độc da cam ?-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 21, 2005

Answers

Response to Mỹ đã dùng phương pháp nào để trải chất độc da cam ?

Hồ con : Bố ơi chạy lẹ lẹ ln cho con xịt .

Hồ cha : Đ/M tao chạy muốn xứt ku rồi .

Người xưa ni : V ngựa Hốt Tất Liệt đi đến đu th cỏ khng mọc đến đ .

Người nay ni : Bng qun Hồ đi đến đu th dn lầm than chết chc đi khổ đến đ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 21, 2005.


Response to Mỹ đã dùng phương pháp nào để trải chất độc da cam ?

HOAN HO^ ANH THICH' DU~ THU*'...

CHUI*~ VIET CONG HAY QUA'....

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 22, 2005.


Response to Mỹ đã dùng phương pháp nào để trải chất độc da cam ?

Ấy chết họ chỉ rải thuốc khai quang ở vng đ đ định trước l khu tự do bắn ph ấy m. Chỉ c mấy ch Vẹm vẩu vc AK-47 lưụ đạn chầy trung cộng đi dp ru ẩn nấp đợi tối đến V nh dzn hạch sch đi co8m gạo bnh tt bnh đ m hay cần giải quyết sinh l l cứ tự tiện đ con cc lo6ng dn ra m giải phng song th lại chạy v khu, chệch ra chỉ c lũ Vẹm hủi bị khai quang cn lương dn c ai bị, cn mấy ci hnh dảng tuyn truyền hiện nay lm g c thật. Hơn cả 35 năm rồi cn g. Nếu cần xin Mỹ hay A6u Chu họ nghin cứu v lm bản đồ đc kết với sample của đất từng khu xem c phải thuốc khai quang hay ci g đ m cn ngăn ngừa

-- (Hồng H @ Yn Phụ.Com), February 22, 2005.

Response to Mỹ đã dùng phương pháp nào để trải chất độc da cam ?

Anh ba.n na`y da~ "co^' tinh` la^`m" ro^`i.

- HCM chi? duo.c de^` nghi., nhu*ng kho^ng duo.c ba^`u la`m mo^.t trong nhu*ng~ "van nha^n the^' gioi'", hinh` nhu* sau do' da~ duo.c ba^`u la`m mo^.t trong nh*ng~ "da~ nha^n the^' gioi' " !

- Do^ng` y' rang` kho^ng ne^n chu*i? nguoi` da~ khua^t', nhung co' le~ da.c bie^.t vi` HCM da~ ga^y nhu*ng~ tai ha.i qua' lo*n' cho da^n Vie^.t trong 50 nam qua, ne^n mo.i nguoi` phai? tie^p' tu.c nguye^`n rua? de^? con quy? na`y du*ng` tro*? la.i la`m nguoi` nu*a~.

Da^y la` mo^.t hanh` do^n.g "am' quy?" cua? da^n Viet !!

-- VN (vn@fpt.vnn.vn), February 22, 2005.


Response to Mỹ đà dÃng phương phÃp nÃo để trải chất độc da cam ?

CỘNG SẢN TN PH QU HNG/TIU DIỆT SỨC SỐNG DN TỘC VIỆT NAM CẢ NỬA THẾ KỶ NAY-- (tosu_cs@yahoo.com), February 22, 2005.


Response to Mỹ đã dùng phương pháp nào để trải chất độc da cam ?

DUNG' QUA'...

QUA' DUNG'...

HOAN HO^ ANH TO^~ SU* CONG-SAN~....!

VIET NAM CONG-HOA` MUON NAM....!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 22, 2005.


Response to Mỹ đã dùng phương pháp nào để trải chất độc da cam ?

Hồ con : Bố Hồ ơi ,ti đức khng c m bay cao thế ny con sợ lắm !

Hồ cha : Rng đi thằng "Ku" sau vụ đất biển thằng bạn chệt của cha đ nhận che chở cho con rồi ,by giờ cha con ta lm song thm ci vụ giao Trường Sa cho hải qun chệt v của khẩu Hải Phong cho bọn Vn Nam quảng chế th cha con mnh c thể nghỉ ngơi .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 23, 2005.


Response to Mỹ đã dùng phương pháp nào để trải chất độc da cam ?Hồ con: Bố Hồ ơi, ti đức khng c m bay cao thế ny con sợ lắm!
Hồ cha: Rng đi thằng "Ku" sau vụ đất biển thằng bạn chệt của cha đ nhận che chở cho con rồi, by giờ cha con ta lm xong thm ci vụ giao Trường Sa cho hải qun chệt v cửa khẩu Hải Phng cho bọn Vn Nam quản chế th cha con mnh c thể nghỉ ngơi.

thich du thu (toollovers@comcast.net), February 23, 2005.
Post lại cho thich du thu (toollovers@comcast.net), February 23, 2005.

-- (test@test.test), February 23, 2005.

Moderation questions? read the FAQ