Thực Dân Mới Hay Đế Quốc Đỏ [ Dân Quyền Online ]

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thực Dân Mới Hay Đế Quốc Đỏ

Nguyễn Hữu Hoạt

Dân Quyền Online

Trong những năm gần đây sự hiện diện của Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á càng ngày càng gia tăng trên nhiều lănh vực, nhất là ảnh hưởng chính trị của họ lại tiến gần và tiến chặt hơn nữa trên các quốc gia Á Châu. Đặc biệt Việt Nam quá khứ của thù hận đă được cả hai (Hoa Kỳ và Việt Nam) v́ nhu cầu kinh tế và chiến lược đẩy lùi vào quá khứ. Sự đến và ở của Hoa Kỳ tại Hà Nội trong kỷ nguyên nầy có nhiều điểm tương đồng như sự đến và sự ở của Hoa Kỳ tại Nhật Bản sau thế chiến thứ II. Tuy nhiên, âm thanh và hậu quả của tiếng bom tại thành phố Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 khác với âm thanh và hậu quả của tiếng nổ B52 trên cây cầu Long Biên hay ngoại ô Hà thành. Bởi v́ sau tiếng nổ Hiroshima Hoa kỳ đă bỏ vào hằng triệu, triệu Mỹ kim tái thiết Nhật Bản trên nhiều phương diện. Ngược lại khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt gần 1/4 thế kỷ Hoa Kỳ chưa có một đóng góp nào đáng kể để gọi là bồi thường chiến tranh.

Sự khác biệt đó giữa Nhật Bản và Việt Nam có người cho rằng sỡ dĩ Hoa Kỳ bồi thường cho Nhật v́ họ là kẻ chiến thắng. Giá phải trả của Nhật là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy tŕ lực lượng Thủy Quân Lục Chiến và Không Quân tại căn cứ Okinawa và được tài trợ bởi ngân sách Quốc Pḥng của Nhật. Trái lại tại Việt Nam, Hoa Kỳ là người bỏ chạy và thua trận, một vết đen trong lịch sử của họ. Cho nên mặc cảm “thua trận” ở người dân Mỹ vẫn c̣n ám ảnh nên Lập Pháp không cho phép Hành Pháp viện trợ bồi thường chiến tranh (điều nầy trái với tinh thần kư kết ḥa đàm Paris). Tuy nhiên, mục đích của Hoa Kỳ đến với và ở lại Việt Nam cũng như ảnh hưởng của họ càng ngày càng lớn mạnh tại đây là một yếu tố chúng ta cần thảo luận dựa theo các điểm chính sau đây:

a, Hoa Kỳ đối với Việt Nam

Trong những thập niên trước các nhà lănh đạo Hoa Kỳ như Tổng Thống Reagan có nói:” Trọng tâm của thế kỷ tới chúng ta đặt nặng đến Châu Á, đặc biệt Đông Nam Á”. Tiếp đến Tổng Thống Bush sau chiến thắng vùng V ịnh, ông đă nhấn mạnh về “Trật Tự Tân Thế Giới” trong đó Đông Á được ông đề cập như một ưu tiên thứ nhất cần sự hiện diện của Hoa Kỳ. Điều nầy đă trở nên sự thật hơn nữa khi Mikahail Gorbachev tuyên bố: ”Châu Á Thái B́nh Dương sẽ là nơi mà Nga Sô chú trọng hàng đầu đến hai lănh vực: “Kinh tế và Quân sự”.

Dĩ nhiên cả ba lời tuyên bố trên hoàn toàn không sai, ngược lại rất thực tế. Thực tế đến độ sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á là một nhu cầu khẩn cấp và cần thiết. Riêng đối với Nga Sô di cảo của Gorbachev không được thực hiện v́ Nga Sô hôm nay chỉ c̣n là một bóng mờ, riêng Hoa Kỳ là người có đủ “quyền năng” và “chức vị” để tạo ảnh hưởng Á Châu phục vụ vai tṛ kinh tế và duy tŕ sức mạnh lănh đạo thế giới. Muốn thực hiện được điều ấy Hoa Kỳ sẽ chú trọng đến “chiến trường” và “thị trường” Việt Nam. Nhất là việc Hoa Kỳ đă nh́n thấy ư đồ bành trướng và ảnh hưởng “ngày mai” của Trung Quốc. Hơn ai hết Hoa Kỳ sẽ không thể nào ngồi yên hay cho phép Trung Quốc có cơ hội để có thể thực hiện tham vọng của ḿnh. Chính v́ thế một Việt Nam đồng minh với Mỹ sẽ có những thuận tiện trong vị thế chiến thuật và chiến lược sẽ giúp Hoa Kỳ kềm hảm mức độ bành trướng của Trung Quốc. Hơn nữa, nếu Hoa Kỳ muốn kiểm soát được vùng Miên-Lào, điều trước tiên Việt Nam phải là hành lang thứ nhất tạo thành bàn đạp xâm nhập hai quốc gia láng giềng đó. Việt-Miên-Lào liên kết và thống nhất dưới cùng cán dù của Hoa Kỳ sẽ tạo nên nhiều khó khăn cho Trung Quốc. Xét trên b́nh diện quân sự, hải cảng chiến lược Đà Nẵng, Chu Lai và Cam Ranh sẽ là nơi “lư tưởng nhất, tiện lợi nhất” và “hạ giá nhất” của Hoa Kỳ để họ dùng làm trạm sửa chữa, tiếp liệu cũng như tuyến xuất phát cho mặt trận Á Châu sau nầy nếu có. Cam Ranh, Chu Lai và Đà Nẵng c̣n là nơi thay thế Subic Bay và phi trường Clark của Phi Luật Tân.

Về kinh tế, theo bản ước tính mới nhất cho biết tỷ lệ dân số Việt Nam hiện nay dưới 20 tuổi chiếm đến 29%. Đối với Hoa Kỳ tỷ lệ 29% nầy sẽ là sức mạnh tiêu thụ đáng kể. Chưa kể đến Việt Nam là một thị trường tiêu thụ đang lên (up-coming) về các loại “sản phẩm tư bản”.

b, Trung Quốc đối với Việt Nam

Đối với người Trung Hoa họ hay tự coi ḿnh là “con của Trời”, v́ con của Trời nên họ phải cai trị thế gian. Quan niệm như thế cho nên đối với họ Á Châu của người Châu Á hay Á Châu của Trung Quốc và do Trung Quốc. Cho nên Đông Á phải đặt dưới quyền thao túng và lệ thuộc vào các điều lệ của họ đưa ra. Nh́n vào yếu tố địa lư và nhân văn, không ai có thể phủ nhận được rằng Trung Quốc hiện đang có hai yếu tố quan trọng là “lớn và rộng”. Thế nhưng muốn theo đuổi yếu tố thứ ba “mạnh” trên phương diện kinh tế và ảnh hưởng chính trị cũng như quân sự Trung Quốc phải biến ḿnh thành vai tṛ kẻ xâm lăng và xâm lược. Riêng tại Việt Nam họ muốn Việt Nam của chúng ta phải trở thành một đồng chí đàn em và một chư hầu chịu sự “triều cống”. Dĩ nhiên, Trung Quốc luôn luôn có tham vọng biến Việt Nam thành tiền đồn chống lại mọi thế lực ngăn cản bước tiến của họ. Thế lực ấy không ai khác hơn là Hoa Kỳ. Nhưng những ước mơ ấy của Trung Quốc chỉ là ảo tưởng thôi!

c, Việt Nam đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ

Trước đây khi cuộc chiến Nam-Bắc bùng nổ, các nhà lănh đạo miền Bắc rất khôn ngoan và khó khăn trong việc dung ḥa vai tṛ của ḿnh giữa Nga Sô và Trung Quốc. Cho măi đến sau 1975 v́ nhu cầu đất nước (?) và không thể chịu đựng được sự chèn ép của Trung Quốc, cho nên Việt Nam đă chọn con đường Nga Sô. Ấy là nguyên nhân đưa đến việc “dạy cho Việt Nam bài học” của Đặng Tiểu B́nh tuyên bố khi viếng thăm Hoa Kỳ. Đáng tiếc thay mặc dầu Trung Quốc lớn rộng, nhưng đă không đủ khôn ngoan để dạy được cho Việt Nam mà ngược Trung Quốc là người đă học của Việt Nam bài học thích đáng. Hành động điên rồ của Đặng Tiểu B́nh khi xua quân xâm chiếm Việt Nam chứng tỏ họ Đặng chưa hiểu ǵ về văn hóa và không thuộc lịch sử Việt Nam. Nh́n lại ḍng sử Việt, dân tộc chúng ta đă đánh bại bất cứ kẻ địch nào có ư đồ xâm lăng và cai trị đất nước ta, kẻ địch ấy sẽ bị đánh bại.

Ngày nay Việt Nam đang đứng trước một thử thách khác và quan trọng, sự lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ai sẽ là người có đủ khả năng để giúp đỡ Việt Nam vượt thoát ra những khó khăn hiện nay. Dĩ nhiên xét trên b́nh diện khoa học Trung Quốc vẫn c̣n lạc hậu và chậm tiến sau Hoa Kỳ đôi ba thế kỷ. Về kinh tế Trung Quốc hiện đang gặp phải nhiều khó khăn trên mọi lănh vực. Có nhiều nơi ở nông thôn người dân Trung Quốc vẫn sống như thời kỳ ăn lông ở lỗ. Hơn nữa thị trường Trung Quốc mặc dầu đông đảo nhưng hàng hóa Việt Nam không đủ sức hấp dẫn để có thể tiêu thụ được. Một điểm khác, cho dù là đồng chí nhưng Trung Quốc vẫn luôn luôn có ư đồ bất chính đối với Việt Nam. Càng ngày những người lănh đạo Trung Quốc lại càng muốn chiếm đoạt lănh thổ và hải lănh Việt Nam.

Riêng đối với Hoa Kỳ, v́ nhu cầu chiến lược họ sẵn sàng giúp đỡ “có điều kiện” đối với Việt Nam. Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đông Nam Á nói chung sẽ là lực cản căn bản để ngăn chận mọi phiêu lưu mới của Trung Quốc. Hơn nữa nếu hải cảng Cam Ranh, Chu Lai hay Đàø Nẵng có sự hiện diện của Hoa Kỳ chúng ta tin rằng Trung Quốc khó có thể hoặc không dám tấn công Việt Nam. Một điểm khác chọn lựa Hoa Kỳ trở thành đồng minh của Việt Nam c̣n có nhiều ưu điểm trong việc mở mang kỹ nghệ, hiên đại hoá ngành thông tin điện toán...

Dĩ nhiên, cho dù thế lực “Bành Trướng Trung Quốc” hay “Đế Quốc Mỹ” cả hai đều là những người theo đuổi chủ nghĩa thực dân muốn cai trị các quốc gia chậm tiến, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, nếu biết “nương theo chiều gió” lấy hư chiêu thắng hữu chiêu và lợi dụng cơ hội để phát triển đất nước, tạo dựng một lợi thế kinh tế, chúng ta tin rằng Việt Nam sẽ hoá giải được tất cả mọi “Chủ Nghĩa Thực Dân Mới hay Đế Quốc Đỏ”.

________________________________________________________________________ Dân Quyền thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ư kiến, phê b́nh. Địa chỉ: 2800 N. Classen BLVD Suite 102 Oklahoma City, OK 73106 Điện thoại (405) 525-3881 Fax: (405) 692-8558-- (HoNg Ha @ De Yen Phu.Com), February 21, 2005

Answers

Response to Thực DĂ¢n Mới Hay Đế Quốc Đỏ [ DĂ¢n Quyền Online ]

Một thằng VC viết như khí :

Nói :Hoa Kỳ chưa có một đóng góp nào đáng kể để gọi là bồi thường chiến tranh.

Trả lời :CSHN đă xé bản hiệp định Balê nhưng đ̣i Mỹ phải thi hàng đúng là lũ khùng .

Nói :Cho nên mặc cảm “thua trận” ở người dân Mỹ .

Trả lời :Chỉ có những thằng ngu mới nói mất MNVN là Mỹ thua trận ,chiến tranh VN chỉ là Mỹ muốn mua thời gian ,hay nh́n lại thế giới :không c̣n nước nào theo cộng sản ,bọn cộng sản Nhựt ,Indonesia ,Mă Lai bị diệt ,Liên Sô xa lầy và Chệt Cộng nhận ân huệ của Mỵ ,CSHN rơi mặt nạ trở thành bọn ăn cướp . . .

Nói :họ muốn Việt Nam của chúng ta phải trở thành một đồng chí đàn em .

Trả lời : Chệt cộng bắt CSHN dâng đất dâng biển ,giết và bắt giam ngư phủ Thanh Hoá dă man và vô cớ đó là t́nh đồng chí anh em ?

Nói : Việt Nam đă chọn con đường Nga Sô.

Trả lời : Muốn quỵt nợ Chệt nên 79 Chệt nó đánh dằn mặt .

Nói :Một điểm khác chọn lựa Hoa Kỳ trở thành đồng minh của Việt Nam .

Trả lời : Thật trơ trẻn ,CSHN nổi tiếng là tráo trở cả đến thằng Chệt c̣n sợ hốn hồ ǵ thằng Mỹ.

Nói :Việt Nam sẽ hoá giải được tất cả mọi “Chủ Nghĩa Thực Dân Mới hay Đế Quốc Đỏ”.

Trả lời :Ngu như ḅ ,nội ba con gà bị cúm cũng phải nhờ LHQ giúp nữa mà đ̣i làm chuyện lớn .

Tóm lại bài b́nh luân bố lếu rẻ tiền .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 22, 2005.


Response to Thực DĂ¢n Mới Hay Đế Quốc Đỏ [ DĂ¢n Quyền Online ]

Nước CHXHCN có những thằng khôn như 5 lồi nên đàn ông làm nô lệ đàn bà làm điếm cho ngoại băng .

Đó là niền kiêu hănh của CHXHCN .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 22, 2005.


Response to Thực Dân Mới Hay Đế Quốc Đỏ [ Dân Quyền Online ]

CS no dech lam theo TB nó chỉ theo bú dế Tư Bản .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 22, 2005.

Moderation questions? read the FAQ