iều m nhn dn tiến bộ ta ai cũng muốn được lm

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread-- gonzales (amigo@el.paso.tx), February 20, 2005

Answers

Response to Ðiều mà nhân dân tiến bộ ta ai cũng muốn được làm

Bac Ho an cai cua khi gi ma ngoi sap ca cau tieu de thang nho Gonzales no pee len cho thoa man doi Ho

-- (Yuppy@Hotmail.com), February 20, 2005.

Response to Ðiều mà nhân dân tiến bộ ta ai cũng muốn được làm

A HA....HA HA HA ...

VUI QUA'.....

DUNG' LA` HO^` CHO' DE~...!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 20, 2005.


Response to Ãiều mà nhÃn dÃn tiến bộ ta ai cũng muốn được lÃm

Bc Hồ : thằng hai quần Chệt cọng sao my lo thế ? Tớ ngồi trong ny chờ Mỹ qua chứ u chờ mi !

Trớc khi chiếm ợc MNVN Hồ ngy no cũng ngồi chờ Mỹ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 21, 2005.


Response to Ðiều mà nhân dân tiến bộ ta ai cũng muốn được làm

Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn),

C biết chuyện "ngựa ra " khng ?

Sau khi chiếm MNVN rồi bị Mỹ cấm vận (VC lc no cũng mơ tưởng ci thị trường bo bở của Mỹ) VC nh ta cng ngy cng tng quẩn nn đảng ta Đi cầu hồn Hồ Chết Xnh ,Hồ Chết Xnh bo mọng cho đảng thấy ton l ngựa với ra ,thầy giải mọng cho đảng bảo " ngựa l m ,ra l quy như vậy m quy tức Mỹ qua .

Lại đợi thm vi năm chả thấy Mỹ qua ,đảng ta lại cầu hồn v cũng thấy ngựa ra ,thầy giải mọng liền ni " nếu khng m quy th quy m tức qua Mỹ lạy mấy thằng Mỹ " nhờ vậy m Mỹ cho php băng giao .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 22, 2005.


Moderation questions? read the FAQ