...BIOGRAPHY viết về 2 Thiệu v Kỳ .....

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Biography

Dưới đy l 1 vi Quotes v links của site en.wikipedia.org viết về 2 Thiệu v Kỳ, cc bạn đọc thử v dường như c thể EDIT được, nếu cc bạn c g ch trch hoặc ph bnh, trong cc trang cũng c viết cho 1 vi cựu Tướng VNCH khc cng với External links lin hệ ring cho từng người , enjoy , nếu ai đ biết rồi th cũng đừng chử mắng ti m chỉ nn đi soi gương coi mnh c đẹp chai bằng anh Vietcuong nh ta hay O :)))))

Chng ta đi Hanoi cho bầu phiếu hoặc "Đa nguyen đa đảng" nhưng xin qu vị vui lng đọc về trang của Mr. Thiệu th thấy ta độc diễn tham quyền cố vị v pht cuối th bỏ cuộc m hon cảnh VNCH lc bấy giờ đ rối beng, cc Chn Tn, Ngọc Lan phanh phui Thiệu cng phe cnh "tham nhũng" lại cng lm rối thm :)

======

Quotes about THIEU

"Don't listen to what the Communists say, but look into what they are doing."

"But the United States did not keep its word. Is an American's word reliable these days?"

"The United States did not keep its promise to help us fight for freedom and it was in the same fight that the United States lost 50,000 of its young men."

"Losing a President Thieu, the military still has a three-star General Thieu. The people still have a soldier, Nguyen Van Thieu. I pledge to fight side by side with my brothers, the soldiers."

"You ran away and left us to do the job that you could not do."

Nguyen Van Thieu

==========

Quotes about KY

"Americans are big boys. You can talk them into almost anything. Just sit with them for half an hour over a bottle of whiskey and be a nice guy. "

Nguyen Cao Ky

Buddha's Child

1 va`i hi`nh a?nh ve^` Ky`

-- cc bạn đọc thử :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 20, 2005

Answers

Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

oh cai thang khung CTHN .... tao chong cong tao ddoi dan chu dda nguyen cho VN ...co lien quan gi dden DIEM .THIEU ..... 2 thang cha ddo´ chet mat rui.... ma cai ddang viet cong no van con nam so*` so*` ra ddây

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 20, 2005.

Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

Yu cầu baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com) đừng chửi ngưi khc v cớ?

-- (test@test.test), February 20, 2005.

Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

***

Phải thắp nến cầu nguyện sng chiều :) v ăn chay

-- Chửi nhau th bổ phổi :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

Tại sao nhiều bi post của TCHN bị mọi người coi l ph thối ?.

V nhiều bi post khng c chứng cớ .

V nhiều bi post khng đng lc đng thời .

V bi post lun lun chửi rủa mọi người hơn l trnh by .

V bi post lun lun vạch quần cho người xen ku .

V bi post lun kheo trương l đọc nhiều nghe nhiều m đo biết những sch bo ,tin tức loan truyền đ của phe phi no ,dụng g ,mục tiu ra sao .

V bi post khng được cn nhắc ,khng biết ảnh hưởng tai hại ,tuyn truyền khng cng cho VC .

V bi post khng phản ảnh sự quan tm v tnh cch quan trọng của n (tất cả cc quốc gia nước no cũng c ban hay phng thuộc sở tnh bo chuyn nghim cứu tin tức kẻ th).

Tại sao nhiều bi post của kẻ khc m mọi người lầm tương của TCHN ?

V CTHN c nhiều nick v thnh tch bị mọi người coi l ph thối.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

***

Chua cht rồi sao????? :) Cứ copy/paste giống nhau vo cc threads như vậy lm th cũng chẳng hơn g Chibua hay Tony Kh

-- Take a cold shower :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 20, 2005.Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

Ci g gọi l "Chua cht rồi sao????? "

Ci chua cht l mất 50 $ m người ta chết mồ xanh cỏ m vẫn chửi .

Ci chua cht l người ta ni đừng vạch ku cho người khc coi m vẫn vạch ku .

Ci chua cht l trước năm 75 khng đng sch dp cho thằng Thiệu hay thằng Kỳ by giờ cứ chửi bới chng hoi .

Ci chua cht l được qua Mỹ l nhờ những người đ hy sinh đ bị mất một phần cơ thể nhất l đang kẹt lại VN ,con chu họ đi khổ ,bị bọn c quỷ CSHN kềm kẹp vậy m khng chửi ruả chng lại chuyn đi bới mc lỗi lầm của những tn tham những MNVN .Thử hỏi ci tham nhũng của MNVN so với ci tham nhũng CHXHCN ci no hơn ? thử hỏi nước Mỹ c tham nhũng khng ? Ai cũng biết MNVN c tham nhũng nhưng phải chấp nhận v phải tập trung vo việc chống bọn CSHN ,đ l việc quan trọng phải lm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

***

Đnh Vẹm m O đnh BỊP th O bao giờ work , Vũ ngọc Nha v chiến di.ch Phượng Hong ngy xưa đ chứng minh , O nn bnh MT-VietTan v Đảng dn Tộc của Chnh Bịp unless you R their member.

Muốn Dn Chủ th phải mang lỗi lầm của 2 phe ra m bươi bạo :))))

-- U do yours, I do mine :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

***

Post "phe ta" th bảo l moi mc, post "phe VC" th bảo l tuyn truyền cho Hanoi

Ly Thai Hung was born in 1952 at Binh Dinh (central Vietnam). He studied abroad in Japan in 1971 and graduated with a Master's Degree in Civil Engineering from the Tokyo Metropolian University in 1978. He was a founding member of the Free Vietnamese Organization in Japan in 1975 and is a writer and a commentator for a number of newspapers and radio stations for current events in Vietnam and Indochina. He currently serves as the General Secretary of the Viet Tan Vietnamese Reform Party.

Ly Thai Hu`ng

Dont cry my FENCE :)))))) I have too many nicks , but always started as "***" (3star) , my main nick is Vee :))))) for years

-- Can U eat shit and tell me the taste :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

Anh CTHN ,

Anh có nhận thấy nhiều người bênh vực người quốc gia lâu trong forum này lần lượt đã bỏ đi không ? .

Họ bỏ đi chắc chắn không phải vì họ không đấu khẩu lại bọn mành mùng nhưng vì những người quốc gia khác làm họ nãn .

Không ai bắt anh phải là người quốc gia nên khi anh đã chọn quốc gia thì anh phải bênh vực cho người quốc gia ,đó là lý lẽ thường tình ,anh có thấy bọn mành mùng chửi CS hay bới móc những tánh hư tật xấu của đồng bọn họ không ?.

"Phe ta " nếu vô tình ,cố ý hay ủng hộ trực tiếp gián tiếp đâu còn gọi là "phe ta" ,chúng là " phe địch" .Vụ anh chửi bọn phở bò ,Chánh bịp . . . những bọn lòi đuôi cáo thì có ai chê trách anh đâu ! Việc vạch trần ,chỉ điểm những tên "thân xác quốc gia hồn cộng sản " là bổn phận của toàn thể người Việt quốc gia ,chúng ta phải cảnh báo cho nhau những tên VC gỉa dạng quốc gia để lừa dối đồng bào .Như việc anh là người đầu tiên trong forum phát hiện bọn "Saigonbáo" treo cờ VC đâu có ai phản đối đâu ( anh hãy vào post thì rõ :Thông Báo !!! Thông Báo!!! Saigon Báo đã tự động đóng cữa !!!" .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

Anh CTHN , Anh c nhận thấy nhiều người bnh vực người quốc gia lu trong forum ny lần lượt đ bỏ đi khng ? .

Họ bỏ đi chắc chắn khng phải v họ khng đấu khẩu lại bọn mnh mng nhưng v những người quốc gia khc lm họ nn .

Khng ai bắt anh phải l người quốc gia nn khi anh đ chọn quốc gia th anh phải bnh vực cho người quốc gia ,đ l l lẽ thường tnh ,anh c thấy bọn mnh mng chửi CS hay bới mc những tnh hư tật xấu của đồng bọn họ khng ?.

"Phe ta " nếu v tnh ,cố hay ủng hộ trực tiếp gin tiếp đu cn gọi l "phe ta" ,chng l " phe địch" .Vụ anh chửi bọn phở b ,Chnh bịp . . . những bọn li đui co th c ai ch trch anh đu ! Việc vạch trần ,chỉ điểm những tn "thn xc quốc gia hồn cộng sản " l bổn phận của ton thể người Việt quốc gia ,chng ta phải cảnh bo cho nhau những tn VC gỉa dạng quốc gia để lừa dối đồng bo .Như việc anh l người đầu tin trong forum pht hiện bọn "Saigonbo" treo cờ VC đu c ai phản đối đu ( anh hy vo post th r :Thng Bo !!! Thng Bo!!! Saigon Bo đ tự động đng cữa !!!" .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 20, 2005.Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

***

Who cares , wanna fight as "chong cong" dont let your heart stop beatting.

Whom left, they will have a new SN , I am not perfect but I've learned from U , U told me I am VC, may be it was you :)))

-- VAS-Moderator had full priviledges :))) Not me as CTHN :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

Ba chuyen am o kai luong xe can cho! Cai nhau ma lam gi, anh em bo qua cho nhau.

Anh TDT cung dung va anh CTHN cung dung nhung anh CHN co nhieu cai viec boc dong post bai khong ra ngo ra khoai. Anh lai co cai cheap to to bo tren his shoulder ve KHang Chien Pho Bo va Viet Tan. Viec CTHN lam rat nho mon va tieu nhan cua dan it hoc, neu chung minh khong thich CS ti tai sao anh khong noi su thuc ve CS anh da di viet nam nhu KSBH roi. Viec anh lam no khong co gi sang to anh lam nhu VAS BOard la cua VT / MT Beef Noodle soup thoi. Boi vay anh TDT cu nu anh cung dung vi anh nhay vao binh luan ba xu, bon xu ve ba cai truyen anh cung deo biet nua, nhng anh thich cho cai mom cho cua anh de sua vi` tui pho bo no lay cua anh 50.00 Dollar, toi do anh kien ra toa co thang khong. Anh gia hai thu toc ma con ngu nhu con bo`

Toi Nghi VAS BOard la ba?n thng tin, nen can than moi khi post bai. Post and Paste co gi` la sai.

Anh khog thich Post and Paste thi anh lam gi, ba cai bai cua anh co ai doc bao gio vi no qua bo lao bo leu va thien vi.

Anh to co bo trinh do hoc van kem, nhung lai thich ra oai ta day tai gioi cai lu nay thi sau 30-4-75 sang my thi nhan nhan ra anh cung la 1 trong nhung tui nay an noi mat day kieu tui an cap.

Toi biet anh la ai khi con o vietnam nhung noi lam gi hang bo lao bo leu vo tu cach, hen nhat, kieu binh con nha cau.

-- (Yuppy@Hotmail.com), February 20, 2005.


Response to ...BIOGRAPHY viết về 2 Ô Thiệu và Kỳ .....

Thằng cho săn Cng An Mạng 5 Lỗ may bắng nhắng ci gị hả thằng ngu, tao ma bắt gập my may th ăn dủ loại đấm thoi sơn nhu* thằng Mike Tyson no oanh địch thủ của n , Hạng như my chẳng c ai thương st nghe chưa.

Hạng cho ghẻ, lũ ngu dzốt mới đi lm tay sai cho bọn Mafia Đỏ ở phủ thủ Lợn đồ ngậm mu phun người trắng ni đen, đen ni trắng. Ră/n cả ngy khng ra 1 cu cho ra chữ ra nghĩa, ct xo cho sạch ci Ph Rum ny đồ ăn cho đ bt của nhn dzn.

-- (Sau Bi Da @ Sai Genh .Net), February 21, 2005.


Moderation questions? read the FAQ