Sound On PLS!!! Ray Charles - Sorry Seems To Be The Hardest Word(with Elton John)

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Tao, my .

Thơ: T Đ T

 

 

Uống đi my , sao my lại khc ?
Ba mươi năm mới gặp lại my
Uống đi , cố nuốt cơn sầu hận,
Vinh nhục đời trai , khi thuốc bay ..

Gặp lại my đy , tao muốn khc 
Nhưng ging nước mắt cạn từ lu
Bạn b hiển hiện trong đy cốc
Chấp chong men say , vỡ thnh sầu,

Ba mươi năm , gặp thằng bạn cũ
Lỡ cừơi lỡ khc gữa cơn say
Tao tưởng lu nay my chết rấp,
Thn lm phn bn nứa H-Ty .

Năm năm hai đứa cng đơn vị;
Tao , my sống chết cạnh bn nhau,
Điếu thuốc cưa đi , chung chn rượu
Chung niềm kiu hảnh , lẫn niềm đau .

Ngy cuối qun tao về Đại lộc ,
Nghe tin my kẹt Hi-vn quan
Tao vượt Sơn-g (1) chia lửa đạn ,
Nữa đường gươm gảy , ước mơ tan

By giờ gặp lại trn đất lạ , 
Tao mầy hai đứa đ thnh ng 
Tc xanh ngy cũ, nay sương điểm,
Nhếch nhc a cơm qa bận lng

Uống đi ! mai my về xứ lạnh 
Tao tiển my, ly rượu nồng cay,
Hy nng ly , hy uống cho say,
Qun trận chiến , t đy khổ nạn ..

TĐT

(1)Sơn g , tn dảy ni chạy dai từ đo Hi vn đến Thượng đức -Quảng
nam-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 19, 2005

Answers

BAI` THO* HAY QUA'....!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 19, 2005.

Moderation questions? read the FAQ