Tiềm năng của kinh tế Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trích từ BBC.

Tiềm năng của kinh tế Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ, ĐH Waseda GS. Trần Văn Thọ bày tỏ những nhận định về kinh tế Việt Nam (Phát về Việt Nam ngày 19/02/2005 trong buổi 21:30-22:00 trên sóng 25, 41, 49 mét và AM1503)

Chương tŕnh Phỏng vấn hàng tuần lần này của đài BBC có khách mời là giáo sư Trần Văn Thọ, đại học Waseda, Nhật Bản.

Chủ đề chính cuộc phỏng vấn xoay quanh những thế mạnh và yếu của kinh tế Việt Nam hiện nay.

Mặc dù có nhiều bước tiến trong hơn một thập niên qua, quy mô kinh tế của Việt Nam vẫn c̣n nhỏ.

GS. Trần Văn Thọ cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2004 của VN khoảng 40 tỉ USD, bằng nửa Philippines, 1/3 Malaysia, 1/4 Thái Lan và chỉ bằng 6% Hàn Quốc. "Chiến lược, quốc sách hàng đầu được định ra nhưng không được tập trung thực hiện. Nhiều chính sách khi được thực hiện th́ xảy ra những chồng chéo giữa các bộ ngành nên thiếu tính nhất quán. Đặc biệt nhiều chính sách kinh tế hay thay đổi làm nản ḷng những nhà đầu tư."

"Về bộ máy hành chánh, qua vụ hạn ngạch xuất khẩu may mặc sang Mỹ, nhiều người bất ngờ thấy người vô tài thiếu đức lại được giao trọng trách quản lư, thực hiện chính sách. Đó là truờng hợp cá biệt hay c̣n những người như vậy trong bộ máy nhà nước?"

Trong lĩnh vực kinh tế, theo GS. Trần Văn Thọ, cái yếu của VN tập trung thể hiện trong cơ chế rườm rà, chậm chạp liên quan đến việc hoạch định chiến lược, chính sách và trong bộ máy quản lư nhà nước kém hiệu suất.

Nhà cầm quyền vẹm không có khả năng. Việt Nam quả thật là nước nghèo nàn lạc hậu. Lỗi tại ai ?

-- (test@test.test), February 17, 2005

Answers

Khi Thu Tuong Phan Van Khai, dung dau chinh phu cua cai goi la "dinh cao tri tue cua loai nguoi", len tieng moi moc nhung Viet Kieu co trinh do chuyen mon (nhung nguoi da duoc tung duoc goi la "phan quoc, chay theo liem dit de quoc tu ban de an bo thua, sua can") ve giup do xay dung dat nuoc thoat khoi "cai nhuc doi ngheo" sau khi dat nuoc da thong nhat gan 30 nam, voi tren 80 trieu dan cung nguon tai nguyen to lon nhat o Dong Nam A thi neu Bac Ho co song lai, chac Bac cung phai ra phi truong Tan Son Nhat hay qua cua khau Moc Bai de "tim duong cuu nuoc" mot lan nua.

-- themykien (themykien@yahoo.com), February 17, 2005.

Tinh trang kinh te troi noi hien nay o Viet Nam cung do dang da thu tieu, tu day cac thanh phan co kien thuc ve Van Hoa cua mien Nam sau 30-4-1975. Va phan lon ho da bo Viet Nam thien duong cua chu nghia Xa hoi nhu may con vet Cong An mang mung hay tung ho.

Nay Thu Tuong Phan Van Khai moi may nguoi xua kia dang goi la lu viet gian chay thep ngoai bang kiem chut com thua sua can.

Nay la Viet Kieu Yeu Nuoc khuc ruot ngan dam. Chi co 1 duong cuu Viet Nam ra khoi canh tut hau va tro thanh con rong a chau la dung mon tram hoa dua no chinh danh cua nen Dan Chu Phap Tri va Kinh Te Thi Truong, Mo mang Cac Dai Hoc moi thay co tieng ve dzay. Cho dzan duoc hoc den noi den chon thi tu 10-30 nam Viet Nam se tien

-- (ThemChutYkien@Hotmail.com), February 17, 2005.


Trên diễn đàn này có "thêm ư kiến" và "thêm chút ư kiến" là cực hay. C̣n một "thêm ư kiến" khác là thằng vc bố láo.

-- (GetReal@GetReal.com), February 17, 2005.

Moderation questions? read the FAQ