Về Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam Thú Nhận Sai Lầm

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Về Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam Thú Nhận Sai Lầm
Lư Thái Hùng
Trong buổi lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam hôm đầu tháng 2 năm 2005, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đă có một bài phát biểu khá dài. Nội dung có 4 phần chính. Phần đầu sơ lược về việc Hồ chí minh đi t́m đường 'cứu nước' đă gặp chủ thuyết Mác Lê và gầy dựng lên đảng cộng sản. Phần hai nói về những chiến đấu của đảng cộng sản trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Phần ba nói về 20 năm đổi mới và những sai lầm, nóng vội sau năm 1975. Phần bốn nói về giấc mơ phát triển Việt Nam và phát triển đảng trên các mặt văn hóa, an ninh, quốc pḥng, độc lập, tự chủ v,v... V́ là bài diễn văn khá dài mang nặng tính tuyên truyền về những công lao và thành quả của đảng, nên đă không tạo ấn tượng nơi người đọc về sự bề thế của một đảng có 75 năm lịch sử hoạt động. Mặc dù chỉ có đoạn nhỏ trong một bài diễn văn dài trên bảy trang giấy, ông Nông Đức Mạnh có nhắc sơ đến giai đoạn trước khi đảng Cộng sản Việt Nam tung ra chính sách đổi mới vào năm 1986 mà họ gọi đó là bước ngoặt đột phá trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xă hội. Bước ngoặt mà họ nói đến chính là sự thú nhận những sai lầm của lănh đạo trong 10 năm 'tiến nhanh tiến mạnh lên xă hội chủ nghĩa' sau khi cưỡng chiếm miền Nam từ năm 1975 đến năm 1985.

Đánh giá về 10 năm này, ông Nông Đức Mạnh đă nói rằng: 'Do hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề, đất nước bị tàn phá, công nghiệp c̣n nhỏ bé, nông nghiệp th́ lạc hậu, lại bị các thế lực thù địch bao vây, cấm vận toàn diện về kinh tế, cô lập về ngoại giao, âm mưu gây bạo loạn lật đổ, do phải tập trung sức lực trong cuộc chiến đấu mới bảo vệ Tổ Quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và do cả những sai lầm về một số chủ trương và chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, nhất là nhận thức chưa thật đúng, thật phù hợp về chủ nghĩa xă hội, có phần chủ quan, nóng vội, cho nên nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xă hội nghiêm trọng'. Dựa vào sự tŕnh bày của ông Mạnh, chúng ta thấy là đảng Cộng sản Việt Nam không nói hết những sự thật liên quan đến các sai lầm của họ. Thực ra, Hà Nội không chỉ phạm các sai lầm về chủ trương hay chính sách mà c̣n phạm một sai lầm quan trọng khác, bắt nguồn từ một tham vọng ngông cuồng. Đó là tham vọng xây dựng liên bang Đông Dương. Chính giấc mơ xây dựng liên bang Đông Dương, với chủ đích thu tóm ba nước Việt - Miên - Lào vào một mối như h́nh thái tổ chức của Liên Bang Xô Viết hay Liên bang Nam Tư, lănh đạo Hà Nội đă đẩy Việt Nam rơi vào t́nh trạng phá sản toàn diện chỉ trong ṿng 10 năm (1975-1980) như ông Mạnh đă mô tả ở trên.

Năm 1975, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nếu đảng Cộng sản Việt Nam có ư thức về hoàn cảnh Việt Nam như ông Mạnh nêu ở trên, th́ họ đă không ngông cuồng gây hấn với Hoa Kỳ, với các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc để bị cô lập về ngoại giao và kinh tế trong gần 15 năm. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam không tự ḿnh biến thành chư hầu của Nga và thi hành nghĩa vụ quốc tế trên đất Lào, Campuchia, Việt Nam đă không phá sản. Nhưng bên cạnh tham vọng ngông cuồng nói trên, đảng Cộng sản Việt Nam c̣n phạm một tội ác chứ không thể nói là sai lầm về chủ trương, đó là phá hủy tiềm lực của hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Ḥa đang ở vào kỳ sung măn nhất của đời người để đóng góp cho xă hội và cho quốc gia. Dưới mỹ từ 'trại học tập cải tạo', đảng Cộng sản Việt Nam, đă trả thù quân dân miền Nam bằng cách đày ải con người nơi rùng sâu nước độc và giết chết tuổi thanh xuân của hàng trăm ngàn thanh niên bởi những năm tháng tù đày vô vọng. Măi cho đến sau năm 1986, khi tung ra chính sách đổi mới, đảng Cộng sản Việt Nam mới thả những người tù này trở về với cái gọi là 'lệnh khoan hồng'. Nhưng việc thả này hoàn toàn không do thiện chí của đảng Cộng sản mà chính là do sự vận động của một số người Việt Nam và sự đồng t́nh của quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990, khi có chương tŕnh đoàn tụ H.O hay ODP.

Với một đảng cầm quyền đă phạm sai lầm liên tục trong 10 năm và nhất là đă phạm tội ác đối với quân cán chính miền Nam về tù cải tạo, không thể nào ung dung tiếp tục cầm quyền và tiếp tục đưa ra những chính sách gọi là 'đổi mới' mà căn bản ra chỉ là sự mở cửa vận dụng tài nguyên từ bên ngoài vào nuôi sống chế độ. Trong một quốc gia dân chủ và pháp quyền, đảng cầm quyền kiểu này đă bị dân chúng truất phế, thành phần lănh đạo đă bị mang ra ṭa xét xử và đă ngồi tù từ lâu, chứ không thể nào ung dung thú tội rồi tiếp tục đưa ra những đường lối viễn mơ như ông Mạnh. Đây chính là thảm họa của dân tộc. Ngày nào, Việt Nam c̣n sự thống trị của đảng Cộng sản Việt Nam th́ thảm họa đó vẫn c̣n đeo đuổi dân tộc ta.

Nếu ông Nông Đức Mạnh và đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng dân chúng c̣n tin vào chế độ và đúng như những điều mà ông Mạnh tự ca tụng về công lao của đảng trong 75 năm vừa qua, th́ cách hay nhất là chấp nhận lời đề nghị của ông Phương Nam Đỗ Như Hải, thực hiện một cuộc trưng cầu dân ư về vai tṛ lănh đạo của đảng Cộng sản trong t́nh h́nh hiện nay. Đây là cách hay nhất để cho đảng Cộng sản Việt Nam kiểm nghiệm về 75 năm thành lập của ḿnh và lượng duyệt phản ứng của dân về các chủ trương hay chính sách của đảng. Nếu đảng Cộng sản không dám làm th́ sự tiếp tục nắm giữ quyền lực chỉ là hành vi phản dân chủ mà thôi.

Tóm lại, những sai lầm mà ông Nông Đức Mạnh thú nhận không chỉ là những sai lầm của một số người lănh đạo đương thời, mà c̣n liên hệ đến bản chất của chế độ. V́ thế những sai lầm này sẽ tái diễn khi mà đảng Cộng sản Việt Nam đạt một số thành công nào đó trong công cuộc mở cửa vận động đầu tư từ bên ngoài như hiện nay. Điều này cho chúng ta thấy là đảng Cộng sản không đặt quyền lợi dân tộc và tổ quốc lên trên hết mà chỉ coi sự tồn vong của đảng là duy nhất và cố bám giữ quyền lực bằng mọi giá dù đă phạm những sai lầm nghiêm trọng.

Lư Thái Hùng
Feb 16 2005


-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 17, 2005

Answers

Response to Về Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam ThĂº Nhận Sai Lầm

Chiến Thuật Của Đảng Là Ǵ : " Đảng Nhổ Song Đảng Lại Liếm " Như Hồ Chó Minh trong vụ Cải Cách Ruộng Đất đó. Đối Dzới Cộng Sản Việt Nam làm ǵ có chuyện người cầy có ruộng. Lông Dzân ấy mà đă có tụi Công An nhu 5 @ ḷi, Dzu bé, Người Yêu EURO dollars, chi bua no bảo quản rồi . Coi vụ ba anh I tờ rít này post bài theo lối Tự Do Dân Chủ apllied ở VAS này th́ biết tŕnh độ của mất thằng Công An chó săn chỉ chưa qua sơ học yếu nược . Quay về các Thủ Nợn Ở Lăng Ba Đ́nh Ba Rọi t́ kiến thức có hơn ba thằng Công An cướp cạn này đâu

-- (Sau Bi Da France @ Sai Genh.Net), February 17, 2005.

Response to Về Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam ThĂº Nhận Sai Lầm

Chiến Thuật Của Đảng Là Ǵ : " Đảng Nhổ Song Đảng Lại Liếm " Như Hồ Chó Minh trong vụ Cải Cách Ruộng Đất đó. Đối Dzới Cộng Sản Việt Nam làm ǵ có chuyện người cầy có ruộng. Lông Dzân ấy mà đă có tụi Công An nhu 5 @ ḷi, Dzu bé, Người Yêu EURO dollars, chi bua no bảo quản rồi . Coi vụ ba anh I tờ rít này post bài theo lối Tự Do Dân Chủ apllied ở VAS này th́ biết tŕnh độ của mất thằng Công An chó săn chỉ chưa qua sơ học yếu nược . Quay về các Thủ Nợn Ở Lăng Ba Đ́nh Ba Rọi t́ kiến thức có hơn ba thằng Công An cướp cạn này đâu

-- (Sau Bi Da France @ Sai Genh.Net), February 17, 2005.

Moderation questions? read the FAQ