doi-thoai voi chu ke-si

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

dit-me, chu ke-si muon noi chuyen voi chi-bua thi chi-bua san sang va dua de-tai duoi day, nho ke-si phe-binh gium dung hay sai ....

KHONG -PHU-TU [ KONG MASTER= CONFUCIUS] VOI TU TUONG CACH MANG Y CHANG TU TUONG CONG SAN MARX da ra doi truoc Marx tren nhieu the-ki. [ Confucius ra doi 550 nam truoc thien-chua giang sinh ].

-- chi-bua (mingo@netscap.net), February 14, 2005

Answers

N đệ tử Chi Bua. Thầy đang bận Tm Thiền Nhập ạo, đang ở cỏi giới Ta B. Khi thầy Thiền xong sẽ truyền tm ấn đạo php cho đệ tử.

Cn ci dzụ ức Khng Tử m đệ tử hỏi, cứ việc để đ. ể thầy thăng thin ln cỏi niết bn m hỏi Khng Tử xem ng ta c ci dy mơ rễ m g với mấy đm Kac Mc Kac Mo g khng. Cu hỏi cũa đệ tử nằm ngoi kiến thức Thiền cũa thầy roi.

By Giờ thầy được Thnh Nhập Rồi y!!!

Nghe n thằng đệ tử Phản ộng Chi Bua...Ch my học đi cữa Khổng sn Trnh ci đo g m khng biết ci g gọi l tư tưởng Khổng Tử. Khng Tử dạy rằng "Trai Thời Trung Hiếu lm ầu, Gi thời...ci đo gi đ..". Ch my c biết chữ TRUNG m Khổng Tử đ dạy l ci g khng ???. L nghe lệnh tuyệt đối, l trung thnh tuyệt đối. Học thuộc lng những g m ngi dạy bảo. L...Cấm Tuyệt ối o c được pht biểu linh tinh. C nghĩa l tao dy my ci g th my chỉ c đưoc biết ci đ. Pht biểu linh tinh l "Tiết Lộ B Mật...". L ở t mọt xương nghe chưa con !!!

My ni ci g, tao, ức Khổng Tử m l tư tưỏng giống như Kac Mac hả??. My so snh như thế l phản động. Kac Mac bảo thế giới đại đồng. Tao bảo ton thể quốc gia, quyền lợi cũa quốc gia đều phải tập trung trong tay 1 ng vua. My ni nếu đại đồng hết ro trọi th tao ddy lm vua với ai chứ??Lm vua cũa nước no??? Thần Bất Tử Bất Trung!! my nghe rỏ chưa??Tội Phạm thượng cũa my c đng tru di tam tộc nh my khng chứ hả???!!!.......

...............

N đệ tử ruột Chi Bua. Thầy cũng thương con lắm d sao cũng tnh thầy tr. Con theo thầy hầu hạ lu năm cũng thy quen rồi. Nhưng con đ trt dại ăn ni phản động với đứ Khổng nn ngi đ ra lịnh cho thy xử trảm đấu tố cả ging họ nh con. Thầy đ cố gắng xin chỉ 1 mnh con được chết. Tội ai lm nấy chịu. Con cn c 3 b dzợ trẻ đẹp thầy đ thấy rồi đ. Nếu để 3 b ny chết theo con th c phải ph cũa trời hay khng. Thi con chết được an thn nhắm mắt rồi hảy để 3 b dzợ trẻ đẹp ở lại thay con m hầu hạ thầy.

ịt mẹ n điện đo ở ci nước CHXHCN VN g m cp điện hoi. H Nội lại lảnh lẽo mưa gi bảo bng. Thi con Chi Bua ra đi mạnh giỏi thầy mong được đầu thai lm lm kiếp khc. D sao cụng c 3 con dzợ cũa con hu hạ thầy tối lữa tắc đn...

Knh thưa cc ch , cc bc, cc bậc trưởng thượng trong VAS. Ti đy lc trước nhn chuyến xuống ni đi hi thuốc v tnh c lượm được 1 thằng khng hiểu con cũa mấy con mẹ hộ n no ở trong đảng CSVN. V ham chơi m chữa bậy nn vất thằng nhỏ trong thng rc ở bn cạnh trụ sở đảng CSVN. Chắc l con rơi cũa con mẹ Nguyễn thi Bnh thị Bựa hay con mẹ Tn nữ thị Ninh thị Nở g đ. Thấy thằng nhỏ bị kiến bu đầy người tội nghiệp. Nghiệp chướng!!! Nghiệp Chướng!!! Thưong lng ti đem về ni nui. Th nui n cũng giống như nui con ch trong nh, cơm thư canh cặn c tốn km l bao. Ti đặt tn cho n l Chữa Bậy.

Lớn ln n v mắc cở với chng bạn nn đổi tn lại l Chi Bua. N lu nay c thất đức , thất lễ hay thất ci g đ th mong cc vị nể tnh ti. nh ch th phải nể chủ nh chứ.

Một lần nữa cc vị hảy nễ ti m tha thứ cho thằng Chữa Bậy tự Chi Bua. N từ nhỏ đ khng được dạy dỗ. Hơn nữa hồi nhỏ n bị t giếng nn tnh kh bất thường.

Niệm tnh tha thứ !!!!!!

ại Lo ại Thiền Sư Thch ủ Thứ, Dn Chơi Bắc H cẩn bt.



-- ại Lo Thiền Sư Thich đủ Thứ (thien_su@yahoo.com), February 14, 2005.


dit-me , chu ke-si , tu tuong kach menh cua Kong master chinh la the gioi dai-dong -hoa binh -khong chien tranh , ...thap nhi su quan [ dung ra la ben trong dat Tau, khoang 7 nuoc nho phan chia nuoc Tau thanh nhieu cuoc-gia nho trong thoi ki Kong -master con di day -hoc.

Kong -master dung li thuyet da thau ve 1 moi , de nuoc Tau tro thanh 1 cuoc gia doc nhat, khong con bi chia 5 xe 7 khoang 570 bc.

Ap dung trong sach -luoc Cong San thi nhan -dan mot long trung-hieu voi dang va nha nuoc , khong quay pha hoi nhu bon KKK o trong forum nay , thi Kong-master da vach ro ;

-trai thoi trung -hieu lam dau.

Nhu vay Kong-master khong phai la ong -to cua Cong-San , thi la gi ?

Loi ban them : -the gioi da thay doi , cuoc -gia vi dai nhat the gioi ngay hom nay la My , nhung voi chanh sach kinh te tu-do de dan no du ,nhung mot vai chanh sach khac [ ve tu phap , ve phap luat ....] con cung ran hon CongSan , chung ta co the noi :

My cai tri dan voi hinh thuc CongSan nhung toi tan hon ,van minh hon ...kieu ban tay sat boc nhung !

[ STEEL HAND COVERED BY VELVET gloves ]

dit-me , chu ke-si phai song o My 30 nam nhu anh thi moi hieu My la ai !

Phai chang anh Chi-bua dang noi chuyen voi dau goi cua anh ?

-- chi-bua (mingo@netscap.net), February 15, 2005.


Ni như đệ tử th đng l thiếu hẳn cả tư duy...

Nghe n...L Nin...L Duẩn, L khả Phiu v L chiu Thống đều l anh em , mu mủ cng 1 mẹ sinh ra cả đấy nhễ??!!!

-- ại Lo Thiền Sư Thich đủ Thứ (thien_su@yahoo.com), February 15, 2005.


chibua ta ney say. You are an Idiot and knew nothing about Confucius. You are spreading lies right know son of a B..ch. KSBH is totally correct, you have committed crime against your King you will be snt to the Red chinese dungen calls Laocai forever. There you will be taught histosry and be reformed to be a better human being than a purse snatcher like you have been trained by the evil empire of Barbaric Han tribe in the Western China Desert you are a bandit that needs to be re-educated in PRC's LaoCai to learn to be Minh Huong

-- (Su Fu @ShiaoLin.Master), February 15, 2005.

Confucian Political Theory

Considered as the most influential intellectual tradition in East Asia, Confucianism had generally been blamed by many as the responsible for the backwardness prevalent over the entire region for more than a century since the intrusion of the Western powers. Confucianism concentrates mainly on harmony, peace, hierarchy and statue-quo, it has also spiritual and religious, ethical and moral, economic and socio-political aspects. It was considered as the main social education doctrine in China and other Far East countries in various dynasties. Modern scholars are discussing if Confucian countries like Japan, Korea and Singapore can experiencing a great economic prosperity and at same time a social stability, therefore, is Confucianism the real responsible for their historical failure against westerners?

Confucius is the Latinized form of the philosopher's Chinese name, which was K'ung-fu-tzu, meaning Master K'ung. Though Confucianism is commonly called a religion, it is rather a system of ethical manners. Confucius did not talk of God but the concept of "Jen", benevolence or "Li", respect. "Jen" is a very vast notion, it include human compassion, the respect for social hierarchy and the ideal of a government. K'ung-fu-tzu argued that if the father demonstrate his "Jen" toward family and son, in return his will receive their obedience and "Li" the respect. Therefore, if the government demonstrates its "Jen " to people, the government will receive the obedience of people. This is called the five relations, it consist also between ruler and minister, husband and wife, older brother and younger brother and between friends. The ideal government for K'ung-fu-tzu must in addition train those who are incompetent, punish those who are quilt and promote those are worthy. As K'ung-fu-tzu said: "Who can not follow the order of government if the government leads the people with correctness." In the case of Japan or Singapore for instance, laws are strictly enforced and people respect more each other and elders if we compare with their western counterparts. Because people are more obeisant toward their government, the later consequently has more possibility to carry out certain development policies which are burdensome.

Confucius lived in the period of Spring-Autumn period, it was a time of constant warfare among the states, Confucius taught that most of the ills of society happened because people forgot their place in life and rulers lost virtue, that is way in Confucian political theory, the equality doesnt exist. He believed that human beings are not equal, but different. Ruled must obey and respect rulers, just as the son must obey to the father. In exchange, government officials must act like a good father toward ruled, understands what they need and take care of them. In the reality his is promoting the concept of elitism. According to his theory, commoners must obey to the rules of government because the governmental institution is the only instrument which can promote the social stability. Of cause Emperor did not exist during his lifetime, but he argues the person who has the highest social place like a King or a Duke because they are mandate by heaven. Which once again legitimate the dominance of rulers.

When he died he was revered almost as a god. Temples were erected in his honor in every city of China. Confucian temple carries the role in educating the ruling elite and in formulating an ideology of "Jen" and "Li" to unify the thought of the intellectuals. His grave at Kufow, in what is now Shandong Province, became a place of pilgrimage. Because Confucius' primary concern lay in social relations, proper conduct, and social harmony, he was revered as the greatest of sages throughout most of China' s history. His teaching, Confucianism, was the state teaching from the beginning of the Han Dynasty in 202 BC to the end of the imperial period in 1911.

.

Please, give me a confirmation if you like my essay

Thanks

HOME FREE EMAIL POLITICS WEBMASTER This site is designed by Empereur Lui meme Wu Wei The Founder and the Webmaster of Empereur.com Copyright 2000 Empereur.com. Tous droits rservs

Note from Empereur.com: The materials presented in this site have a purpose of education, I am not a revisionist, hence not trying to rewrite history. This is a draft paper of one of my research; for I do not post the original one, and no footnotes. Please do not email me by saying you are a 12 years old, and "please send me the paper." My last recommendation: Go to your college library and get some books. Good luck on your paper.

-- (Su Fu @ShiaoLin.Master), February 15, 2005.



Nay chu Chi Bua, Dit Me chu, cho anh xen vo mot chut.

KHONG PHU TU CO DOI HOI DAU TRANH GIAI CAP KHONG HA ?

Khong phu tu co noi rang so di xa hoi co bat cong la do co boc lot, muon san bang bat cong xa hoi thi phai tieu diet giai cap boc lot khong ?

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 15, 2005.


Thằng chệt gi ăn well fait chi bua c biết mẹ g đu về khổng fu tử m cũng đi bốc pht. Đng l chả bị sa thng đinh rồi hahaha.

ĐM chi bua ch c hiểu anh ni g khng

-- (Su Bi Da @ Si Gềnh.Net), February 15, 2005.


Qi vị ai nấy Calm Down!!!

Qu vị muốn đnh Ch th phải nể chủ nh l kẻ tu hnh ny chứ. ể từ từ bần đạo dạy dổ hắn ta cho mở con mắt ra.

N Chi Bua, thầy đ dạy con bao nhiu lần. Biết th hảy thưa thốt, khong biết th dựa cột m nghe. Thế mới c ngy m ra con người.

By giờ thầy lấy th dụ rất thực tiển n nha...Con c thằng con chẳng may mắt n bị l xẹ. V đồng thời thằng hng xm nh con con mắt cũng l xẹ. Vy th con c đem con vợ xinh đẹp sếch-xi cũa con ra m đnh cho n 1 trận r bảo răng my đ đi ngủ với thằng hng xm nn đẻ ra thằng con c con mắt l xẹ hay khng?? ịt mẹ đệ tử "ci Tư Duy" cũa đệ tử n tối như đm 30.

By giờ trở lại vấn đề Khng Tử. Trong tất cả cc tư tưởng, triết l ny nọ c 1 vi điểm giống nhau đ l chuyện thường. Sở dĩ ức Khổng Tư được truyền tụng qua bao đời phong kiến chỉ v tư tưởng trung với vua, th thằng vua no m lại khng khoi ci tư tưởng đ chứ. Tự nhien co người dạy bảo phải tn sng mnh như một bậc thnh th đếch no lại khng khoi.

Trung với vua, hiếu với dn, hay hiếu với cha mẹ. l lời dạy cũa Khổng Tử. Thế m Chi Bua chỉ lấy ci chử TRung thi , rồi bảo rằng KT l cha đẻ cũa Kac Mc. Cc đảng vin VC n trung với đảng th dễ hiểu rồi , cn c thằng no Hiếu với dn hay hiếu với cha mẹ chng đu?. Hỏi thằng Trường Chinh xem n c hiếu với cha mẹ n khng?. Hỏi m1y thằng VC xem n coi coi thằng dn cũa n ra k l g khng??. Thăng Trung Quốc n bắn cả chục thằng dn đnh c, bắn giết xong r2i cn đem xc đi rồi lại bảo dn VN l bọn Hải Tặc, m mấy thang VC co dm mở ci miệng thi ra đu??.

Cn bảo KT cổ v cho hợp nhất, thống nhất??. Ci thời ng Chu Liệt Quc, mạnh thằng no thằng ny đnh nhau ti bụi, th mấy thằng nước lơn c tư tưởng gồm thu mấy nước nhỏ l chuyện dễ hiểu. Vo ci thời đ mấy qun sư quạt mo, mấy tể tướng ai lại chẳng c tư tưởng hợp nht, với thống nhất để cn đi kiếm cơm nửa chứ.

ng l Chi Bua ăn ni vớ va vớ vẩn.

-- ại Lo Thiền Sư Thich đủ Thứ (thien_su@yahoo.com), February 15, 2005.


Khong Tu nguoi nuoc Lo,mot chi nhanh cua giong giong Bach Viet.Tong the cua triet ly Khong Tu duoc dua vao Tu Thu va Ngu Kinh ,nhung ta cung co the tong quat triet hoc cua ong ve Tam Cuong va Ngu Thuong.Do la cai dao cua ke si,va ta co the goi la cai DAO cua nguoi quan tu.Theo quan nien cua nho gia nguoi quan tu phai giu duoc cuong thuong.Vi vay cu Nguyen cong Tru co cau :dao lap than phai giu lay cuong thuong.Chu THUONG co nghia la ngu thuong /NHAN LE NGHIA TRI TIN.Cu voi 5 chu nay thoi moi thay ro bon lanh dao CSVN dai da so la bon tieu nhan hoac la nguy quan tu kieu nhu Nhac bat Quan trong Tieu Ngao Giang Ho,xin men chao ban KSBH .

-- Lin Ho (Lin@msn.com), February 15, 2005.

Hn hạnh biết đến Lin Ho.

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 15, 2005.


Dit me chu nha que Chi Bua.

Chu may co thuoc tu tuong Mao Trach Long khong ha ?

Dit me chu, Chu may bao tieu diet giai cap boc lot thi khong con con nguoi nua..

The chu chu thuyet Mac Le dau tranh cho giai cap cong nhan thi khong phai thu tieu giai cap boc lot a ?

Sang den xu Tau cua chu may, Thi tu tuong Mao trach Long khong them phan dau tranh cho giai cap nong dan thi la cai gi ?

Thang Mao trach Long giet me no het thanh phan tri thuc trong chien dich " cach mang van hoa ". Sao ma dan tau cua chu may tang len den 1 ty vay.

dit me chu chi bua, chu may ngu nhu mot con bo.

-- Tinh Co. (cosaonoidzay@yahoo.com), February 15, 2005.


Dit me chu chi bua, chu dang chui bo may thang CS ma khong hay biet a`?

1) CS chu truong dau tranh giai cap va cai to xa hoi. Khi nam duoc quyen luc thi mo mieng noi den hoa hop nhung chong lai "dien tien hoa binh". Day la nhung ke bat nghia.

2) CS chu truong cuop cua giau chia cho ngheo. Nhung noi cho cung thi nhung ten ba^n co^' nong biet cai gi la Confusious, cai bon nay co hoc lam sang den may thi van la` bon "an cap quen tay, ngu ngay quen mat". Nho cuop boc may chuc nam ma bon kho rach ao om, vo hoc thuc ngay xua thi bay gio tro nen nu+'t ddo^' ddo^? vach truong gia hoc lam sang, co`n nhung nguoi giau co ngay xua thi bi ban cung hoa. Day la nhung ke bat tin.

3) CS chu truong dung bao luc cach mang trong thoi chien cung nhu thoi binh: cai to ruong dat, chien tranh, kinh te moi, tieu diet bat dong chinh kien va ton giao,...lam cho nhieu TRIEU nguoi chet oan. Confucious goi day la bat nhan.

4) CS chu truong vo than, xoa bo cuong thuong, anh em giet nhau, con dau to cha me, vo chong to cao lan nhau, hang xom rinh rap nghi ky. Ngay nay o Ta`u va VN nguoi nguoi dua doi chay theo loi song vat chat ganh ti tung chut mot. Confucious goi cai nay la bat le.

Tu Karlmax khi chu truong ly thuyet CS da khong luong duoc hau qua cua no de cho nhung hoc tro nhu Lenine, Mao, HCM thuc hanh 1 cach vo y thuc. Ve mat khoa hoc thuc nghiem co the noi day la nhung ke vo tri.

Is that engouh?

-- (dancamau@yahoo.com), February 19, 2005.


Moderation questions? read the FAQ