Ca?nh Gia'c va` Chua^?n bi. de^? cho^'ng Ta`u co^.ng xa^m la(ng !!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread
CNOOC, Kerr-McGee Petroleum to exploit oil at South China Sea
The China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) signed an agreement on exploitation of deep sea oil at the south China Sea with Kerr-McGee China Petroleum, Ltd on Feb 4th, 2005 in Beijing. The agreement covers an area of 9,729 Sq. Kms, with average sea depth between 1, 500 to 3, 000 meters. Ca?nh Gia'c va` Chua^?n bi. de^? cho^'ng Ta`u co^.ng xa^m la(ng !! It is crystal clear!! Y' đồ thôn tính Viet Nam càng ngày càng rơ nét Trung cộng đang xây dựng phi trường quân sự, dàn hỏa tiển , tàu chiến và tàu ngầm đang tuần tiểu biển đông . http://www2.gwu.edu/~spi/analysis.htm Giao kèo ( contract) KHAI THÁC DẦU KHÍ tại biển đông ( 3 tuần sau khi 9 người dân ngư phủ bị bắn chết) http://english1.people.com.cn/200502/05/eng20050205_173073.html những người ngư dân đau khổ : http://www.biendong.org/ Hoàng sa Trường sa là của Việt Nam do người Pháp trả lại khi rời Đông Dương: The Paracel Islands are surrounded by fishing grounds and by potential oil and gas reserves. In 1932, French Indochina annexed the islands and set up a weather station on Pattle Island; maintenance was continued by its successor, Vietnam. China has occupied the Paracel Islands since 1974, when its troops seized a South Vietnamese garrison occupying the western islands. The islands are claimed by Taiwan and Vietnam. http://www.capitals.com/print/pf.html Viet cong qua yeu suc : Hiện nay, Việt Cộng chỉ có vài Hộ Tống Hạm không chịu được sóng lớn kiểu Petya do Nga Sô chế tạo hàng mấy chục năm nay được coi là "tối tân" nhất cùng một số tàu bè cũ kỹ thiếu cơ phận thay thế sửa chữa do VNCH để lại. Với lực lượng Hải Quân như vậy, tàu Hải Quân Việt Cọâng khi ra biển chưa bị sóng đánh ch́m là may, c̣n nói ǵ đến việc "Hải Chiến" với các Chiến Hạm Trung Cộng. Hơn nữa, tinh thần "Thủy Binh" Việt Cộng tại Trường Sa cũng trong t́nh trang rất sa sút, không khác ǵ lính thú đi đầy! Một bất lợi lớn về mặt ngoại giao là chính Việt Cộng trước đây đă công nhận Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Vào năm 1958, chính tên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đă gởi công văn chánh thức cho quan thầy Trung Cộng xác nhận điều này. Đúng là hành động Phản Quốc, cổng rắn cắn gà nhà của tập đoàn Việt Cộng. Chúng sẽ phải trả lời thế nào với quốc dân trước tội lỗi tầy trời này ? Thật ra, theo công pháp quốc tế, cả hai Quần Đảo Hoàng Sa và Trương Sa đều thuộc về Việt Nam http://www.vietnamnavy.com/truongsa2001_1_1.html

-- Ho Chi Minh Dam Tac (Nong Bi Dai @ yaheo.com), February 14, 2005

Answers

Chinese military steps up training for talented soldiers

The Chinese military has stepped up the implementation of a strategic project for talented people over the last few years in a bid to produce more educated servicemen, says a white paper issued Monday.

The white paper on China's national defense in 2004 says that in August 2003, the Central Military Committee began to implement its Strategic Project for Talented People, which proposes that in one to two decades, the People's Liberation Army (PLA) will possess a contingent of command officers capable of directing informationalized wars and of building informationalized armed forces and a contingent of staff officers proficient in planning armed forces building and military operations.

The project will also produce a contingent of scientists capable of planning and organizing the innovative development of weaponry and equipment and the exploration of key technologies and contingent of technical specialists with thorough knowledge of new-and high-tech weaponry performance, and a contingent of non-commissioned officers with expertise in using weapons and equipment at hand.

According to the white paper issued by the Information Office of the State Council, the PLA aims at speeding up the establishment and improvement of a new educational system which focuses on pre- assignment education which is separated from education for academic credentials.

More and more military personnel with specialties for both military and civilian use will be trained by regular institutions of higher learning. So far, more than 90 such institutions have undertaken the task of training PLA cadres.

In implementing the Project for Strengthening the Military with High- Caliber Personnel, nearly 30 key regular institutions of higher learning have trained a great number of Master Degree students for the PLA, whose specialties are urgently needed.

Various training courses have been offered at military educational institutions, including courses for young and middle-aged cadres, high-tech knowledge training courses for leading cadres at the levels of military area command and corps, and training programs of cross-service and cross-arm expertise.

Hundreds of military cadres have been sent to Party schools at various the central and provincial levels, division and brigade commanding officers arranged for study tours abroad, and more commanders chosen to study abroad, says the white paper.

"Only by improving the training of human resources, especially the high-caliber ones can the Chinese military keep up with the worldwide revolution of military affairs," said Wang Xinjun, a military expert who participated in the drafting of the white paper.

http://english1.people.com.cn/200412/27/eng20041227_168808.html

-- To cha cong san chi bua (Nong Bi Dai @ yaheo.com), February 14, 2005.


BAI` VIET' QUA' HAY....

CHUI*~ QUA' DUNG'....

HOAN HO^ ANH NONG BI' DAI'....@ YAHEO.COM!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 14, 2005.-- To cha cong san chi bua (Vietnamcongsans@yahoo.com), February 16, 2005.
Moderation questions? read the FAQ