Chi dich bai viet ma thanh gian diep

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bac si Nguyen Hong Son, mot tri thuc trong nuoc chi vi dich bai "What is democracy?" - "The nao la dan chu" tren Internet la bi chinh quyen gan ngay toi gian diep, xu 13 nam tu sau do "khoan hong" xuong thanh hon 5 nam. La nhung nguoi co suy nghi cac ban trong nuoc cho biet y kien ve chuyen nay. Co phai anh Son la thang phan dan phan nuoc hay chi muon cho dan Viet nam co duoc tu do thuc su de tu quyet dinh tuong lai cua minh.

The gioi khong ai noi anh Son la toi pham, nguoc lai co rat nhieu nguoi va to chuc quoc te len tieng ung ho. Trong khi day chinh quyen lai xu anh nhu mot ke phan dong, hai nuoc hai dan la sao? Neu chinh quyen VN dung thi nhung nguoi khac sai het roi.

-- (GetReal@GetReal.com), February 14, 2005

Answers

Dưới chế độ độc tài ,độc đảng như CSHN ,hay hồi giáo cuồng tín ,cực đoan th́ tất cả những thứ ǵ giúp người dân hiểu được thế nào là :

1 Dân chủ tự do.

2 Quyền lợi của người dân .

3 Trách nhiệm của chánh phủ với người dân .

4 Bạch nhựt hóa những hiệp định ,hiệp ước ,xắc lệnh ,nghị quyết.

5 Phân minh thu nhập ,chi tiêu .

6 Phân minh thưởng phạt ,án lệnh ,phán quyết .

7 Công bố những tác trách ,những hành động mờ ám ,bỉ ổi ,lạm dụng chức vụ mưu đồ bất chánh của các phần tử ,phe nhóm lănh đạo . . . .

Tất cả những nỗ lực nhầm tố cáo những việc trên điều bị che dấu ,cấm cản ,ngăn trở ,thủ tiêu ,ám hại ,khủng bố ,vu khống ,bỏ tù . . . .

Đó là hành sử của bọn ăn cướp ,bọn hại nước hại dân ,bọn tội đồ của nhân loại .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.


Dưới chế độ độc tài, độc đảng như CSHN, hay hồi giáo cuồng tín, cực đoan th́ tất cả những thứ ǵ giúp người dân hiểu được thế nào là:
  1. Dân chủ tự do.
  2. Quyền lợi của người dân.
  3. Trách nhiệm của chánh phủ với người dân.
  4. Bạch nhựt hóa những hiệp định, hiệp ước, sắc lệnh, nghị quyết.
  5. Phân minh thu nhập, chi tiêu.
  6. Phân minh thưởng phạt, án lệnh, phán quyết.
  7. Công bố những tắc trách, những hành động mờ ám, bỉ ổi, lạm dụng chức vụ mưu đồ bất chánh của các phần tử, phe nhóm lănh đạo. . .
Tất cả những nỗ lực nhầm tố cáo những việc trên điều bị che dấu, cấm cản, ngăn trở, thủ tiêu, ám hại, khủng bố, vu khống, bỏ tù. . .
Đó là hành sử của bọn ăn cướp, bọn hại nước hại dân, bọn tội đồ của nhân loại.

thich du thu (toollovers@comcast.net), February 24, 2005.
TDT viết giùm dấu chấm, dấu phẩy rơ ràng th́ bài đẹp hơn lên. Yêu cầu chú ư giùm. Cảm ơn. OK hả TDT.
Post lại cho TDT.

-- (test@test.test), February 24, 2005.

Moderation questions? read the FAQ