VIỆT NAM TỰ DO DN CHỦ CỘNG HO MUN NM

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

VIỆT NAM DN CHỦ CỘNG HO MUN NM TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRCH NHIỆM
-- vietcongkhung (hochominh@vnn.vn), February 13, 2005

Answers

Response to VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HOÀ MUÔN NÃM

HOAN HO^ QUAN LUC VIET NAM CONG HOA` MUON NAM....

DUNG*` NGHE NHUNG*~ GI` CONG SAN~ NOI'....

MA` HAY` NHIN` KY~ NHUNG*~ GI` CONG SAN~ LAM`...

LOI*` CUA~ CO^' TONG^~ THONG^' NGUYEN^~ VAN THIEU^

THAM' MAI~ TRONG LONG` NHAN^ DAN^...

TONG^~ THONG^' NGUYEN^~ VAN THIEU^ MUON NAM...

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 13, 2005.


Response to VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HOÀ MUÔN NÃM

Ny thằng ba que, kẻ cắp chợ cầu muối sao chưa về Việt Lam nn năng bc Ho [ tiếng lng của Whore , thank you fairly gơd theo kiu CTHN đấy ]. Khiếp ch my ca ngợi thằng Whore mi sao chưa về để dp nước tiến bộ v đnh Giặc Chệt Cộng chạy vo động Ba Đnh m chốn. hahaha tha9`ng mả cha ng cố nội mi l thằng Whore, đng qu ấy chứ Lỵ phen nu đảng ta sắp pht ti năm g c Km g l đảng thuộc loại Super Play boy rồi đ

-- (Tien Su Cha thang HoGian@LangBadinh.Baroi), February 13, 2005.

Response to VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HOÀ MUÔN NÃM

Đy l l cờ đầy mu của vietcong bắc kỳ sao chp từ cờ của thằng tầu cộng ghẻ anh em hữu nghị đt đt xử n sinh l năm xưa trong hang pắt ch với cu hồ chủ tặc v chị Mnh khai với mấy em đồng chấy cn ci ở cữ-- vietcongkhung (hochominh@vnn.vn), February 15, 2005.

Response to VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HOÀ MUÔN NÃM

HOAN-HO^ ANH VIET CONG KHUNG`....

CHO DONG^` BAO` TRONG NUOC' COI HINH` DA~ QUA'...

QUA' DA~.... HA HA HA HA HA ...

CON` HINH` NAO` NUA*~ KHONG^ ?

CU*' MANG RA TRIEN^~ LAM~ CHO BA` CON CUOI` CHOI* NHE'!

-- Du ma' thang` cho' Ho chi' Minh (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), February 16, 2005.


Response to VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HOÀ MUÔN NÃM

Bai` ca nghe hung` manh qua'!

Quan Luc Viet Nam Cong-Hoa` Muon^ Nam!

-- Hoa Trinh Nu (Hoa trinh nu@Sai-gon.vn), February 19, 2005.Response to VIỆT NAM TỰ DO DÂN CHỦ CỘNG HOÀ MUÔN NÃM

Anh " vietcongkhung (hochominh@vnn.vn), " i anh post hơi sai rồi .

Danh xưng của MNVN l " VIỆT NAM CỘNG HA " khng c chữ dn chủ v ci đ đ thể hiện trong hiến php VNCN .

Khẩu hiệu VNCH l " TỔ QUỐC DANH DỰ TRCH NHIỆM " trn hết .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 20, 2005.


Moderation questions? read the FAQ