Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập, tự do v hạnh phc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập, tự do v hạnh phc

Giặc đến nh mới biết được ai sẳn lng v đất nước.

Trước sự xm phạm chủ quyền v st hại thường dn Việt Nam gần đy của Tu, người Việt khắp nơi, trong nước cũng như ngoi nước đồng loạt phản ứng mạnh mẻ như biểu tnh, gởi kiến nghị thư, đăng bo ... ln n v vạch mặt hnh động xm lăng d man của bọn Tu đến chnh quyền Tu v đến cc tổ chức quốc tế.

Giặc đến nh cng rỏ mặt bọn bn nước hại dn.

Khi người Việt khắp nơi đ ln tiếng, khi khng cn cch no để bưng bt được nữa, chnh phủ CSVN dưới sự lnh đạo của Ma-Phi-A đỏ mới bắt đầu ln tiếng phản đối Tu một cch yếu ớt v ương hn.

Khi cc quốc gia tự do trn thế giới vui lng cấp giấy php cho cộng đồng người Việt hải ngọai xuống đường biểu tnh vạch mặt bọn xm lăng giặc Tu th bọn Ma-Phi-A đỏ CSVN lại thẳng tay đn p cuộc tổ chức biểu tnh ln n giặc Tu của đồng bo trong nước từ trong trứng nước.

Cng ngy bộ mặt của bọn tay sai, bn nước, hại dn Ma-Phi-A đỏ CSVN cng lộ rỏ ra. Bọn chng l ai ? Thnh vin băng đảng Ma-Phi-A đỏ gồm c: về mặt nổi đứng đầu l Trần Đức Lương, Phan Văn Khải v Nng Đức Mạnh; về mặt chm v cũng l trm Ma-Phi-A thật sự l Đỗ Mười v L Đức Anh; cc trợ thủ đắc lực gồm c Phạm Văn Tr, L Hồng Anh, Trần Đnh Hoan, Nguyễn Khoa Điềm, Phan Diễn, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Ch Vịnh ...; cng một số st thủ b mật khc ... Ni chung bọn băng đảng Ma-Phi-A đỏ gồm những kẻ đ hoặc đang cầm quyền thống trị đất nước dưới chiu bi X Hội Chủ Nghĩa v gia ti của chng th phải tnh bằng triệu triệu đ la Mỹ. Những số tiền nầy l do tham nhũng, ăn cướp của nhn dn v bn nước m c được.

Ngy no cn ci Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam th ngy đ đất nước cn điu đứng, dn tộc cn lầm than, qu hương cn tủi nhục, đồng bo cn khổ đau...

Ngy no chng ta cn ch kỷ hoặc ươn hn, chng ta cn đặt quyền lợi đảng phi, quyền lợi c nhn ln trn quyền lợi của dn tộc th ngy đ ci Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam n cứ vẫn cn.

Ngy no lực lượng chống độc ti, chống độc đảng, chống quan liu, chống tham nhũng, chống tay sai, chống bn nước cn chia năm xẻ bảy th ngy đ ci Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam n cứ vẫn cn.

Ngy no m cn ci Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam th đất nước v dn tộc Việt Nam KHNG THỂ NO C ĐƯỢC sự độc lập, tự do v hạnh phc.

VD tin rằng con đường hay nhất v ngắn nhất để dẹp bỏ được ci Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam l cc tổ chức chống cộng hải ngọai hy ngồi lại với nhau, dốc hết sức lực hổ trợ cho phong tro đấu tranh cho tự do v dn chủ ở trong nước điển hnh c đại t Phạm Quế Dương v bc sĩ Nguyễn Đan Quế.

Mong thay!

TỔ QUỐC L TRN HẾT

Nguyen VD

-- (Tư Rm @ Dlls.Com), February 12, 2005

Answers

Response to “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” Độc lập, tự do và hạnh phúc

Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quỳ dng :Độc lập, tự do v hạnh phc cho chệt cộng .

Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quỳ dng :Độc lập cho chệt cộng nn chệt cộng c thể v ra m khng bị kiểm sot (khng cần Visa hay chiếu khng ).

Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quỳ dng : tự do cho chệt cộng nn chệt cộng muốn giết ai th giết bắt ai th bắt .

Cộng Ha X Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quỳ dng : hạnh phc cho chệt cộng nn ngư phủ chệt được đnh c tự do cn ngư dn Thanh Ha th bị giết bị bắt bị vu khống l hải tặc .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 21, 2005.


Moderation questions? read the FAQ