Lu qu khng thấy "NguyễnLậtổộTi "

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Rất lu khng thấy anh ,ộ ry anh khoẻ khng ?

Nhn dịp Tết thn chc anh ,gia quyến v ton thể anh em trong nớc cng một ch hớng ợc dồi do xức khoẻ va một cuộc sống an ninh hn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 12, 2005

Answers

Response to Lâu quá không thấy "NguyễnLậtÐổÐộTài "

Cha co bo cha thich du thu tuong tu anh Nguyen Lat Do Doc Tai wa ha.

Thầy đi tu chu lng mận lng Roi đi của thầy Ma K Thch Bt Hạnh chả coi bộ giầu c dz đi tu cha m con c nhiều b dzải m như điếu đổ.

N con bồ của bc Toollovers đu? Hồi năm ngoi ngưo8`i đẹp chao đổi dzới bc l cổ thương bc lắm m. Thi Stay tune hng bo co lại cho mấy bạn ở VAS Board khi c tin mừng nghen. Ciao L'Amourer

-- (Tu Rom @ Dlls.Com), February 12, 2005.


Response to Lâu quá không thấy "NguyễnLậtÐổÐộTài "

Cu khuyn ta theo tn Thch mất Hạnh v hắn ". . . . c nhiều b dzải m như điếu đổ. . . " l chửi ta ta khng nhận đu .Ta chỉ thch cc ni c hộ l chứ b gi ta ch .

Ta nhắc đến Nguyen Lat Do Doc Tai v hắn tuy l một tn cộng sản tại nước CHXHCN nhưng hắn lại c tm hồn của một người Việt Nam tri lại c rất nhiều tn tự nhận l Việt Nam lại bn mnh cho bọn c quỷ H Nội ti tớ chệt cộng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), February 12, 2005.


Moderation questions? read the FAQ