Ve Vẻ Vè Ve !!!!Donald Duck having Sex !!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread


Việc của tao…. của mày
Việc ăn là việc của tao,
Việc suy việc nghĩ tao giao cho mày
Việc tao ngồi kư suốt ngày,
Thực thi việc ấy … là mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
C̣n việc khó nhọc, tao… giao cho mày.
Đi Tây, đi Nhật đó đây,
Mở rộng tầm mắt, việc này của tao.
Lên rừng xuống biển gian lao,
Đă suy nghĩ kỹ… Tao giao cho mày.
Thư kư trẻ, đẹp, văn hay,
Nếu mày có tuyển th́ mày đưa tao.
Phê b́nh lănh đạo cấp cao,
Hôm ấy tao ốm!!! Tao giao cho mày.
Năm nay tao đă 75,
Nhưng thiếu người tài lănh đạo như…. Tao.
Nếu trên có hỏi: V́ sao?
Về hưu… chuyện vặt tao giao chú mày.
Lại đây tao bảo câu này,
Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao.
Chống tao, th́ tao chẳng làm sao,
Nhưng mà như vậy buộc tao phải trị mày.
Trời cao biển rộng đất dầy,
Tao đố mày thoát tay này của tao.
……………….
Trên trời triệu triệu v́ sao,
Đố ai tính được, t́nh tao với….mày.......


Mày và tao.Làm thơ tao gửi cho mày
Làm tiền mày nhớ gửi về cho tao !
Bao năm lảnh đạo nước tao
Ngày nay lủng đoạn nên tao kêu mày.

Tham lam bản chất lủ thầy
tham nhũng ,bốc lột th́ mày với tao ,
mặc t́nh Dân khổ lao đao !
Buôn dân bán nước ,việc tao với mày.

Công nhân xuất cảng ốm gầy
Tiền lương thu được ,nữa mày nữa tao.
Dâu nhà ,Rể ngoại ồn ào
Hạn lụt ,chết chóc ,việc tao giao mày.

Nay mời được khứa quan thầy
Khi xưa phó tổng ,bây giờ phó tao.
Ăn tục ,nói phét ,tào lao
dâm ô ,cờ bạc,mày nên kêu thầy.

Bây giờ nói chuyện của mày
Dân than ,dân chửi ,dân đào đến tao !
Bao giờ mới hết xôn xao ?
Quan to tham nhũng,nhỏ quan đi đày.

âu là câu chuyện khôi hài
Đoàn tham ,Đảng cướp ,dân t́nh lao đao.
bao giờ quốc nội ghét Tàu ?
Thương Anh,yêu mỹ ,th́ tao thương mày.
......................................

Trên trời mưôn triệu v́ sao
V́ sao tao phải chưồn chung với mày?

......................................-- Ke Si Bac Ha (ke_si_bac_ha@yahoo.com), February 11, 2005

Answers

Response to Ve Vẻ Vè Ve !!!!Donald Duck having Sex !!!

ahhaah ..cai bai nay ddoi la voi bai lop 3 truong lang cua 6 Leo paltalk dduoc a´

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), February 11, 2005.

Response to Ve Vẻ Vè Ve !!!!Donald Duck having Sex !!!

Ro chan, lang bac phai co mui xu ue noi moi thom tho cho cong viec cach mang vi bac ve sinh lam nen cac ban co muon dai ia cu lam ngay ngoai cua lang truoc khi di tham bac nha cac can ngo

-- (Tien Su Cha thang HoGIan@LangBadinh.Baroi), February 12, 2005.

Moderation questions? read the FAQ